Kniva

Falu Energi & Vatten AB har under åren 2017–2019 projekterat och byggt ut allmänt vatten och avlopp i Kniva. Här har vi samlat information om utbyggnaden till dig som fastighetsägare.

Bakgrund

I februari 2014 tog kommunfullmäktige beslut om en plan för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp inom Falu kommun. I planen finns Kniva med som ett område dit allmänt vatten och avlopp ska byggas ut.

Kniva är ett område som redan på 1970-talet har konstaterats ha sämre kvalitet på enskilda avlopp. Området har behov av en allmän avloppslösning eftersom nuvarande avloppsituation inte är långsiktigt hållbar.

Senaste nytt

OBS: Listan uppdateras i kronologisk ordning. Senaste informationen högst upp.

2019-10-30:
Meddelande om FP Kniva självfall (pdf)PDF

2019-10-30:
Meddelande om FP Kniva LPS (pdf)PDF
FEV pumstation produktblad (pdf)PDF
Färdiganmälan LTA (pdf)PDF

2019-10-30:
Infoblad vattenmätarplats (pdf)PDF

2019-08-16: Informationsmöte servisanmälan Kniva

Informationsbrev servisanmälan KnivaPDF

Servisanmälningsblankett (pdf)PDF

ABVA (pdf)PDF

VA-taxa 2019 (pdf)PDF

2019-08-16 Anslutning till allmänt VA

Anslutning självfall Kniva (pdf)PDF

Anslutning tryckavlopp LPS Kniva (pdf)PDF

Informationsblad pumpstation (pdf)PDF

2018-10-24: Informationsmöte fastighetsägare Kniva
Presentation infomöte 3 Kniva (pdf)PDF

2018-05-07: Informationsbrev om nuläget utskickat (pdf)PDF

2017-11-14: Informationen från mötet i Kniva bystuga finns nu samlat här i form av presentation, ritningar samt samrådsunderlag gällande vattenverksamhet. Observera att det är samma ritningar som presenterades på mötet. Uppdateringar har ej gjorts avseende de justeringar som diskuterades på mötet.
Presentation infomöte 11 september 2017 (pdf)PDF
Förslag ledningsdragning Kniva (pdf)PDF
Ritningar huvudledning och ledningsnät Svartskär-Lisselbo (pdf)PDF
Samråd anmälan om vattenverksamhet (pdf)PDF

2016-10-31: Anläggningsavgiften för år 2019 är nu beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse till 135 700 kr för spillvatten (avlopp), och 184 900 kr för både spillvatten och vatten.

2016-05-29: Informationsmöte för fastighetsägare
Läs presentation och minnesanteckningar (pdf)PDF

2016-05-17: Folder med information till berörda fastighetsägare (pdf)PDF

1975: Konstaterande i konsultutredning att vattenförsörjningen är relativt tillfredsställande och att avloppen slamavskiljs i enklare brunnar och släpps till infiltration eller till dike vidare till Knivaån.

Frågor och kontakt

Åsa Andersson, projektledare
E-post: asa.andersson@fev.se
Telefon: 023-77 46 28