Fjärrvärmeavtal och priser för företag

Här ser du en översikt över avtal, tilläggsavtal och priser för fjärrvärme om du har ett företag eller flerbostadshus.

Avtal och pris i Falu tätort

När det gäller fjärrvärme till företag eller flerbostadshus i Falun finns ett standardavtal. Se avtalsvillkor längre ned på sidan. Alla priser är exlusive moms.

Pris

Värmepriset av en effektavgift, en energiavgift och en flödesavgift.

Effektavgift

Effektavgiften baseras på det högsta medelvärdet av det faktiskt uppmätta effekt­uttaget under ett dygn. Avgiften justeras 1 april varje år beroende på den maximala effektförbrukningen under perioden december–mars.

Effektavgift = X1 + P1 x X2 (kr/år)

Effektavgift Falu tätort 2021

Prisgrundande medeleffekt (P1)

Fast pris kr/år (X1)

Rörligt pris kr/kW/år (X2)

0-50 kW

1 560

900

51-100 kW

7 680

777

101-250 kW

12 504

750

251-500 kW

20 880

728

501-1000 kW

84 960

606

1001-3000 kW

144 732

555

>3000 kW

265 932

518

Energiavgift

Energiavgift = P x W

 • Sommarpris: P= 180 kr/MWh juni–september
 • Vår/höstpris: P= 267 kr/MWh april–maj, oktober–november
 • Vinterpris: P= 412 kr/MWh december–mars
 • W= uppmätt värmemängd i MWh enligt mätare

Flödesavgift

Avgiften utgår för den mängd fjärrvärme­vatten som genomströmmar värme­mätaren. Fjärrvärmen bör tas vara på effektivt genom att kylas ner så mycket som möjligt innan det går vidare i returledningen. Med hög temperatur på returvattnet pumpas det runt onödiga mängder vatten.

Flödessavgift = C x Q

 • C = 3,00 kr/m³
 • Q = uppmätt vattenmängd i m³ enligt mätare

Exempel på effektavgift + energiavgift + flödesavgift

Flerbostadshus

Årlig förbrukning

Totalt kr/ år

Varav fast del

Varav rörlig del

80 MWh

54 609

1 560

53 049

193 MWh

127 804

7 680

120 124

500 MWh

321 561

12 504

309 057

1000 MWh

629 618

20 868

608 750

Övriga

Årlig förbrukning

Totalt kr/år

Varav fast del

Varav rörlig del

80 MWh

60 223

1 560

58 663

193 MWh

138 804

7 680

131 124

500 MWh

350 639

12 504

338 135

1000 MWh

683 860

20 868

662 992

Avtal och pris i Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö

När det gäller fjärrvärme till företag eller flerbostadshus i Bjursås, Grycksbo eller Svärdsjö finns ett standardavtal. Alla priser är exlusive moms.

Pris

Värmepriset består av en effektavgift, en energiavgift och en flödesavgift.

Effektavgift

Effektavgiften baseras på det högsta medelvärdet av det faktiskt uppmätta effekt­uttaget under ett dygn. Avgiften justeras 1 april varje år beroende på den maximala effektförbrukningen under perioden december–mars.

Effektavgift = X1 + P1 x X2 (kr/år)

Effektavgift Svärdsjö, Grycksbo och Bjursås 2021

Prisgrundande medeleffekt
(P1)

Fast avgift kr/år
(X1)

Rörlig pris kr/kW/år
(X2)

0-50 kW

1 560

970

51-100 kW

8 232

838

101-250 kW

13 512

812

251-500 kW

22 536

788

Energiavgift

Energiavgift = P x W

 • Sommarpris: P= 195 kr/MWh juni–september
 • Vår/höstpris: P= 288 kr/MWh april–maj, oktober–november
 • Vinterpris: P= 445 kr/MWh december–mars
 • W= uppmätt värmemängd i MWh enligt mätare

Flödesavgift

Avgiften utgår för den mängd fjärrvärmevatten som genomströmmar ­värme­mätaren. Fjärrvärmen bör tas vara på effektivt genom att kylas ner så mycket som möjligt innan det går vidare i returledningen. Med hög temperatur på returvattnet pumpas det runt onödiga mängder vatten.

Flödessavgift = C x Q

 • C = 3,00 kr/m³
 • Q = uppmätt vattenmängd i m³ enligt mätare

Exempel på effektavgift + energiavgift + flödesavgift

Flerbostadshus

Årlig förbrukning

Totalt kr/ år

Varav fast del

Varav rörlig del

80 MWh

58 419

1 560

56 859

193 MWh

137 008

8 232

128 776

500 MWh

321 561

13 512

308 049

1000 MWh

675 686

22 536

653 150

Övriga

Årlig förbrukning

Totalt kr/år

Varav fast del

Varav rörlig del

80 MWh

64 425

1 560

62 865

193 MWh

148 800

8 232

140 568

500 MWh

350 639

13 512

337 127

1000 MWh

733 897

22 536

711 361

Färdig fjärrvärme – enkel värmelösning med finansiering

För dig som vill ha fjärrvärme men som inte har utrymme för investeringskostnaden just nu eller som vill lämna de praktiska detaljerna till oss.

Färdig Fjärrvärme™ innebär att vi på Falu Energi & Vatten installerar, sköter och äger värmecentralen i din fastighet. För detta betalar du en månadsavgift samt uppvärmningskostnad. Om utrustningen behöver repareras eller bytas så gör vi det och det är kanske den största fördelen med Färdig Fjärrvärme™.

Pris

Kontakta våra säljare så tar de fram en offert.

Kontakta företagssäljare

Läs mer om Färdig fjärrvärme

Tillval Bra miljöval (endast Falu tätort)

I Falun är fjärrvärmen märkt med Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Genom att välja Bra Miljöval gör du en insats för miljön på ett enkelt sätt, till en låg kostnad. En del av avgiften går till projekt kring minskad energianvändning. Alla priser är exlusive moms.

Pris

Priset för Bra Miljöval (för företag) är 12 kr/MWh.

Läs mer om Bra miljöval

Beställ tillvalet Bra miljöval

Tillval servicebesök

Du kan få hjälp med din fjärrvärmeanläggning genom att boka ett servicebesök.

Pris

Vid servicebesök debiteras startavgift, timpris och kostnad för material.
Priser exklusive moms:

 • Startavgift: 280 kr/besök
 • Timpris: 500 kr/timme

Läs mer eller beställ service

Så sätter vi priset

Vi använder oss av kostnadsbaserad prissättning, alltså att du som kund betalar för kostnaden att leverera värmen till dig. Till detta kommer en skälig vinst. Vi jobbar ständigt med att effektivisera och pressa våra kostnader så att priset kan bli så lågt som möjligt. Vårt mål är att fjärrvärmen ska vara så prisvärd som möjligt för dig som kund.

Läs mer om hur vi sätter priset

Frågor och kontakt

Har du svårt att veta vilket avtal som passar bäst? Varmt välkommen att kontakta våra företagssäljare så hjälper vi dig med dina frågor.