Enviksbyn

Falu Energi & Vatten AB kommer under åren 2020–2021 projektera och bygga ut allmänt vatten och avlopp i Enviksbyn. Här kommer vi att lägga ut information om vad det innebär för dig som fastighetsägare.

Bakgrund

Enviksbyn ligger inom vattenskyddsområde för allmän vattentäkt. Falu Energi & Vatten AB har i arbetet med vattenskyddsföreskrifterna som togs fram 2008 sett att området behöver byggas ut för att långsiktigt skydda dricksvattnet.

Det finns också en gemensamhetsanläggning för dricksvatten med kvalitetsproblem i området. En del av området omfattas redan idag av verksamhetsområde för såväl avlopp som vatten, men som ledningar ännu inte har byggts ut till.

Ett verksamhetsområde är ett område inom vilket en allmän VA-anläggning redan har ordnats, eller som i Enviksbyns fall, där det planeras för att en allmän VA-anläggning framöver ska ordnas.

I februari 2014 har en VA-plan beslutats av kommunfullmäktige. Enviksbyn är ett av Falu kommuns områden där det har konstaterats att behov finns till allmän vatten- och avloppslösning. Utbyggnadsstart är enligt VA-planen satt till år 2020.

Tidplan

Nedan visas en preliminär tidsplan för projektet med utbyggnaden av allmänt
vatten och avlopp. Senast uppdaterad 2019-12-11:

Bilden visar en tidplan från 2018 till 2021

Tidplanen visar när vi planerar att genomföra olika delar i projektet. Projektering sker från sista kvartalet 2018 och hela 2019. Arkeologisk utredning sker under tredje kvartalet 2019 till tredje kvartalet 2020. Avtal för ledningsrätt sker under sista kvartalet 2019 till sista kvartalet 2020. Upphandling sker under tredje kvartalet 2020. Utbyggnad sker från sista kvartalet 2020 till sista kvartalet 2021.

Projektering

 • Utreda förutsättningarna för att anlägga va-anläggningen, såväl tekniskt
  som ekonomiskt.
 • Dialog med fastighetsägaren avseende anslutningspunkt, placering av
  pumpstation m.m.
 • Upprättande av anbudshandlingar.

Ledningsrätt

 • Falu Energi & Vatten söker tillstånd för att få förlägga ledning (lantmäteriförrättning).
 • Kan omfatta både privata och samfällda fastigheter.
 • Fastighetsägaren upplåter, mot ersättning, ett område på fastigheten för
  ledningar.
 • Området får brukas men inte bebyggas.

Upphandling

 • Skicka ut anbudshandlingar
 • Värdera inkomna anbud
 • Utse entreprenör

Utbyggnad

 • Falu Energi & Vatten är byggherre
 • Entreprenören bygger

Senaste nytt

OBS: Listan uppdateras i kronologisk ordning. Senaste informationen högst upp.

2020-05-06: Informationsutskick till fastighetsägare.

Inför arkeologisk utgrävning (pdf)PDF

2019-05-17: Informationsmöte med fastighetsägarna.

Informationsfolder (pdf)PDF

Vattenprover (pdf)PDF

Sammanställning vattenkvalitet (pdf)PDF

Frågor och svar (pdf)PDF

Översikt optoPDF (pdf)

2019-05-14: Inbjudan till informationsmöte mm.

Inbjudan till informationsmöte 190517 (pdf)PDF

Infoblad villapumpstation (pdf)PDF

Utskick fastighetsägare (pdf)PDF

2018-11-29:

Info inför projektering 2018 Enviksbyn (pdf)PDF

Inbjudan till informationsmöte 190517 (pdf)PDF

Infoblad villapumpstation (pdf)PDF

Utskick fastighetsägare (pdf)PDF

2016-06-16: Verksamhetsområdet för Enviksbyn antogs av kommunfullmäktige

2016-03-10: Kommunfullmäktige återremitterade ärendet angående utökning av verksamhetsområde i Enviksbyn.

2016-02-17: Inplanerat informationsmöte med markägare för ledningsdragningen framflyttat
Kallelse och brev (pdf)PDF

2015-03-23: Informationsmöte med fastighetsägare.
Kallelse, presentation och minnesanteckningar (pdf)PDF

2015-03-22: Informationsfolder till fastighetsägarna (pdf)PDF

2014-06-30: Informationsbrev om att allmänt vatten och avlopp kommer att byggas ut i området (pdf)PDF

Frågor och svar

Klicka på länken så kommer du till sidan med frågor och svar:

Frågor och svar Enviksbyn

Prenumerera på sidan

Hantera prenumeration

Genom att anmäla dig till prenumerationen samtycker du till att vi lagrar din e-postadress­­. Du kan när som helst avsluta prenumerationen, då tas din e-postadress bort.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

Frågor och kontakt

Varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig med dina frågor.

Janne Kallur, projektledare
Telefon: 073-070 95 54