Stora Källviken

Under åren 2021-2022 kommer vi att bygga ut allmänt vatten och spillvatten (kommunalt VA) i Stora Källviken. Här finns information om vad det innebär för dig som fastighetsägare.

Bakgrund

Redan 1983 konstaterade miljönämnden i Falu kommun att det fanns ett behov av en allmän avloppslösning i Stora Källviken, eftersom den dåvarande avloppsituation inte var långsiktigt hållbar.

I februari 2014 beslutade kommunfullmäktige om en VA-plan för Falu kommun. I planen finns Stora Källviken med som ett område som har behov av en allmän spillvattenlösning. Idag är det beslutat om ett verksamhetsområden för allmänt vatten och spillvatten.

Ett verksamhetsområde är ett område inom vilket en allmän va-anläggning redan har ordnats, eller som i Stora Källvikens fall, där det planeras för att en allmän va-anläggning.

Tidplan

Så här ser den preliminära tidplanen ut för projektet och utbyggnaden av allmänt vatten och avlopp. Senast uppdaterad 2021-12-17:

Tidplan Stora Källviken

År

Händelse

Våren 2022

Ledningsrättsavtal och upphandling av entreprenör 

Sommaren-hösten 2022

Byggperiod

Projektering och utredning

 • Utreda förutsättningarna för att anlägga va-anläggningen, såväl tekniskt
  som ekonomiskt.
 • Dialog med fastighetsägaren avseende anslutningspunkt, placering av
  pumpstation m.m.
 • Upprättande av anbudshandlingar.

Ledningsrätt

 • Falu Energi & Vatten söker tillstånd för att få förlägga ledning (lantmäteriförrättning). Kan omfatta både privata och samfällda fastigheter.
 • Fastighetsägaren upplåter, mot ersättning, ett område på fastigheten för
  ledningar. Området får brukas, men inte bebyggas.

Upphandling

 • Skicka ut anbudshandlingar, värdera inkomna anbud, utse entreprenör.

Byggperiod

 • Falu Energi & Vatten är byggherre och entreprenören bygger.

Senaste nytt

OBS: Listan uppdateras i kronologisk ordning. Senaste informationen högst upp.

2022-02-25: Under vecka 9 kommer vi att skicka ut förfrågningsunderlaget för anbudsräkning. Samtidigt pågår arbetet med att slutföra ledningsrättsavtalen där vi, under förutsättning att nödvändiga beslut fattas, räknar med att påbörja entreprenaden i mitten/slutet av maj.

Vi planerar för ett informationsmöte för närboende under första halvan av maj. Vi kommer att skicka ut mer information inför mötet.

2021-08-31: Informationsbrev (samråd) till fastighetsägare om föreslagen förbindelsepunkt. Bifogat brevet finns också en karta som redovisar aktuell förbindelsepunkt.

Informationsbrev om placering av förbindelsepunkt 21-08-31 (pdf) Pdf, 21.9 kB.

2021-06-03: Informationsbrev till fastighetsägare i Stora Källviken om kommande vatten- och avloppsarbeten i området.

Informationsbrev Fastighetsägare 21-06-02 (pdf) Pdf, 211.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om inventeringsblankett (pdf) Pdf, 21.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett Inventering (pdf) Pdf, 92.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Stora Källviken folder (pdf) Pdf, 324 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

Klicka på länken så kommer du till sidan med frågor och svar:

Frågor och svar VA-utbyggnad

Informationsmaterial

Prenumerera på sidan

Hantera prenumeration

Genom att anmäla dig till prenumerationen samtycker du till att vi lagrar din e-postadress­­. Du kan när som helst avsluta prenumerationen, då tas din e-postadress bort.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

Frågor och kontakt

Varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig med dina frågor. Be att bli kopplad till Johan Sönnert, projektledare.