Pris för vatten och avlopp 2019

Här hittar du vad det kostar att ansluta till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Nedanstående avgifter är ett utdrag ur VA-taxan för 2019. 

VA-taxan består av en fast del och en rörlig del som varierar beroende på vattenförbrukningen. Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige i Falu kommun och ska betalas av fastighetsägare som är anslutna till nätet, exempelvis villaägare eller hyresvärdar.

Priser för vatten och avlopp 2019


Pris

Fast grundavgift

1 440 kr per år

Fast avgift per bostadsenhet

1 848 kr per år

Rörlig avgift

20,60 kr per m³*

*varav 8,24 kr/m³ för dricksvatten och 12,36 kr/m³ för avloppshantering.

Prisexempel:
Ett hushåll i enfamiljshus som förbrukar 150 m³ vatten per år (2019).
Fast avgift: 3 288 kronor
Rörligt avgift: 3 090 kronor (150 m³ x 20,60 kr)
Summa årskostnad: 6 378 kronor
Samtliga priser är inklusive moms.

Övriga priser

Komplett taxa för vatten och avlopp i Falu kommun 2019 (pdf)PDF

Komplett taxa för vatten och avlopp i Falu kommun 2020 (pdf)PDF

Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (pdf)PDF