Svartskär/Lisselbo

Falu Energi & Vatten AB har under åren 2016–2019 projekterat och byggt ut allmänt vatten och avlopp i Svartskär/Lisselbo. Här har vi samlat information om utbyggnaden till dig som fastighetsägare.

Bakgrund

I februari 2014 tog kommunfullmäktige beslut om en plan för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp inom Falu kommun. I planen fanns Svartskär/ Lisselbo nämnd som ett eventuellt utbyggnadsområde för allmänt vatten och avlopp. Statens VA-nämnd har därefter kommit med ett avgörande att utbyggnaden ska göras i området, och att arbetet ska vara klart senast 31 december 2018.

Svartskär/Lisselbo är ett område som har konstaterats ha behov av en allmän avloppslösning eftersom nuvarande avloppsituation inte är långsiktigt hållbar. Efter VA-nämndens dom är inte egen gemensamhetsanläggning aktuell, utan allmänna ledningar kommer att byggas fram till respektive fastighet.

Senaste nytt

OBS: Listan uppdateras i kronologisk ordning. Senaste informationen högst upp.

2019-04-15
Infobrev Driftsatt anläggning Lisselbo LPS (pdf)PDF

Färdiganmälan LTA-system (pdf)PDF

FEV pumpstationer produktblad (pdf)PDF

2019-04-15
Infobrev Driftsatt anläggning Lisselbo självfall (pdf)PDF

2019-04-15
Informationsblad vattenmätarplats (pdf)PDF

2019-03-07
Informationsbrev Ny tidpunkt för driftsättning (pdf)PDF

2018-11-20
Informationsbrev (pdf)PDF
Servisanmälan (pdf)PDF
ABVA (pdf)PDF
VA-taxa 2018 (pdf)PDF

2018-10-18:
Presentation från informationsmöte för fastighetsägare (pdf)PDF
Läs om grävning Självfall Svartskär (pdf)PDF
Läs om grävning LPS Svartskär (pdf)PDF

2018-05-07: Informationsbrev om nuläget utskickat (pdf)PDF

2017-08-22: Nuläge och informationsfoldrar
Informationsbrev, lägesrapport (pdf)PDF
Informationsfolder, grävning (självfall) (pdf)PDF
Informationsfolder, grävning (pumpstation) (pdf)PDF

2017-03-30: Informationsmöte hölls i Knivastugan
Minnesanteckningar, kallelse, presentation samt översiktskartor från mötet (pdf)PDF

2016-12-01: Platsbesöken vid era fastigheter är nu genomförda. Ett förslag på ledningsdragning bearbetas, bland annat i diskussioner med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Ni som fastighetsägare i området blir kallade till möte under vårvintern 2017.

2016-10-31: Anläggningsavgiften för år 2018 är nu beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse till 135 700 kr för spillvatten (avlopp), och 184 900 kr för både spillvatten och vatten.

2016-10-20: Informationsbrev inför platsbesök utskickat (pdf)PDF

2016-05-29: Informationsmöte för fastighetsägare
Läs presentation och minnesanteckningar (pdf)PDF

2016-05-19: Folder med information till berörda fastighetsägare (pdf)PDF

2015-07-28: Avgörande från Statens VA-nämnd om att allmänt vatten och avlopp ska byggas ut till del av Svartskär/Lisselbo (pdf)PDF

Frågor och kontakt

Åsa Andersson, projektledare
E-post: asa.andersson@fev.se
Telefon: 023-77 46 28