För dig som är entreprenör inom VA Obs utkast

Bilden är beskuren och visar en människa med reflexjacka som håller i ett par hörselkåpor

Du som arbetar åt privatpersoner och fastighetsägare med att anlägga eller förnya VA-ledningar är en viktig samarbetspartner till oss.

Här kan du läsa mer om arbetsgången och kvalitetskrav när det gäller arbeten i anslutning till vårt VA-nät.

VA-ledningar

Vi utför regelbundet underhåll och förnyelse av våra gemensamma VA-ledningar. När det är dags för en fastighetsägare att förnya VA-ledningar på tomten behöver dessa bytas ut ända fram till förbindelsepunkten. Då ska fastighetsägaren, innan arbetet påbörjas, anmäla det till oss. För mer information:

Fastighetens VA-ledningar

När du ska gräva

Om du planerar att gräva på mark eller tomt, eller på annan plats, ska du först beställa en ledningsanvisning, annars riskerar du att komma åt någon av våra ledningar. För mer information:

När du ska gräva

Teknisk standard VA

För projektering och byggande av VA-ledningar, tryckstegrings-stationer, avloppspumpstationer samt LTA-system används VA-teknisk standard för Falu Energi & Vatten.

Nedan hittar du riktlinjer och anvisningar som ska följas vid VA-projektering och vid anläggande av VA-ledningar inom Falu kommun.

Här hittar du Teknisk standard VA Pdf, 1.4 MB.

Här hittar du Teknisk standard VA Bilaga 1 Avloppspumpstation Pdf, 1.7 MB.

Här hittar du Teknisk standard VA Bilaga 2 Tryckstegringsstationer Pdf, 1.7 MB.

Här hittar du Teknisk standard VA Bilaga 3 Tryckstegringsstationer Pdf, 2.7 MB.

Här kan du läsa kodlista inmätning Bilaga 5 Pdf, 26.3 kB.