Bergsgården

Falu Energi & Vatten AB planerar att under åren 2020–2022 projektera och bygga ut allmänt vatten och avlopp i Bergsgården. Här kommer vi att lägga ut information om vad det innebär för dig som fastighetsägare.

Bakgrund

I februari 2014 tog kommunfullmäktige beslut om en plan för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp inom Falu kommun. I planen fanns Bergsgården nämnd som ett utbyggnadsområde för allmänt vatten och avlopp.

Bergsgården är ett område som har konstaterats ha behov av en allmän avloppslösning eftersom nuvarande avloppsituation inte är långsiktigt hållbar.

Senaste nytt

OBS: Listan uppdateras i kronologisk ordning. Senaste informationen högst upp.

2020-08-17: Arbetet som pågår i Bergsgården för närvarande avser överföringsledningar mellan Bjursås-Falun. Först när dessa ledningar är färdigbyggda påbörjas arbetet med att bygga ledningar för att koppla på fastigheterna inom Bergsgården.

Här kan du följa arbetet med överföringsledningarna:
Överföringsledningar Bjursås-Falun

2019-03-07: Verksamhetsområde för utökning av verksamhetsområde för VA antogs av kommunfullmäktige.
Utökat verksamhetsområde (pdf)PDF

2018-09-19: Informationsmöte för boende. Se material från mötet:

Mötesanteckningar (pdf)PDF

2018-09-19: Informationsmöte för boende. Se material från mötet:
Informationsfolder (pdf)PDF

Presentation VA Bergsgården (pdf)PDF

Karta VA Bergsgården (pdf)PDF

2017: Planerad utbyggnadsstart 2021.

2015: Beslut i kommunstyrelsen om revidering av VA-utbyggnadsplanen. Planerad utbyggnadsstart för bland annat Bergsgården blir 2021-2025.

2014: Kommunfullmäktige tog beslut om en plan för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp. Utbyggnadsstart i Bergsgården planerades till år 2017.

2012: Informationsmöte om VA-frågan hölls i bygdegården efter önskemål från de boende.

2003: Miljönämnden konstaterade i beslut att området har behov av gemensamt omhändertagande av avloppet och föreslog kommunstyrelsen att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för detta.

Överföringsledningar Bjursås-Falun

Prenumerera på sidan

Hantera prenumeration

Genom att anmäla dig till prenumerationen samtycker du till att vi lagrar din e-postadress­­. Du kan när som helst avsluta prenumerationen, då tas din e-postadress bort.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

Frågor och kontakt

Varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig med dina frågor.