Anmäl tillkommande bostadsenhet

Om du gör en förändring av din fastighet ska du anmäla tillkommande bostadsenhet till oss.

Bostadshus

En bostadsenhet är ett utrymme som kan användas av ett självständigt hushåll, med åtminstone kokvrå och toalett. Exempelvis räknas en fastighet med en villa och en gäststuga (inredd med kokvrå och toalett) som två bostadsenheter. I flerbostadshus räknas varje lägenhet som en bostadsenhet.

Verksamheter

För fastigheter som inte är bostadsfastigheter betalas anläggningsavgift baserat på lokalens storlek. Exempelvis gäller det kontor, stormarknader, butiker, utställningslokaler, sporthallar, hotell och restauranger, hantverk och småindustri, utbildning och sjukvård.

Skicka in anmälan

För att vi ska kunna räkna ut vilken avgift du ska betala för tillkommande bostadsenhet behöver du skicka in en anmälan.

Anmäla till­kommande ­bostadsenhet - privatperson Öppnas i nytt fönster.

Anmäla till­kommande ­bostadsenhet - företag

Avgift

Avgiften för tillkommande bostadsenhet består av engångsavgift och en årsavgift enligt VA-taxa för Falu kommun Öppnas i nytt fönster..

Tillkommande bostadsenhet 2024


Vatten, spillvatten och dagvatten

Vatten och spillvatten

Engångsavgift*

33 516 kr

26 813 kr

Årsavgift*

2 511 kr

2 511 kr

* Avgifterna är per bostadsenhet. Samtliga priser är inklusive moms.

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.