Enviksbyn

Falu Energi & Vatten AB kommer under åren 2019–2027 projektera och bygga ut allmänt vatten och avlopp i Enviksbyn. Här kommer vi att lägga ut information om vad det innebär för dig som fastighetsägare.

Bakgrund

Enviksbyn ligger inom vattenskyddsområde för allmän vattentäkt. Falu Energi & Vatten AB har i arbetet med vattenskyddsföreskrifterna som togs fram 2008 sett att området behöver byggas ut för att långsiktigt skydda dricksvattnet.

Det finns också en gemensamhetsanläggning för dricksvatten med kvalitetsproblem i området. En del av området omfattas redan idag av verksamhetsområde för såväl avlopp som vatten, men som ledningar ännu inte har byggts ut till.

Ett verksamhetsområde är ett område inom vilket en allmän VA-anläggning redan har ordnats, eller som i Enviksbyns fall, där det planeras för att en allmän VA-anläggning framöver ska ordnas.

I februari 2014 har en VA-plan beslutats av kommunfullmäktige. Enviksbyn är ett av Falu kommuns områden där det har konstaterats att behov finns till allmän vatten- och avloppslösning.

Preliminär tidplan

Nedan visas en preliminär tidsplan för projektet med utbyggnaden av allmänt
vatten och avlopp. Senast uppdaterad 2024-07-02:

Preliminär tidplan Enviksbyn

Händelse

År

Projektering

2019-2024

Arkeologisk utgrävning

2020

Avtal ledningsrätt

2021-2024

Upphandling entreprenör

2025

Utbyggnad/byggstart

2025, våren

Byggnation

2025-2027

Anslutning av fastigheter

2027

Projektering

 • Utreda förutsättningarna för att anlägga VA-anläggningen, såväl tekniskt
  som ekonomiskt.
 • Dialog med fastighetsägaren avseende anslutningspunkt, placering av
  pumpstation m.m.
 • Upprättande av ritningsunderlag.

Ledningsrätt

 • Falu Energi & Vatten söker tillstånd för att få förlägga ledning (lantmäteriförrättning).
 • Kan omfatta både privata och samfällda fastigheter.
 • Fastighetsägaren upplåter, mot ersättning, ett område på fastigheten för
  ledningar.
 • Området får brukas men inte bebyggas.

Upphandling

 • Skicka ut anbudshandlingar
 • Värdera inkomna anbud
 • Utse entreprenör

Utbyggnad

 • Falu Energi & Vatten är byggherre
 • Entreprenören bygger

Senaste nytt

OBS: Listan uppdateras i kronologisk ordning. Senaste informationen högst upp.

2024-07-02: Nu är projekteringsunderlag för att skapa åtkomst till mark klart. Lantmäteriets arbete med ledningsrätten pågår fortsatt och beslut väntas under hösten 2024.

Preliminär tidplan

2024-04-09: Just nu pågår arbete med mindre justeringar av projekteringsunderlag för att skapa åtkomst till mark. Under våren/hösten 2024 kommer Lantmäteriet fatta beslut kring ledningsrätten.

Preliminär tidplan

2023-09-11: Tidplanen är uppdaterad på grund av att ledningsrättsprocessen har dragit ut på tiden. Vi bedömer att beslut kommer att fattas av Lantmäteriet under hösten 2023.

Preliminär tidplan

2023-04-27: Den 18 april genomförde Lantmäteriet ett sammanträde kring ledningsrätten för allmänt VA i Enviksbyn och intrångsersättning. Alla berörda sakägare var kallade till sammanträdet. Om du är sakägare kan du läsa protokoll från mötet på Lantmäteriets webbplats:

Lantmäteriet - Min sida Länk till annan webbplats.

2022-12-02: Lantmäteriets arbete med ledningsrätten pågår fortfarande. Vi bedömmer att arbetet ska vara klart under våren 2023. Om du har frågor om arbete med ledningsrätten ska du kontakta Lantmäteriet Länk till annan webbplats.. Har du generella frågor om projektet kan du kontakta vår projektledare David Nordgren.

2022-09-23: VA-utbyggnaden i Enviksbyn fortgår. Just nu pågår Lantmäteriets arbete med att besluta om föreslagen ledningssträcka i projektet. För mer information, läs brevet:

Information om VA-utbyggnad i Enviksbyn (pdf) Pdf, 158.6 kB.

Vi har även uppdaterat projektets preliminära tidplan eftersom Lantmäteriets arbete har tagit längre tid än planerat. Du hittar tidplanen under rubriken Preliminär tidplan.

2022-04-05: Informationsutskick till fastighetsägare.

Övriga VA-arbeten i Enviksbyn och Enviken under 2022 (pdf) Word, 606 kB.

2021-11-15: Informationsutskick till fastighetsägare.

Aktuella händelser i utbyggnaden av allmänt VA i Enviksbyn (pdf) Pdf, 156 kB.

2020-05-06: Informationsutskick till fastighetsägare.

Inför arkeologisk utgrävning (pdf) Pdf, 129.1 kB.

2019-05-17: Informationsmöte med fastighetsägarna.

Informationsfolder (pdf) Pdf, 1.3 MB.

Vattenprover (pdf) Pdf, 899.8 kB.

Sammanställning vattenkvalitet (pdf) Pdf, 113.5 kB.

Frågor och svar (pdf) Pdf, 769.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Översikt opto Pdf, 5.5 MB. (pdf)

2019-05-14: Inbjudan till informationsmöte mm.

Inbjudan till informationsmöte 190517 (pdf) Pdf, 86.8 kB.

Infoblad Din fastighetspumpstation (pdf) Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Utskick fastighetsägare (pdf) Pdf, 117.6 kB.

2018-11-29:

Info inför projektering 2018 Enviksbyn (pdf) Pdf, 20.5 kB.

Inbjudan till informationsmöte 190517 (pdf) Pdf, 86.8 kB.

Utskick fastighetsägare (pdf) Pdf, 117.6 kB.

2016-06-16: Verksamhetsområdet för Enviksbyn antogs av kommunfullmäktige

2016-03-10: Kommunfullmäktige återremitterade ärendet angående utökning av verksamhetsområde i Enviksbyn.

2016-02-17: Inplanerat informationsmöte med markägare för ledningsdragningen framflyttat
Kallelse och brev (pdf) Pdf, 102 kB.

2015-03-23: Informationsmöte med fastighetsägare.
Kallelse, presentation och minnesanteckningar (pdf) Pdf, 965.4 kB.

2015-03-22: Informationsfolder till fastighetsägarna (pdf) Pdf, 783.3 kB.

2014-06-30: Informationsbrev om att allmänt vatten och avlopp kommer att byggas ut i området (pdf) Pdf, 64.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

Klicka på länken så kommer du till sidan med frågor och svar:

Frågor och svar

Prenumerera på sidan

Hantera prenumeration

Genom att anmäla dig till prenumerationen samtycker du till att vi lagrar din e-postadress­­. Du kan när som helst avsluta prenumerationen, då tas din e-postadress bort.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

Frågor och kontakt

Varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig med dina frågor. Be att bli kopplad till David Nordgren, projektledare.