Fjärrvärmeavtal och priser för företag

Här ser du en översikt över avtal, tilläggsavtal och priser för fjärrvärme om du har ett företag eller flerbostadshus.

Avtal och pris i Falu tätort

När det gäller fjärrvärme till företag eller flerbostadshus i Falun finns ett standardavtal. Se avtalsvillkor längre ned på sidan. Alla priser är exlusive moms.

Pris

Värmepriset av en effektavgift, en energiavgift och en flödesavgift.

Effektavgift

Effektavgiften baseras på det högsta medelvärdet av det faktiskt uppmätta effekt­uttaget under ett dygn. Avgiften justeras 1 april varje år beroende på den maximala effektförbrukningen under perioden december–mars.

Effektavgift = X1 + P1 x X2 (kr/år)

Effektavgift Falu tätort 2020

Prisgrundande medeleffekt (P1)

Fast pris kr/år (X1)

Rörligt pris kr/kW/år (X2)

0-50 kW

0

900

51-100 kW

7 488

777

101-250 kW

12 252

750

251-500 kW

20 448

728

501-1000 kW

83 280

606

1001-3000 kW

141 888

555

>3000 kW

260 712

518

Energiavgift

Energiavgift = P x W

 • Sommarpris: P= 180 kr/MWh juni–september
 • Vår/höstpris: P= 262 kr/MWh april–maj, oktober–november
 • Vinterpris: P= 400 kr/MWh december–mars
 • W= uppmätt värmemängd i MWh enligt mätare

Flödesavgift

Avgiften utgår för den mängd fjärrvärmevatten som genomströmmar ­värme­mätaren. Fjärrvärmen bör tas vara på effektivt genom att kylas ner så mycket som möjligt innan det går vidare i returledningen. Med hög temperatur på returvattnet pumpas det runt onödiga mängder vatten.

Flödessavgift = C x Q

 • C = 3,00 kr/m³
 • Q = uppmätt vattenmängd i m³ enligt mätare

Exempel på effektavgift + energiavgift + flödesavgift

Flerbostadshus

Årlig förbrukning

Totalt kr/ år

Varav fast del

Varav rörlig del

80 MWh

52 402

0

52 402

193 MWh

126 078

7 488

118 590

500 MWh

315 343

12 252

303 091

1000 MWh

621 062

20 448

600 614

Övriga

Årlig förbrukning

Totalt kr/år

Varav fast del

Varav rörlig del

80 MWh

57 789

0

57 789

193 MWh

136 929

7 488

129 441

500 MWh

343 859

12 252

349 332

1000 MWh

674 567

20 448

697 716

Avtal och pris i Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö

När det gäller fjärrvärme till företag eller flerbostadshus i Bjursås, Grycksbo eller Svärdsjö finns ett standardavtal. Alla priser är exlusive moms.

Pris

Värmepriset består av en effektavgift, en energiavgift och en flödesavgift.

Effektavgift

Effektavgiften baseras på det högsta medelvärdet av det faktiskt uppmätta effekt­uttaget under ett dygn. Avgiften justeras 1 april varje år beroende på den maximala effektförbrukningen under perioden december–mars.

Effektavgift = X1 + P1 x X2 (kr/år)

Effektavgift Svärdsjö, Grycksbo och Bjursås 2020

Prisgrundande medeleffekt
(P1)

Fast avgift kr/år
(X1)

Rörlig pris kr/kW/år
(X2)

0-50 kW

0

970

51-100 kW

8 076

838

101-250 kW

13 248

812

251-500 kW

22 104

788

Energiavgift

Energiavgift = P x W

 • Sommarpris: P= 195 kr/MWh juni–september
 • Vår/höstpris: P= 283 kr/MWh april–maj, oktober–november
 • Vinterpris: P= 433 kr/MWh december–mars
 • W= uppmätt värmemängd i MWh enligt mätare

Flödesavgift

Avgiften utgår för den mängd fjärrvärmevatten som genomströmmar ­värme­mätaren. Fjärrvärmen bör tas vara på effektivt genom att kylas ner så mycket som möjligt innan det går vidare i returledningen. Med hög temperatur på returvattnet pumpas det runt onödiga mängder vatten.

Flödessavgift = C x Q

 • C = 3,00 kr/m³
 • Q = uppmätt vattenmängd i m³ enligt mätare

Exempel på effektavgift + energiavgift + flödesavgift

Flerbostadshus

Årlig förbrukning

Totalt kr/ år

Varav fast del

Varav rörlig del

80 MWh

56 260

-

56 260

193 MWh

135 291

8 076

127 215

500 MWh

341 311

13 248

328 063

1000 MWh

667 124

22 104

645 020

Övriga

Årlig förbrukning

Totalt kr/år

Varav fast del

Varav rörlig del

80 MWh

61 343

-

61 343

193 MWh

146 840

8 076

138 764

500 MWh

366 060

13 248

352 812

1000 MWh

726 775

22 104

704 671

Färdig fjärrvärme – enkel värmelösning med finansiering

För dig som vill ha fjärrvärme men som inte har utrymme för investeringskostnaden just nu eller som vill lämna de praktiska detaljerna till oss.

Färdig Fjärrvärme™ innebär att vi på Falu Energi & Vatten installerar, sköter och äger värmecentralen i din fastighet. För detta betalar du en månadsavgift samt uppvärmningskostnad. Om utrustningen behöver repareras eller bytas så gör vi det och det är kanske den största fördelen med Färdig Fjärrvärme™.

Pris

Kontakta våra säljare så tar de fram en offert.

Kontakta företagssäljare

Läs mer om Färdig fjärrvärme

Tillval Bra miljöval (endast Falu tätort)

I Falun är fjärrvärmen märkt med Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Genom att välja Bra Miljöval gör du en insats för miljön på ett enkelt sätt, till en låg kostnad. En del av avgiften går till projekt kring minskad energianvändning. Alla priser är exlusive moms.

Pris

Priset för Bra Miljöval (för företag) är 12 kr/MWh.

Läs mer om Bra miljöval

Beställ tillvalet Bra miljöval

Tillval servicebesök

Du kan få hjälp med din fjärrvärmeanläggning genom att boka ett servicebesök.

Pris

Vid servicebesök debiteras startavgift, timpris och kostnad för material.

 • Startavgift: 350 kr/besök
 • Timpris: 500 kr/timme

Läs mer eller beställ service

Så sätter vi priset

Vi använder oss av kostnadsbaserad prissättning, alltså att du som kund betalar för kostnaden att leverera värmen till dig. Till detta kommer en skälig vinst. Vi jobbar ständigt med att effektivisera och pressa våra kostnader så att priset kan bli så lågt som möjligt. Vårt mål är att fjärrvärmen ska vara så prisvärd som möjligt för dig som kund.

Läs mer om hur vi sätter priset

Frågor och kontakt

Har du svårt att veta vilket avtal som passar bäst? Varmt välkommen att kontakta våra företagssäljare så hjälper vi dig med dina frågor.