Bergsgården

Falu Energi & Vatten AB planerar att under åren 2019–2021 projektera och bygga ut allmänt vatten och avlopp i Bergsgården. Här kommer vi att lägga ut information om vad det innebär för dig som fastighetsägare.

Bakgrund

I februari 2014 tog kommunfullmäktige beslut om en plan för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp inom Falu kommun. I planen fanns Bergsgården nämnd som ett utbyggnadsområde för allmänt vatten och avlopp.

Bergsgården är ett område som har konstaterats ha behov av en allmän avloppslösning eftersom nuvarande avloppsituation inte är långsiktigt hållbar.

Senaste nytt

Lista med nyheter uppdateras i kronologisk ordning. Senaste nyheten högst upp.

2019-03-07: Verksamhetsområde för utökning av verksamhetsområde för VA antogs av kommunfullmäktige.
Utökat verksamhetsområde (pdf)PDF

2018-09-19: Informationsmöte för boende. Se material från mötet:

Mötesanteckningar (pdf)PDF

2018-09-19: Informationsmöte för boende. Se material från mötet:
Informationsfolder (pdf)PDF

Presentation VA Bergsgården (pdf)PDF

Karta VA Bergsgården (pdf)PDF

Det här har hänt tidigare

2003: Miljönämnden konstaterade i beslut att området har behov av gemensamt omhändertagande av avloppet och föreslog kommunstyrelsen att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för detta.

2012: Informationsmöte om VA-frågan hölls i bygdegården efter önskemål från de boende.

2014: Kommunfullmäktige tog beslut om en plan för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp. Utbyggnadsstart i Bergsgården planerades till år 2017.

2015: Beslut i kommunstyrelsen om revidering av VA-utbyggnadsplanen. Planerad utbyggnadsstart för bland annat Bergsgården blir 2021-2025.

2017: Planerad utbyggnadsstart 2021.

Utbyggnad Bjursåsledningen

Frågor och kontakt

Lina Carlsson, projektchef
E-post: lina.carlsson@fev.se
Telefon:023-77 46 46