Vattentemperaturer Falun

Ny teknik IoT

Falu Energi & Vatten driver just nu ett projekt för utbyggnad av infrastruktur för IoT (Internet of Things) i Falu kommun. Som en del av detta mäter vi temperaturen i vattnet några gånger per dygn vid ett antal badplatser. Temperaturerna uppdateras i allmänhet ungefär en gång varannan timme och mätdjupet är cirka 70 centimeter under ytan.

Bjursen

Bjursen
Badtemperatur
12.3 °C
Uppdaterad
2021-04-17 14:27
Hitta till Bjursen

Bojsen Beach

Bojsen Beach
Badtemperatur
0.1 °C
Uppdaterad
2021-01-30 19:46
Hitta till Bojsen

Källviken

Källviken
Badtemperatur
15.9 °C
Uppdaterad
2021-04-17 15:25
Hitta till Källviken

Stångtjärn

Stångtjärn
Badtemperatur
1.7 °C
Uppdaterad
2021-03-08 08:27
Hitta till Stångtjärn


.

Solel för alla

Teckna gärna solel för alla du med, så ansluter du dig till vår gemensamma solcellsanläggning.

Frågor och kontakt

Om du vill veta mer om vår utbyggnad av LoraWAN, kontakta iot@fev.se.