Service av fjärrvärme

Vill du ha det riktigt enkelt kan du beställa vår underhållsgaranti. Då har du möjlighet att få besök vart tredje år där vi kollar fjärrvärme­centralen är i bra skick.

Har du något av våra fjärrvärmeavtal "Villa" kan du beställa underhållsgaranti som tillval. Garantin innebär att du kan luta dig tillbaka medan vi tar hand om underhållet av din fjärrvärmecentral och ser till att allt från värmeväxlare till säkerhetsventiler är i bra skick. Det gör vi genom ett besök vart tredje år.

Underhållsgaranti för service och byte av trasiga delar

När du beställer underhållsgaranti avhjälper vi fel, byter ut trasiga delar och om det är nödvändigt, byter ut hela värmecentralen. Med underhållsgaranti ingår ett servicebesök av oss var tredje år. Vi går då igenom din fjärrvärmeanläggning för att minska risken för oväntade störningar.

I underhållsgarantin ingår även en försäkring som ger dig reducerad ersättning för självrisk vid eventuell skada orsakad av fastighetens värmecentral. Försäkringen innebär en självriskeliminering upp till 5 000 kronor vid läckage.

Pris

Underhållsgarantin kan knytas till alla villors värmecentraler, som inte är äldre än sju år, till en kostnad av 126 kronor per månad (år 2024). För centraler äldre än sju år tillkommer en startavgift som bestäms efter besiktning av centralen.

Beställ underhållsgaranti

Om du vill beställa underhållsgaranti för din fjärrvärmecentral, beställ här eller kontakta kundtjänst.


Villkor

Vid nybyggnation, om värmecentralen är beställd och installerad av oss, har du två års garanti. Om annan aktör, till exempel entreprenör och VVS-företag installerar, ingår ingen garanti från oss, däremot ger entreprenören garanti. När anläggningen är två år kan du teckna underhållsgaranti hos oss.

Avtalsvillkor underhållsgaranti fjärrvärme (pdf) Pdf, 174.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs om underhållsgarantin i produktblad (pdf) Pdf, 36.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Enstaka servicebesök

Om du har behov av hjälp med din värmeanläggning kan du kontakta oss för ett servicebesök.

Pris

Vid servicebesök debiteras startavgift, timpris och kostnad för material.
Priser inklusive moms:

  • Startavgift: 350 kronor/besök (inklusive moms)
  • Timpris: 625 kronor/timme (inklusive moms)
  • Timpris efter klockan 17.00: 1125 kronor/timme (inklusive moms)

För dig som har företag gäller andra priser - läs mer här

Färdig fjärrvärme

Färdig Fjärrvärme™ innebär att vi på Falu Energi & Vatten installerar, sköter och äger värmecentralen i din fastighet. För detta betalar du en månadsavgift och uppvärmningskostnad. Det fungerar på samma sätt oavsett om du har villa eller företag.

Läs mer om Färdig fjärrvärme

Frågor och kontakt

Vid problem med fjärrvärmen kan du ringa och felanmäla dygnet runt.