Enskilt avlopp

Bilden visar en anläggning för enskilt avlopp

Om din fastighet inte är ansluten till det allmänna avloppsnätet måste du själv ordna rening av avloppsvattnet.

Som fastighetsägare är du ansvarig för att reningsanläggningen fungerar som den ska. På Avloppsguiden.se Länk till annan webbplats. finns allt du behöver veta om enskilt avlopp, från planering till inköp av produkter och tjänster. Olika tekniker presenteras tillsammans med tips och goda råd.

Om du ska ändra eller anlägga nytt avlopp

Innan du gör ändringar eller börjar anlägga din avloppsanläggning behöver du först anmäla eller ansöka om tillstånd. Det gör du hos Falu kommun:

Anlägga nytt avlopp Länk till annan webbplats.

När du behöver slamtömning

Fastigheter som inte är anslutna till allmänt avlopp har en egen avlopps­anläggning som behöver tömmas regelbundet. Vi ansvarar för slamtömningen.

Fastigheter med slambrunn ska tömmas minst en gång per år om du inte har ansökt om förlängt slamtömningsintervall hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (Falu kommun). Har du en sluten tank ska tömning ske minst var tredje år. Tömning av minireningsverk sker enligt tillstånd och instruktioner för anläggningen.

Slamtömning och priser

Ibland behövs en extra slamtömning. Den kan du beställa här på webben eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Beställ extra slamtömning

Om du vill förlänga tömningsintervallet eller göra uppehåll i tömning sker det genom att du fyller i en blankett hos Falu kommun. Du hittar dessa här:

Slam och latrin - Falu kommun Länk till annan webbplats.

När du behöver tömma latrintunna

Du som inte har turtömning av din Latrintunna kan lämna den till Falu återvinnings­central. Ta kontakt med vår personal innan du lämnar latrintunnor. 

Kontakt och pris

Om du vill kompostera ditt latrin är du skyldig att anmäla omhändertagande till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor. Du anmäler det genom att fylla i en blankett hos Falu kommun. Du hittar den här:

Kompostering av latrin - Falu kommun Länk till annan webbplats.

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.