Anmäl tillkommande bostadsenhet

Om du gör en förändring av din fastighet ska du anmäla tillkommande bostadsenhet till oss.

En bostadsenhet utgörs av ett självständigt hushåll med åtminstone kokvrå och toalett. Exempel på tillkommande bostadsenhet är:

  • Gäststuga, attefallshus, lägenheter, bostadshus
  • Inredd lägenhet i befintliga lokaler som exempelvis garage
  • Förändrad användning av lokaler från verksamhet till boende

För att vi ska kunna räkna ut vilken avgift du ska betala för din tillkommande byggnadsyta behöver du skicka in en anmälan.

Anmäla till­kommande ­byggnadsyta/­lägenheter (pdf)PDF

Avgift

Avgiften för tillkommande bostadsenhet består av engångsavgift och en årsavgift enligt VA-taxan för Falu kommun.

Tillkommande bostadsenhet (2019)

Avgift

Pris per bostadsenhet

Engångsavgift*

29 744 kr

Årsavgift

1 848 kr

* Engångsavgiften innefattar dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
Samtliga priser är inklusive moms.