Service av fjärrvärme

Vill du ha det riktigt enkelt kan du beställa vår underhållsgaranti. Då besöker vi dig vart tredje år och ser till att fjärrvärmecentralen är i toppskick.

Har du något av våra fjärrvärmeavtal "Villa" kan du beställa underhållsgaranti som tillval. Garantin innebär att du kan luta dig tillbaka medan vi tar hand om underhållet av din fjärrvärmecentral och ser till att allt från värmeväxlare till säkerhetsventiler är i toppskick. Det gör vi genom ett besök vart tredje år.

Ger service och byter trasiga delar

Underhållsgarantin innebär att vi avhjälper fel, byter ut trasiga delar och i värsta fall, byter ut hela värmecentralen. Vi gör ett servicebesök var tredje år. Vid besöket gör vi en genomgång och kontroll av fjärrvärmeanläggningen. På det sättet minimeras risken för oväntade störningar.

I underhållsgarantin ingår även en försäkring som ger dig reducerad ersättning för självrisk vid eventuell skada som orsakats av fastighetens värmesystem. Försäkringen innebär en självriskeliminering upp till 5 000 kr.

Pris

Underhållsgarantin kan knytas till alla villors värmecentraler, som inte är äldre än 7 år, till en kostnad av 105 kr/månad. För centraler äldre än 7 år tillkommer en startavgift som bestäms efter besiktning av centralen.

Beställ underhållsgaranti
Om du vill beställa underhållsgaranti för din fjärrvärmecentral, kontakta kundtjänst eller beställ direkt på webben, länk till formulär.

Villkor

Avtalsvillkor underhållsgaranti fjärrvärme (pdf) PDF

Läs om underhållsgarantin i produktblad (pdf)PDF

Servicebesök för alla kunder

Om du har behov av hjälp med din värmeanläggning kan du kontakta oss för ett servicebesök.

Pris

Vid servicebesök debiteras startavgift, timpris och kostnad för material.

  • Startavgift: 270 kr/besök
  • Timpris: 450 kr/timme

Färdig fjärrvärme

Färdig Fjärrvärme™ innebär att vi på Falu Energi & Vatten installerar, sköter och äger värmecentralen i din fastighet. För detta betalar du en månadsavgift och uppvärmningskostnad. Det fungerar på samma sätt oavsett om du har villa eller företag.

Läs mer om Färdig fjärrvärme

Frågor och kontakt

Vid problem med fjärrvärmen kan du ringa och felanmäla dygnet runt.