Avtal och pris för företag

Här ser du en översikt över avtal, tilläggsavtal och priser för fjärrvärme om du har ett företag eller flerbostadshus.

Avtal och pris i Falu tätort från 1 januari 2024

När det gäller fjärrvärme till företag eller flerbostadshus i Falun finns ett standardavtal. Se avtalsvillkor längre ned på sidan. Alla priser är exklusive moms.

Pris

Värmepriset består av effektavgift med fast och rörlig del, energiavgift och flödesavgift.

Effektavgift

Effektavgiften baseras på högsta dygnsmedelvärdet av det faktiskt uppmätta
effektuttaget under perioden december till mars och inom temperaturintervallet -14 till -20 grader.

Om perioden innehåller dygn kallare än intervallet -14 till -20 grader, så kommer
de dygn då temperaturen är kallare än - 20 grader att plockas bort för effektberäkningen.

Om perioden inte innehåller några dygn där dygnsmedeltemperaturen
ligger mellan -14 och -20 grader kommer ditt effektvärde att ligga kvar på det
värde du har från föregående period/år.

Avgiften justeras 1 april varje år

Effektavgift = X1 + P1 x X2 (kr/år)

Effektavgift Falu tätort 2024

Prisgrundande medeleffekt (P1)

Fast pris kr/år (X1)

Rörligt pris kr/kW/år (X2)

0-50 kW

1 857

1 111

51-100 kW

9 479

959

101-250 kW

15 434

926

251-500 kW

25 773

899

501-1000 kW

104 866

748

1001-3000 kW

178 642

685

>3000 kW

328 238

639

Energiavgift

Energiavgift = P x W

 • Sommarpris: P= 221 kr/MWh juni–september
 • Vår/höstpris: P= 327 kr/MWh april–maj, oktober–november
 • Vinterpris: P= 506 kr/MWh december–mars
 • W= uppmätt värmemängd i MWh enligt mätare

Flödesavgift

Avgiften utgår för den mängd fjärrvärme­vatten som genomströmmar värme­mätaren. Fjärrvärmen bör tas vara på effektivt genom att kylas ner så mycket som möjligt innan det går vidare i returledningen. Med hög temperatur på returvattnet pumpas det runt onödiga mängder vatten.

Flödesavgift = C x Q

 • C = 3,00 kr/m³
 • Q = uppmätt vattenmängd i m³ enligt mätare

Exempel på effektavgift + energiavgift + flödesavgift

Flerbostadshus

Årlig förbrukning

Totalt kr/ år

Varav fast del

Varav rörlig del

80 MWh

66 025

1 857

64 168

193 MWh

154 620

9 479

145 141

500 MWh

388 733

15 434

373 299

1000 MWh

760 858

25 773

735 085

Övriga

Årlig förbrukning

Totalt kr/år

Varav fast del

Varav rörlig del

80 MWh

72 627

1 857

70 770

193 MWh

170 082

9 479

160 603

500 MWh

427 606

15 434

412 172

1000 MWh

836 944

25 773

811 171

Avtal och pris i Bjursås, Grycksbo, Svärdsjö och Sundborn 2024

När det gäller fjärrvärme till företag eller flerbostadshus i Bjursås, Grycksbo, Svärdsjö eller Sundborn finns ett standardavtal. Alla priser är exlusive moms.

Pris

Värmepriset består av en effektavgift med fast och rörlig del, en energiavgift och en flödesavgift.

Effektavgift

Effektavgiften baseras på högsta dygnsmedelvärdet av det faktiskt uppmätta
effektuttaget under perioden december till mars och inom temperaturintervallet -14 till -20 grader.

Om perioden innehåller dygn kallare än intervallet -14 till -20 grader, så kommer
de dygn då temperaturen är kallare än - 20 grader att plockas bort för effektberäkningen.

Om perioden inte innehåller några dygn där dygnsmedeltemperaturen
ligger mellan -14 och -20 grader kommer ditt effektvärde att ligga kvar på det
värde du har från föregående period/år.

Avgiften justeras 1 april varje år

Effektavgift = X1 + P1 x X2 (kr/år)

Effektavgift Bjursås, Grycksbo, Svärdsjö och Sundborn 2024

Prisgrundande medeleffekt
(P1)

Fast avgift kr/år
(X1)

Rörlig pris kr/kW/år
(X2)

0-50 kW

1 923

1 257

51-100 kW

10 141

1 032

101-250 kW

16 645

999

251-500 kW

27 762

972

Energiavgift

Energiavgift = P x W

 • Sommarpris: P= 240 kr/MWh juni–september
 • Vår/höstpris: P= 354 kr/MWh april–maj, oktober–november
 • Vinterpris: P= 547 kr/MWh december–mars
 • W= uppmätt värmemängd i MWh enligt mätare

Flödesavgift

Avgiften utgår för den mängd fjärrvärmevatten som genomströmmar ­värme­mätaren. Fjärrvärmen bör tas vara på effektivt genom att kylas ner så mycket som möjligt innan det går vidare i returledningen. Med hög temperatur på returvattnet pumpas det runt onödiga mängder vatten.

Flödessavgift = C x Q

 • C = 3,00 kr/m³
 • Q = uppmätt vattenmängd i m³ enligt mätare

Exempel på effektavgift + energiavgift + flödesavgift

Flerbostadshus

Årlig förbrukning

Totalt kr/ år

Varav fast del

Varav rörlig del

80 MWh

72 276

1 923

70 353

193 MWh

165 889

10 141

155 748

500 MWh

417 712

16 645

401 067

1000 MWh

817 922

27 762

790 160

Övriga

Årlig förbrukning

Totalt kr/år

Varav fast del

Varav rörlig del

80 MWh

79 503

1 923

77 581

193 MWh

182 477

10 141

172 337

500 MWh

459 483

16 645

442 838

1000 MWh

908 802

27 762

881 040

Färdig fjärrvärme – enkel värmelösning med finansiering

För dig som vill ha fjärrvärme men som inte har utrymme för investeringskostnaden just nu eller som vill lämna de praktiska detaljerna till oss.

Färdig Fjärrvärme™ innebär att vi på Falu Energi & Vatten installerar, sköter och äger värmecentralen i din fastighet. För detta betalar du en månadsavgift samt uppvärmningskostnad. Om utrustningen behöver repareras eller bytas så gör vi det och det är kanske den största fördelen med Färdig Fjärrvärme™.

Pris

Kontakta våra säljare så tar de fram en offert.

Kontakta företagssäljare

Läs mer om Färdig fjärrvärme

Tillval Bra miljöval (endast Falu tätort)

I Falun är fjärrvärmen märkt med Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Genom att välja Bra Miljöval gör du en insats för miljön på ett enkelt sätt, till en låg kostnad. En del av avgiften går till projekt kring minskad energianvändning. Alla priser är exklusive moms.

Pris

Priset för Bra Miljöval (för företag) är 12 kr/MWh.

Läs mer om Bra miljöval

Beställ tillvalet Bra miljöval

Tillval servicebesök

Du kan få hjälp med din fjärrvärmeanläggning genom att boka ett servicebesök.

Pris

Vid servicebesök debiteras startavgift, timpris och kostnad för material.
Priser exklusive moms:

 • Startavgift: 280 kr/besök
 • Timpris: 500 kr/timme

Läs mer eller beställ service

Så sätter vi priset

Vi använder oss av kostnadsbaserad prissättning, alltså att du som kund betalar för kostnaden att leverera värmen till dig. Till detta kommer en skälig vinst. Vi jobbar ständigt med att effektivisera och pressa våra kostnader så att priset kan bli så lågt som möjligt. Vårt mål är att fjärrvärmen ska vara så prisvärd som möjligt för dig som kund.

Läs mer om hur vi sätter priset

Frågor och kontakt

Har du svårt att veta vilket avtal som passar bäst? Varmt välkommen att kontakta våra företagssäljare så hjälper vi dig med dina frågor.