Enviksbyn

Falu Energi & Vatten AB kommer under åren 2020–2021 projektera och bygga ut allmänt vatten och avlopp i Enviksbyn. Här kommer vi att lägga ut information om vad det innebär för dig som fastighetsägare.

Bakgrund

Enviksbyn ligger inom vattenskyddsområde för allmän vattentäkt. Falu Energi & Vatten AB har i arbetet med vattenskyddsföreskrifterna som togs fram 2008 sett att området behöver byggas ut för att långsiktigt skydda dricksvattnet.

Det finns också en gemensamhetsanläggning för dricksvatten med kvalitetsproblem i området. En del av området omfattas redan idag av verksamhetsområde för såväl avlopp som vatten, men som ledningar ännu inte har byggts ut till.

Ett verksamhetsområde är ett område inom vilket en allmän VA-anläggning redan har ordnats, eller som i Enviksbyns fall, där det planeras för att en allmän VA-anläggning framöver ska ordnas.

I februari 2014 har en VA-plan beslutats av kommunfullmäktige. Enviksbyn är ett av Falu kommuns områden där det har konstaterats att behov finns till allmän vatten- och avloppslösning. Utbyggnadsstart är enligt VA-planen satt till år 2020.

Senaste nytt

Det här har hänt tidigare

2019-05-14: Inbjudan till informationsmöte mm.

Inbjudan till informationsmöte 190517 (pdf)PDF

Infoblad villapumpstation (pdf)PDF

Utskick fastighetsägare (pdf)PDF

2018-11-29:

Info inför projektering 2018 Enviksbyn (pdf)PDF

Inbjudan till informationsmöte 190517 (pdf)PDF

Infoblad villapumpstation (pdf)PDF

Utskick fastighetsägare (pdf)PDF

2016-06-16: Verksamhetsområdet för Enviksbyn antogs av kommunfullmäktige

2016-03-10: Kommunfullmäktige återremitterade ärendet angående utökning av verksamhetsområde i Enviksbyn.

2016-02-17: Inplanerat informationsmöte med markägare för ledningsdragningen framflyttat
Kallelse och brev (pdf)PDF

2015-03-23: Informationsmöte med fastighetsägare.
Kallelse, presentation och minnesanteckningar (pdf)PDF

2015-03-22: Informationsfolder till fastighetsägarna (pdf)PDF

2014-06-30: Informationsbrev om att allmänt vatten och avlopp kommer att byggas ut i området (pdf)

Frågor och kontakt

Lina Carlsson, projektchef
E-post: lina.carlsson@fev.se
Telefon: 023-77 46 46

Janne Kallur, projektledare
Telefon: 073-070 95 54