2023

Fiberutbyggnaden under 2023 är klara och installerades. I nedanstående områden kommer återställning ske under 2024.