Fastighetspumpstation (LTA)

Du behöver en fastighetspumpstation, även kallad LTA-enhet, när din fastighet ligger lägre än våra ledningar eller om du är ansluten till trycksatta ledningar.

När fastighetspumpstationen larmar

Om pumpstationen larmar med en röd lampa är det ett tecken på att vattennivån är hög i tanken. Då ska du kontrollera att:

  • alla säkringar är hela, både inne och ute vid pumpstationen.
  • strömbrytaren är på.
  • pumpen startar när du trycker på testknappen i pumpstationen.

OBS: Gör även samma kontroll om larmlampan lyst, men slocknat. Om en eller flera av punkterna inte går att genomföra eller att du ser att vatten rinner ut under locket på pumpstationen ska du omgående ringa kundtjänst. Utanför kontorstid kopplas du till vår jourtelefon på SOS Alarm. 

Spola inte och kontrollera säkringarna

Vid larm ska du inte spola ner vatten förrän pumpstationen fungerar igen. Undvik att spola toaletten, diska, tvätta, duscha, bada eller använda vatten på andra sätt. Detsamma gäller vid strömavbrott.

Ta också för vana att alltid kontrollera säkringarna vid pumpstationen efter ett strömavbrott. När strömavbrottet är över startar pumpen vanligtvis av sig själv igen.

Så fungerar fastighetspumpstationen

Spillvattnet från din fastighet ska ledas med självfall till fastighetspumpstationen. Stationen pumpar sedan vattnet vidare till det allmänna ledningsnätet. Pumpstationen har en tank som samlar spillvatten och en pump som reglerar vattennivån automatiskt.

Din fastighetspumpstation (pdf) Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Vårt ansvar

I regel så ansvarar och äger vi pumpstationen som finns installerad på din fastighet. Om vi äger stationen är det vårt ansvar att avhjälpa driftstörningar på pumpen. Det innebär inte att vi står för alla kostnader om pumpen går sönder eller skadas på grund av felaktigt användande.

Vi underhåller och reparerar din pump under förutsättning att:

  • larmet (vanligtvis en lampa) fungerar.
  • innehåll som kan skada pumpen och ledningsnätet inte spolas ner i toaletten eller hälls ut i avloppet.

Om det behövs värmekabel på din servis (ledning) ansvarar du som fastighetsägare för att den fungerar och används.

Ditt ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du för stationen (tanken) som pumpen sitter i och tillhörande anslutningar. Du ska se till att stationen har en bra placering och att pumpen får regelbunden tillsyn.

Som fastighetsägare ska du:

  • skydda pumpen från att skadas av yttre påverkan.
  • se till så att pumpen inte saknar el på grund av kabelbrott eller trasiga säkringar till larm/pump.
  • se till att spillvatten inte släpps på trots larm eller strömavbrott. Om tanken överfylls kan pumpen eller elinstallationen skadas.
  • se till att det enbart spolas ner kiss, bajs och toalettpapper i avloppet.
  • se till att servisledningen inte fryser, till exempel genom att ha värmekabeln påslagen på din del av servisledningen.

Om du själv köpt in en fastighetspumpstation är du ansvarig för allt som rör stationen.

Installera en fastighetspumpstation

Inför att du ska ansluta fastighetens VA-system med tillhörande fastighetspumpstation (LTA-enhet) till det allmänna VA-nätet behöver du skicka in en färdiganmälan.

Färdiganmälan fastighetspumpstation (pdf) Pdf, 212.8 kB, öppnas i nytt fönster.

För att du ska lyckas med din installation har vi tagit fram en checklista till dig och din entreprenör. Följ den så undviker du problem med besiktningen. Godkända VA-installationer kopplas in direkt vid besiktningen. Om du får nedslag på besiktningen måste du åtgärda anmärkningarna och boka en ny besiktningstid.

Checklista LTA-system (pdf) Pdf, 39 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista elinstallation LTA-system (pdf) Pdf, 38 kB, öppnas i nytt fönster.

Du hittar kompletta instruktioner här:

Din fastighetspumpstation (pdf) Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Montering och drift LTA-pumpstation Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Boka en besiktning

När det är dags för besiktning av fastighetspumpstationen ska du kontakta oss i god tid, minst 5 arbetsdagar i förväg. Kontakta vår kundtjänst för tidbokning.

Frågor och kontakt

Om du har frågor kring LTA-system, din pumpstation eller behöver göra en felanmälan ska du kontakta vår kundtjänst. Om du har ett akut fel på din pumpstation ska du alltid ringa oss på telefon 023-77 49 00. När kundtjänsten har stängt kopplas ditt samtal vidare till SOS Alarm.