Kniva

Falu Energi & Vatten AB har under åren 2017–2019 projekterat och byggt ut allmänt vatten och avlopp i Kniva. Här har vi samlat information om utbyggnaden till dig som fastighetsägare.

Bakgrund

I februari 2014 tog kommunfullmäktige beslut om en plan för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp inom Falu kommun. I planen finns Kniva med som ett område dit allmänt vatten och avlopp ska byggas ut.

Kniva är ett område som redan på 1970-talet har konstaterats ha sämre kvalitet på enskilda avlopp. Området har behov av en allmän avloppslösning eftersom nuvarande avloppsituation inte är långsiktigt hållbar.

Senaste nytt

OBS: Listan uppdateras i kronologisk ordning. Senaste informationen högst upp.

2019-10-30:
Meddelande om FP Kniva självfall (pdf) Pdf, 107.1 kB.

2019-10-30:
Meddelande om FP Kniva LPS (pdf) Pdf, 214.9 kB.
Din fastighetspumpstation (pdf) Pdf, 1.4 MB.
Färdiganmälan fastighetspumpstation blankett (pdf) Pdf, 413 kB.

2019-10-30:
Infoblad vattenmätarplats (pdf) Pdf, 48 kB.

2019-08-16: Informationsmöte servisanmälan Kniva

Informationsbrev servisanmälan Kniva Pdf, 29.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Servisanmälningsblankett  Öppnas i nytt fönster.

ABVA (pdf) Pdf, 161.8 kB, öppnas i nytt fönster.

VA-taxa 2019 (pdf) Pdf, 423.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-08-16 Anslutning till allmänt VA

Anslutning självfall Kniva (pdf) Pdf, 577.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Anslutning tryckavlopp LPS Kniva (pdf) Pdf, 673.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Din fastighetspumpstation (pdf) Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

2018-10-24: Informationsmöte fastighetsägare Kniva
Presentation infomöte 3 Kniva (pdf) Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

2018-05-07: Informationsbrev om nuläget utskickat (pdf) Pdf, 36.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2017-11-14: Informationen från mötet i Kniva bystuga finns nu samlat här i form av presentation, ritningar samt samrådsunderlag gällande vattenverksamhet. Observera att det är samma ritningar som presenterades på mötet. Uppdateringar har ej gjorts avseende de justeringar som diskuterades på mötet.
Presentation infomöte 11 september 2017 (pdf) Pdf, 1007.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Förslag ledningsdragning Kniva (pdf) Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Ritningar huvudledning och ledningsnät Svartskär-Lisselbo (pdf) Pdf, 8.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Samråd anmälan om vattenverksamhet (pdf) Pdf, 9.6 MB, öppnas i nytt fönster.

2016-10-31: Anläggningsavgiften för år 2019 är nu beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse till 135 700 kr för spillvatten (avlopp), och 184 900 kr för både spillvatten och vatten.

2016-05-29: Informationsmöte för fastighetsägare
Läs presentation och minnesanteckningar (pdf) Pdf, 1.1 MB.

2016-05-17: Folder med information till berörda fastighetsägare (pdf) Pdf, 943.9 kB.

1975: Konstaterande i konsultutredning att vattenförsörjningen är relativt tillfredsställande och att avloppen slamavskiljs i enklare brunnar och släpps till infiltration eller till dike vidare till Knivaån.

Frågor och kontakt

Åsa Andersson, projektledare
E-post: asa.andersson@fev.se
Telefon: 023-77 46 28