Enskilt avlopp

Bilden visar en anläggning för enskilt avlopp

Om din fastighet inte är ansluten till det allmänna avloppsnätet måste du själv ordna rening av avloppsvattnet.

Som fastighetsägare är du ansvarig för att reningsanläggningen fungerar som den ska. På Avloppsguiden.se Länk till annan webbplats. finns allt du behöver veta om enskilt avlopp, från planering till inköp av produkter och tjänster. Olika tekniker presenteras tillsammans med tips och goda råd.

Om du ska ändra eller anlägga nytt avlopp

Innan du gör ändringar eller börjar anlägga din avloppsanläggning behöver du först anmäla eller ansöka om tillstånd. Det gör du hos Falu kommun:

Anlägga nytt avlopp Länk till annan webbplats.

Slamtömning

Enskilda avlopps­anläggning behöver tömmas regelbundet. Läs mer om slamtömning på:

Slamtömning och latrin

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.