Överföringsledningar Bjursås-Falun

Falu Energi & Vatten AB kommer under åren 2018–2023 projektera och bygga ut överföringsledningar för vatten och spillvatten mellan Bjursås och Falun. Här kommer vi att lägga ut information om vad det innebär för närboende och invånare i Falu kommun.

Bakgrund

Bakgrunden till beslutet är att trygga vattenförsörjningen på sikt och ersätta de mindre avloppsreningsverken i Bjursås, Grycksbo och Bergsgården.

Bjursås och Grycksbo avloppsreningsverk är energimässigt ineffektiva och står inför stora investeringar för att på kort och lång sikt klara miljö- och arbetsmiljökraven. Vi väljer därför att satsa på nya ledningar som ger en långsiktig och säker lösning som är bättre både miljömässigt och ekonomiskt.

Byggnationen innebär att avloppsvatten från Bjursås, Grycksbo och Bergsgården kommer att pumpas till Främby avloppsreningsverk i Falun. Nuvarande avloppsreningsverk i Bjursås, Grycksbo och Bergsgården läggs ner och ersätts med pumpstationer. Parallellt med avloppsledningen läggs en vattenledning. Det gör att dricksvattnet från vattenledningsnätet i Falun också kommer att försörja både Bergsgården och Grycksbo.

Idag försörjs Grycksbo och Bjursås med vatten från Årbohedens vattentäkt utanför Sågmyra. Den gamla vattenledningen mellan Bjursås och Grycksbo ersätts med en ny. Den nya ledningen kommer att bli en reservvattenledning mellan Bjursås och Grycksbo.

Översiktskarta

Överföringsledning mellan Falun och Bjursås (pdf)PDF

Preliminär tidplan

Planering och projektering påbörjades redan under 2016. Byggnationen kommer av entreprenadskäl delas upp i två etapper med en preliminär utbyggnadsplan enligt nedan:

Planering av etapper

Etapp

Område

År

Etapp 1

Falun-Bergsgården-Grycksbo

2019–2021

Etapp 2

Grycksbo-Bjursås

2020–2023


Tidplanen ovan visar när vi planerar att genomföra olika delar i projektet. Senast uppdaterad 2020-02-28.

Projektering

 • Utreda förutsättningarna för att anlägga va-anläggningen, såväl tekniskt som ekonomiskt.
 • Dialog med berörda fastighetsägare avseende ledningsdragning.
 • Upprättande av detaljritningar och tekniska beskrivningar som underlag för upphandling av entreprenör.

Avtal/ledningsrätt

 • Falu Energi & Vatten upprättar avtal med berörd fastighetsägare (servitutsavtal)
 • Falu Energi & Vatten söker tillstånd för att få förlägga ledning (lantmäteriförrättning)
 • Kan omfatta både privata och samfällda fastigheter
 • Fastighetsägaren upplåter, mot ersättning, ett område på fastigheten för ledningar
 • Området får brukas, men inte bebyggas

Upphandling

 • Annonsering av ritningar och tekniska beskrivningar för underlag till anbudsgivare (bygg- och anläggningsentreprenör)
 • Värdera inkomna anbud
 • Utse entreprenör

Utbyggnad

 • Falu Energi & Vatten är byggherre
 • Entreprenören bygger

Senaste nytt

OBS: Listan uppdateras i kronologisk ordning. Senaste informationen högst upp.

2020-02-28: Falu Energi & Vatten har påbörjat arbete med att svetsa ihop sjöledningar i Varpan. Ledningar kommer att läggas ut på sjön och hålls flytande medhjälp av bojar. Vid resande med båt i området: runda utlagda ledningar tills vidare. Ledningarna kommer att sänkas till botten med vikter. Arbetet kommer att pågå fram till juni 2020.

Prenumerera på sidan

Hantera prenumeration

Genom att anmäla dig till prenumerationen samtycker du till att vi lagrar din e-postadress­­. Du kan när som helst avsluta prenumerationen, då tas din e-postadress bort.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

Frågor och kontakt

Anders Karlsson, projektledare
E-post: anders.karlsson@fev.se
Telefon 070-375 60 51