Fjärrvärme i Sundborn

illustration över det blivande fjärrvärmenätet i Sundborn

Under åren 2021-2022 bygger vi ett fjärrvärmenät i Sundborn. Här finns information om vad det innebär för dig som bor och verkar på orten.

Bakgrund

Ett nytt fjärrvärmenät i Sundborn

Vi bygger ett helt nytt fjärrvärmenät, Kopparstaden bygger nya bostäder och kommunen planerar för en ny skola. Tillsammans skapar vi framtidens Sundborn!

Fjärrvärme Sundborn är en koncerngemensam satsning för en förnybar värmelösning i Sundborn. En hållbar satsning både miljömässigt och ekonomiskt.

Fjärrvärme Sundborn kommer att värma kommunens nya skola och idrottshall samt Kopparstadens befintliga bostäder på Blomstervägen och Kyrkvägen och det nya flerbostadshuset som ska byggas på Ramsnäsvägen.

Vi installerar en ny fjärrvärmecentral och bygger ett nytt distributionsnät. Den nya fastbränslepannan har en toppeffekt om 350 kW, med bränsletyp pellets, och en installerad reservpanna med bioolja. Detta blir vår minsta fjärrvärmeanläggning med ett avgränsat antal kunder.

Har du sett bygget?

Du som bor i eller i närheten av Sundborn har kanske sett att det byggs för fullt för Kopparstadens nya bostäder. Falu Energi & Vatten bidrar med fjärrvärme, men även med elnät, stadsnät, vatten- och avlopp. Vi arbetar tätt tillsammans med Kopparstaden.

En del i vårt arbete med hållbarhet och utveckling

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet

Kopparstadens information

Kopparstadens information om bostäderna och intresseanmälan Länk till annan webbplats.

Tidplan

Tidplan Sundborn:

År

Händelse

Våren 2021

Projektering och upphandling.

Hösten 2021

Etablering för nätutbyggnad, vecka 39 byggnation påbörjas

Sommaren 2022

Fjärrvärmenätet i drift

Så påverkas du - trafikomledningar

Under projektet genomför vi arbeten i anslutning till kommunens nya skola och idrottshall, vid Kopparstadens befintliga bostäder på Blomstervägen och Kyrkvägen, och vid det nya flerbostadshuset som byggs på Ramsnäsvägen. På flera vägar kan du räkna med begränsad framkomlighet och att trafiken periodvis kommer att ledas om. Trafiken på Kyrkvägen kommer inte påverkas.

Vid trafikomledning finns skyltar på plats. Och du kan läsa om läget just nu här under Senaste nytt.

Bilden visar en karta över Sundborn och röd markering där vi kommer att genomföra arbeten.

På bilden ser du en karta över de delar av Sundborn som får fjärrvärmenät. Den röda linjen visar var ledningen ligger. Klicka på kartan för att se den större.

Senaste nytt

OBS: Listan uppdateras i kronologisk ordning. Senaste informationen högst upp.

2022-10-11 Nu finns det fjärrvärme i Sundborn

Fjärrvärme Sundborn är nu avslutat som projekt, men självklart jobbar vi ändå på med framtida utveckling i Sundborn, men då sker arbetet inom vanlig förvaltning.

Tack!

Vi vill tacka för ert tålamod under byggtiden! Vi har upplevt ett mycket bra samarbete med er som berörts av våra byggen och fått många glada tillrop.

Fjärrvärmenätet

I Sundborn finns nu en ny lokal fjärrvärmecentral och ett distributionsnät för klimatsmart fjärrvärme. Den nya anläggningen kommer att värma den nya skolan, idrottshallen, Kopparstadens bostäder på Blomstervägen och Kyrkvägen, Ristägtsvägen och de nya hyreslägenheterna på Ramsnäsvägen.

Ristägtsvägen

Under oktober kopplar vi även in delar av Ristägtsvägen och är du intresserad av fjärrvärme till din villa kan du anmäla dig här, (men observera att inkoppling inte kommer att ske i år):

Intresseanmälan fjärrvärme

Minskad miljöbelastning i Sundborn

Fjärrvärme är enkelt, driftsäkert och klimatsmart. Det nya fjärrvärmenätet kommer att minska miljöbelastningen från nuvarande värmekällor. Bara Sundbornskolans miljöbelastning kommer att minska med 70%. Fjärrvärmenätet baseras på förnybart biobränsle genom vår egentillverkade pellets.

Den gemensamma satsningen gör också att vi undviker en effektökning i det lokala elnätet. Det nya fjärrvärmenätet utvecklar och säkerställer det lokala energisystemet i Sundborn. Fjärrvärme Sundborn har varit en koncerngemensam satsning för en förnybar värmelösning i Sundborn. En hållbar satsning både miljömässigt och ekonomiskt.

Man brukar prata om smarta & hållbara stadsdelar, här har vi nu skapat den smarta & hållbara byn mitt i dalaidyllen.

Kopparstaden har fortfarande en del byggarbete kvar, så har ni frågor kring de byggen som pågår i Sundborn framöver kan ni kontakta Kopparstaden.

När denna projektwebb läggs ned kan ni fortsättningsvis läsa mer om fjärrvärme på fev.se/fjärrvärme

2022-06-08 Öppet bygge - Tack alla besökare!
Vi vill tacka alla er som kom och besökte vårt event Öppet bygge. Det kom ett hundratal besökare trots det regniga vädret. Coop och fotbollstjejerna delade ut 260 bullar, på så sätt vet vi att det var välbesökt. Vi uppskattade verkligen att få träffa er som bor på plats och er som var intresserade och vi fick många glada tillrop som ”kul att få komma in och titta vad som hänt”. Många uttryckte också att de uppskattade att de fått löpande information. Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete med er alla under det fortsatta bygget.

2022-06-08 Välkommen till "Öppet bygge"

Varmt välkommen till "Öppet bygge" den 8 juni.
Du kan besöka oss vid våra olika stationer mellan klockan 15-18:00. Träffa oss från Falu Energi & Vatten vid fjärrvärmecentralen där du bland annat kan tävla i pelletskastning. Träffa representanter för Falu kommun vid skolan, och för Kopparstaden nere vid Blomstervägen och Kvarnängen. Vi bjuder också på fika utanför Coop.

Vi gör detta för att berätta vad vi har åstadkommit och för att du ska kunna få svar på eventuella frågor. Det är ett gemensamt event arrangerat av Kopparstaden, Falu Energi & Vatten och Falu kommun.

karta över var vi står

Ladda ned bilden större här, som pdf Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

2022-06-08 Save the date!
Varmt välkommen till ”Öppet bygge” den 8 juni 2022.

Under "Öppet bygge" visar vi dig vad vi har åstadkommit genom vårt samarbete i Sundborn. Mellan klockan 15-18 är du välkommen att besöka våra olika stationer.

Mer information kommer närmare.
/Kopparstaden, Falu Energi & Vatten och Falu kommun

22-05-17 Nu återställer vi
Läget just nu är att vi återställer marken, sår gräsfrö med mera. Sen bygger vi ställning på fjärrvärmecentralen för att i nästa steg sätta på röd panel.

2022-04-04 Vi gräver över Ramsnäsvägen

Nu genomför vi den sista etappen och behöver ta oss över Ramsnäsvägen vilket innebär viss trafikpåverkan. När vi leder om trafiken, finns skyltar för att lotsa dig rätt. Under tiden som vi gräver kommer visst buller att uppstå och byggtrafik förekommer. Arbetet med att ta oss över Ramsnäsvägen startar måndag 4 april och kommer vara klart samma vecka, alltså under vecka 14. Vi kommer att återställa arbetet i den mån som är möjligt och sedan återkomma i maj för asfaltering. Asfalt finns inte att tillgå i vår region ännu.

Infart Ramnäsvägen/Blomstervägen kommer tillfälligt stängas av pga. arbetet. Infart och utfart sker via Kyrkvägen.

När arbetet är klart kommer du varken se eller märka av ledningarna.

2022-02-24 Fjärrvärmenätet är nu klart på östra sidan av Ramsnäsvägen
Nätet är klart på östra sidan av Ramsnäsvägen. Vi håller på att fylla igen och du kan köra in vid Coop som vanligt igen.

2022-02-08 Aktuell etapp är längs med pizzerian
Aktuell etapp är just nu längs med pizzerian, vid infarten till Coop. Vi har ett dieselaggregat som tinar upp vägen för att det ska gå att gräva. Tyvärr kan du uppleva ett visst buller och vibrationer, men vi stänger av maskinerna nattetid. Arbetet kommer att pågå cirka fyra veckor. När arbetet är klart kommer du varken se eller märka av fjärrvärme­ledningen. Tack för ditt överseende!

2022-01-28 Infarterna till skolan och förskolan öppnar:
Skolans infart öppnar igen fredag den 28 januari och förskolan Träflaskans infart öppnar på tisdag den 1 februari.

2022-01-13 Trafikavstängning vid förskolan Träflaskan
Från slutet av vecka 2 och några veckor framåt kommer infarten till förskolan att vara avstängd. Vid hämtning och lämning på förskolan kan du parkera vid Coop.

Vi gräver även för vatten och avlopp nedanför Coop, följ skyltningen så kan du ändå parkera vid Coop.

2022-01-12 Skolans infart tillfälligt avstängd
Från och med onsdag 12 januari kommer den vanliga infarten till skolan att vara stängd för hämtning och lämning. Trafiken leds om till idrottshallen. Även gångvägen längs med Ramsnäsvägen stängs av, gående hänvisas till att nyttja vägen längs med fotbollsplanen. Personal kan köra in och parkera som vanligt vid skolan.

2022-01-11 Fjärrvärmecentralen (huset) byggstart.
Bygget pågår cirka 14 dagar.

2021-12-21 Till julhelgen kommer du kunna köra förbi och nyttja vägen, se nedan "Trafikavstängning Blomstervägen".

2021-11-26 Trafikavstängning Blomstervägen
Från den 29 november kommer vi tillfälligt att behöva leda om trafiken. Se mer information och bild under "Så påverkas du".

Informationsbrev till boende på Blomstervägen (pdf) Pdf, 21.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-11-25 Fjärrvärmen i Sundborn gav pris för klimatnyttan

2021-11-16 Gjuten platta på plats

  • Den gjutna plattan till den kommande fjärrvärmecentralen är nu på plats och därmed är markarbetet klart.
  • Själva bygget av fjärrvärmecentralen påbörjas den 10 januari.
  • Informationsträff och förskolebesök på plats i Sundborn. Se nyhet 211122.

2021-11-15 Skolans infart stängs inom kort
Från början av januari kommer den vanliga infarten till skolan att vara stängd för hämtning och lämning. Om du kommer med bil hämtar och lämnar du istället utanför idrottshallen och eleverna går brevid fotbollsplanen. Även gångvägen längs med Ramsnäsvägen stängs av.

Personal kan köra in och parkera som vanligt.

Se mer information och bild under "Så påverkas du".

2021-10-05:

  • På platsen där fjärrvärmecentralen ska byggas finns en skylt utplacerad.
  • Vår entreprenör har tagit ned träd och börjat terassera för fjärrvärmecentralen.
  • När det gäller trafikomledning kommer det att finnas skyltar på plats, och här på sidan kommer vi även lägga ut bilder på hur de tillfälliga trafik­omledningarna ser ut, när det börjar närma sig.

2021-09-27:

2021-05-04: Informationsbrev från Kopparstaden till boende i Sundborn om kommande arbeten på orten.

Vanliga frågor och svar

Klicka på länken så kommer du till sidan med frågor och svar:

Frågor och svar om fjärrvärme i Sundborn

Intresseanmälan

Vi ansluter först de större centrala fastigheterna. Då vi lärt känna systemet och vet dess kapacitet kommer vi att utvärdera om vi kan erbjuda fjärrvärme till fler närliggande fastigheter.

Men du kan redan nu lämna en intresseanmälan för fjärrvärme

Information till skolan - film om fjärrvärmen

Vad händer i Sundborn och vad är fjärrvärme?

En dag besökte vi Sundborns skola och berättade om vad som händer i Sundborn och vad fjärrvärme egentligen är.

Under besöket träffade vi alla Sundbornskolans klasser, F-6, under en heldag, 30 minuter med varje klass. Syftet med besöket var att öka kännedomen om projektet, men också att minimera risken för personskador eftersom barnen är nära våra arbetsområden. Vi besökte även förskolorna med enklare material.

Klicka dig fram i denna fil för att se det som skoleleverna fick se Pdf, 2.5 MB.

...eller se nedan de filmer vi visade.

Film om vårt energisystem:

 

Film om när vi gjuter grunden:


Film om hur byggledaren jobbar:


Film om hur bygget av hyreshus:


Film om säkerhet på arbetsplats:

Prenumerera på sidan

Hantera prenumeration

Genom att anmäla dig till prenumerationen samtycker du till att vi lagrar din e-postadress­­. Du kan när som helst avsluta prenumerationen, då tas din e-postadress bort.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

Frågor och kontakt

Varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig med dina frågor.

Generella frågor om projektet:
Sofie Bergsten, projektledare
E-post: Sofie.Bergsten@fev.se