Fjärrvärmeavtal och priser för företag

Här ser du en översikt över avtal, tilläggsavtal och priser för fjärrvärme om du har ett företag eller flerbostadshus.

Avtal och pris i Falu tätort

När det gäller fjärrvärme till företag eller flerbostadshus i Falun finns ett standardavtal. Se avtalsvillkor längre ned på sidan. Alla priser är exlusive moms.

Pris

Värmepriset av en effektavgift, en energiavgift och en flödesavgift.

Effektavgift

Effektavgiften baseras på det högsta medelvärdet av det faktiskt uppmätta effekt­uttaget under ett dygn. Avgiften justeras 1 april varje år beroende på den maximala effektförbrukningen under perioden december–mars.

Effektavgift = X1 + P1 x X2 (kr/år)

Effektavgift Falu tätort 2019

Prisgrundande medeleffekt (P1)

Fast pris kr/år (X1)

Rörligt pris kr/kW/år (X2)

0-50 kW

0

889

51-100 kW

7 405

767

101-250 kW

12 107

743

251-500 kW

20 207

719

501-1000 kW

82 288

597

1001-3000 kW

140 180

548

>3000 kW

257 570

512

Energiavgift

Energiavgift = P x W

 • Sommarpris: P= 178 kr/MWh juni–september
 • Vår/höstpris: P= 259 kr/MWh april–maj, oktober–november
 • Vinterpris: P= 396 kr/MWh december–mars
 • W= uppmätt värmemängd i MWh enligt mätare

Flödesavgift

Avgiften utgår för den mängd fjärrvärmevatten som genomströmmar ­värme­mätaren. Fjärrvärmen bör tas vara på effektivt genom att kylas ner så mycket som möjligt innan det går vidare i returledningen. Med hög temperatur på returvattnet pumpas det runt onödiga mängder vatten.

Flödessavgift = C x Q

 • C = 3,00 kr/m³
 • Q = uppmätt vattenmängd i m³ enligt mätare

Exempel på effektavgift + energiavgift + flödesavgift

Flerbostadshus

Årlig förbrukning

Totalt kr/ år

Varav fast del

Varav rörlig del

80 MWh

51 883

0

51 883

193 MWh

124 830

7 405

117 425

500 MWh

312 221

12 107

300 114

1000 MWh

613 182

20 207

592 975

Övriga

Årlig förbrukning

Totalt kr/år

Varav fast del

Varav rörlig del

80 MWh

57 217

0

57 217

193 MWh

135 573

7 405

128 167

500 MWh

340 454

12 107

328 347

1000 MWh

667 888

20 207

647 682

Pristak

Totala kostnaden för effekt-, energi- och flödesdel är under året 2019 max 98 öre/kWh.

Prislistor för utskrift

Prislista företag, organisationer, flerbostadshus 2019 (pdf)PDF

Prislista företag, organisationer, flerbostadshus 2018 (pdf)PDF

Intresseanmälan och beställning

Gör intresseanmälan - ny kund

Beställningsblankett för fjärrvärme eller fjärrkyla företag (pdf)PDF

Avtal och pris i Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö

När det gäller fjärrvärme till företag eller flerbostadshus i Bjursås, Grycksbo eller Svärdsjö finns ett standardavtal. Alla priser är exlusive moms.

Pris

Värmepriset består av en effektavgift, en energiavgift och en flödesavgift.

Effektavgift

Effektavgiften baseras på det högsta medelvärdet av det faktiskt uppmätta effekt­uttaget under ett dygn. Avgiften justeras 1 april varje år beroende på den maximala effektförbrukningen under perioden december–mars.

Effektavgift = X1 + P1 x X2 (kr/år)

Effektavgift Svärdsjö, Grycksbo och Bjursås 2019

Prisgrundande medeleffekt
(P1)

Fast avgift kr/år
(X1)

Rörlig pris kr/kW/år
(X2)

0-50 kW

0

960

51-100 kW

8 016

828

101-250 kW

13 104

804

251-500 kW

21 864

780

501-1000 kW

89 040

648

1001-3000 kW

151 680

588

Energiavgift

Energiavgift = P x W

 • Sommarpris: P= 193 kr/MWh juni–september
 • Vår/höstpris: P= 280 kr/MWh april–maj, oktober–november
 • Vinterpris: P= 428 kr/MWh december–mars
 • W= uppmätt värmemängd i MWh enligt mätare

Flödesavgift

Avgiften utgår för den mängd fjärrvärmevatten som genomströmmar ­värme­mätaren. Fjärrvärmen bör tas vara på effektivt genom att kylas ner så mycket som möjligt innan det går vidare i returledningen. Med hög temperatur på returvattnet pumpas det runt onödiga mängder vatten.

Flödessavgift = C x Q

 • C = 3,00 kr/m³
 • Q = uppmätt vattenmängd i m³ enligt mätare

Exempel på effektavgift + energiavgift + flödesavgift

Flerbostadshus

Årlig förbrukning

Totalt kr/ år

Varav fast del

Varav rörlig del

80 MWh

55 087

-

55 057

193 MWh

133 908

8 016

125 885

500 MWh

332 354

13 104

319 250

1000 MWh

660 574

21 864

638 710

Övriga

Årlig förbrukning

Totalt kr/år

Varav fast del

Varav rörlig del

80 MWh

60 735

-

60 735

193 MWh

145 387

8 016

137 371

500 MWh

362 436

13 104

349 332

1000 MWh

719 580

21 864

697 716

Pristak

Totala kostnaden för effekt-, energi- och flödesdel är under året 2019 max 104 öre/kWh.

Prislistor för utskrift

Prislista företag, organisationer, flerbostadshus 2019 (pdf)PDF

Prislista företag, organisationer, flerbostadshus 2018 (pdf)PDF

Intresseanmälan och beställning

Gör intresseanmälan - ny kund

Beställningsblankett för fjärrvärme eller fjärrkyla företag (pdf)PDF

Färdig fjärrvärme – enkel värmelösning med finansiering

För dig som vill ha fjärrvärme men som inte har utrymme för investeringskostnaden just nu eller som vill lämna de praktiska detaljerna till oss.

Färdig Fjärrvärme™ innebär att vi på Falu Energi & Vatten installerar, sköter och äger värmecentralen i din fastighet. För detta betalar du en månadsavgift samt uppvärmningskostnad. Om utrustningen behöver repareras eller bytas så gör vi det och det är kanske den största fördelen med Färdig Fjärrvärme™.

Pris

Kontakta våra säljare så tar de fram en offert.

Kontakta företagssäljare

Läs mer om Färdig fjärrvärme

Tillval Bra miljöval (endast Falu tätort)

I Falun är fjärrvärmen märkt med Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Genom att välja Bra Miljöval gör du en insats för miljön på ett enkelt sätt, till en låg kostnad. En del av avgiften går till projekt kring minskad energianvändning. Alla priser är exlusive moms.

Pris

Priset för Bra Miljöval (för företag) är 12 kr/MWh.

Läs mer om Bra miljöval

Beställ tillvalet Bra miljöval

Tillval servicebesök

Du kan få hjälp med din fjärrvärmeanläggning genom att boka ett servicebesök.

Pris

Vid servicebesök debiteras startavgift, timpris och kostnad för material.

 • Startavgift: 270 kr/besök
 • Timpris: 450 kr/timme

Läs mer eller beställ service

Så sätter vi priset

Vi använder oss av kostnadsbaserad prissättning, alltså att du som kund betalar för kostnaden att leverera värmen till dig. Till detta kommer en skälig vinst. Vi jobbar ständigt med att effektivisera och pressa våra kostnader så att priset kan bli så lågt som möjligt. Vårt mål är att fjärrvärmen ska vara så prisvärd som möjligt för dig som kund.

Läs mer om hur vi sätter priset

Frågor och kontakt

Har du svårt att veta vilket avtal som passar bäst? Varmt välkommen att kontakta våra företagssäljare så hjälper vi dig med dina frågor.