Avtal och pris för företag

Här ser du en översikt över avtal, tilläggsavtal och priser för fjärrvärme om du har ett företag eller flerbostadshus.

Avtal och pris i Falu tätort 2023

När det gäller fjärrvärme till företag eller flerbostadshus i Falun finns ett standardavtal. Se avtalsvillkor längre ned på sidan. Alla priser är exlusive moms.

Pris

Värmepriset består av effektavgift med fast och rörlig del, energiavgift och flödesavgift.

Effektavgift

Effektavgiften baseras på högsta dygnsmedelvärdet av det faktiskt uppmätta
effektuttaget under perioden december till mars och inom temperaturintervallet -14 till -20 grader.

Om perioden innehåller dygn kallare än intervallet -14 till -20 grader, så kommer
de dygn då temperaturen är kallare än - 20 grader att plockas bort för effektberäkningen.

Om perioden inte innehåller några dygn där dygnsmedeltemperaturen
ligger mellan -14 och -20 grader kommer ditt effektvärde att ligga kvar på det
värde du har från föregående period/år.

Avgiften justeras 1 april varje år

Effektavgift = X1 + P1 x X2 (kr/år)

Effektavgift Falu tätort 2023

Prisgrundande medeleffekt (P1)

Fast pris kr/år (X1)

Rörligt pris kr/kW/år (X2)

0-50 kW

1 675

966

51-100 kW

8 243

834

101-250 kW

13 421

805

251-500 kW

22 411

782

501-1000 kW

91 188

650

1001-3000 kW

155 341

596

>3000 kW

285 424

556

Energiavgift

Energiavgift = P x W

 • Sommarpris: P= 191 kr/MWh juni–september
 • Vår/höstpris: P= 283 kr/MWh april–maj, oktober–november
 • Vinterpris: P= 438 kr/MWh december–mars
 • W= uppmätt värmemängd i MWh enligt mätare

Flödesavgift

Avgiften utgår för den mängd fjärrvärme­vatten som genomströmmar värme­mätaren. Fjärrvärmen bör tas vara på effektivt genom att kylas ner så mycket som möjligt innan det går vidare i returledningen. Med hög temperatur på returvattnet pumpas det runt onödiga mängder vatten.

Flödessavgift = C x Q

 • C = 3,00 kr/m³
 • Q = uppmätt vattenmängd i m³ enligt mätare

Exempel på effektavgift + energiavgift + flödesavgift

Flerbostadshus

Årlig förbrukning

Totalt kr/ år

Varav fast del

Varav rörlig del

80 MWh

57 963

1 615

56 348

193 MWh

135 645

8 243

127 402

500 MWh

341 072

13 421

327 652

1000 MWh

667 841

22 411

645 430

Övriga

Årlig förbrukning

Totalt kr/år

Varav fast del

Varav rörlig del

80 MWh

63 891

1 615

62 276

193 MWh

147 256

8 243

139 013

500 MWh

371 993

13 421

358 572

1000 MWh

725 506

22 411

703 096

Avtal och pris i Bjursås, Grycksbo, Svärdsjö och Sundborn 2023

När det gäller fjärrvärme till företag eller flerbostadshus i Bjursås, Grycksbo, Svärdsjö eller Sundborn finns ett standardavtal. Alla priser är exlusive moms.

Pris

Värmepriset består av en effektavgift med fast och rörlig del, en energiavgift och en flödesavgift.

Effektavgift

Effektavgiften baseras på högsta dygnsmedelvärdet av det faktiskt uppmätta
effektuttaget under perioden december till mars och inom temperaturintervallet -14 till -20 grader.

Om perioden innehåller dygn kallare än intervallet -14 till -20 grader, så kommer
de dygn då temperaturen är kallare än - 20 grader att plockas bort för effektberäkningen.

Om perioden inte innehåller några dygn där dygnsmedeltemperaturen
ligger mellan -14 och -20 grader kommer ditt effektvärde att ligga kvar på det
värde du har från föregående period/år.

Avgiften justeras 1 april varje år

Effektavgift = X1 + P1 x X2 (kr/år)

Effektavgift Bjursås, Grycksbo, Svärdsjö och Sundborn 2023

Prisgrundande medeleffekt
(P1)

Fast avgift kr/år
(X1)

Rörlig pris kr/kW/år
(X2)

0-50 kW

1 672

1039

51-100 kW

8 818

897

101-250 kW

14 474

869

251-500 kW

24 141

845

Energiavgift

Energiavgift = P x W

 • Sommarpris: P= 208 kr/MWh juni–september
 • Vår/höstpris: P= 307 kr/MWh april–maj, oktober–november
 • Vinterpris: P= 474 kr/MWh december–mars
 • W= uppmätt värmemängd i MWh enligt mätare

Flödesavgift

Avgiften utgår för den mängd fjärrvärmevatten som genomströmmar ­värme­mätaren. Fjärrvärmen bör tas vara på effektivt genom att kylas ner så mycket som möjligt innan det går vidare i returledningen. Med hög temperatur på returvattnet pumpas det runt onödiga mängder vatten.

Flödessavgift = C x Q

 • C = 3,00 kr/m³
 • Q = uppmätt vattenmängd i m³ enligt mätare

Exempel på effektavgift + energiavgift + flödesavgift

Flerbostadshus

Årlig förbrukning

Totalt kr/ år

Varav fast del

Varav rörlig del

80 MWh

60 172

1 672

58 500

193 MWh

141 118

8 818

132 300

500 MWh

331 207

14 474

316 732

1000 MWh

695 957

24 141

671 815

Övriga

Årlig förbrukning

Totalt kr/år

Varav fast del

Varav rörlig del

80 MWh

66 357

1 560

64 797

193 MWh

153 263

8 232

145 031

500 MWh

361 158

13 512

347 646

1000 MWh

755 913

22 536

733 377

Färdig fjärrvärme – enkel värmelösning med finansiering

För dig som vill ha fjärrvärme men som inte har utrymme för investeringskostnaden just nu eller som vill lämna de praktiska detaljerna till oss.

Färdig Fjärrvärme™ innebär att vi på Falu Energi & Vatten installerar, sköter och äger värmecentralen i din fastighet. För detta betalar du en månadsavgift samt uppvärmningskostnad. Om utrustningen behöver repareras eller bytas så gör vi det och det är kanske den största fördelen med Färdig Fjärrvärme™.

Pris

Kontakta våra säljare så tar de fram en offert.

Kontakta företagssäljare

Läs mer om Färdig fjärrvärme

Tillval Bra miljöval (endast Falu tätort)

I Falun är fjärrvärmen märkt med Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Genom att välja Bra Miljöval gör du en insats för miljön på ett enkelt sätt, till en låg kostnad. En del av avgiften går till projekt kring minskad energianvändning. Alla priser är exlusive moms.

Pris

Priset för Bra Miljöval (för företag) är 12 kr/MWh.

Läs mer om Bra miljöval

Beställ tillvalet Bra miljöval

Tillval servicebesök

Du kan få hjälp med din fjärrvärmeanläggning genom att boka ett servicebesök.

Pris

Vid servicebesök debiteras startavgift, timpris och kostnad för material.
Priser exklusive moms:

 • Startavgift: 280 kr/besök
 • Timpris: 500 kr/timme

Läs mer eller beställ service

Så sätter vi priset

Vi använder oss av kostnadsbaserad prissättning, alltså att du som kund betalar för kostnaden att leverera värmen till dig. Till detta kommer en skälig vinst. Vi jobbar ständigt med att effektivisera och pressa våra kostnader så att priset kan bli så lågt som möjligt. Vårt mål är att fjärrvärmen ska vara så prisvärd som möjligt för dig som kund.

Läs mer om hur vi sätter priset

Frågor och kontakt

Har du svårt att veta vilket avtal som passar bäst? Varmt välkommen att kontakta våra företagssäljare så hjälper vi dig med dina frågor.