Villa eller fritidshus

Så ansluter du din villa till Falu Stadsnät

I de områden där vi bygger ut fibernätet är anslutningen en process i sex steg. Här beskriver vi dem mer ingående.

1) Går din fastighet att ansluta till befintligt stadsnät?

Se områden vi bygger ut just nu

Bor du i ett annat område, skicka en intresseanmälan eller kontakta kundtjänst för att få veta hur möjligheten till anslutning ser ut där du bor.

2) Du skickar in en intresseanmälan

3) Vi kontaktar dig och du får offert

När vi fått din intresseanmälan kontaktar vi dig, berättar hur anslutningen går till och du får ett erbjudande.

Om vi inte kan leverera stadsnät till din adress, så meddelar vi dig det.

4) Pris anslutning och per månad

Anslutningskostnad

Kostnaden beräknas utifrån vilka förutsättningarna är där du bor, därför kan den variera mellan olika fastigheter. Gäller det nyetableringsområden så sätts priset per område. Du kan har rätt till ROT-avdrag vid anslutning, och då sköter vi hanteringen av detta.

Pris för användning - månadkostnad

När du kopplats in på stadsnätet betalar du en kostnad på 40 kronor per månad (inkl. moms), sedan tillkommer tjänsteleverantörens avgifter.

Priser villa

Priser företag

Kontaktuppgifter tjänsteleverantörerna Länk till annan webbplats.

5) Planering och utförande av installation

Vi planerar projektet, sätter en tidplan och kommer överens om var grävning ska ske. Du får löpande information om vad som händer.

Vem gör vad?

  • Vi gräver och anlägger fibernät fram till tomtgränsen.
  • Du som är villaägare gräver själv, på egen bekostnad, från angiven plats vid tomtgränsen fram till villan.
  • Vi tillhandahåller kostnadsfritt allt material för kanalisation. Du som är villaägare förlägger själv kanalisationen på din tomt.
  • Vi ansluter fiber och installerar en anslutningsbox i din bostad.
  • Du som är villaägare ser till att el är framdraget i närheten av uttaget.
  • Du som är villaägare ansvarar på egen bekostnad för återställningsarbete på din tomt.
  • Om du behöver hjälp med grävning på tomt rekommenderar vi att du kontaktar en lokal gräventreprenör.

Bygg ett nät i villan

Från din anslutningsbox kan du dra egna nätverkskablar dit du vill ha dem eller installera ett trådlöst nätverk.

6) Du beställer tjänst från en tjänsteleverantör

När installationen är klar är det dags för dig att välja en tjänsteleverantör för internet och eventuellt även för TV och telefoni. Det råder fri konkurrens bland tjänste­leverantörerna, vilket innebär att du som kund alltid får hög prestanda till ett bra pris. Det är sedan tjänste­leverantören du vänder dig till för support och felsökning om du skulle få problem med uppkopplingen.

Välj tjänsteleverantör Länk till annan webbplats.

Intresseanmälan – ny kund

Frågor och kontakt

Om du har ytterligare frågor om anslutning till stadsnätet är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.