Stora Källviken

Under åren 2021-2022 kommer vi att bygga ut allmänt vatten och spillvatten (kommunalt VA) i Stora Källviken. Här finns information om vad det innebär för dig som fastighetsägare.

Bakgrund

Redan 1983 konstaterade miljönämnden i Falu kommun att det fanns ett behov av en allmän avloppslösning i Stora Källviken, eftersom den dåvarande avloppsituation inte var långsiktigt hållbar.

I februari 2014 beslutade kommunfullmäktige om en VA-plan för Falu kommun. I planen finns Stora Källviken med som ett område som har behov av en allmän spillvattenlösning. Idag är det beslutat om ett verksamhetsområden för allmänt vatten och spillvatten.

Ett verksamhetsområde är ett område inom vilket en allmän va-anläggning redan har ordnats, eller som i Stora Källvikens fall, där det planeras för att en allmän va-anläggning.

Tidplan

Så här ser den preliminära tidplanen ut för projektet och utbyggnaden av allmänt vatten och avlopp. Senast uppdaterad 2023-03-28:

Tidplan Stora Källviken

År

Händelse

Våren 2022

Ledningsrättsavtal och upphandling av entreprenör 

Juni - dec 2022

Byggperiod (arbetsuppehåll v 29-31)

Våren 2023

Återställning

Projektering och utredning

 • Utreda förutsättningarna för att anlägga va-anläggningen, såväl tekniskt
  som ekonomiskt.
 • Dialog med fastighetsägaren avseende anslutningspunkt, placering av
  pumpstation m.m.
 • Upprättande av anbudshandlingar.

Ledningsrätt

 • Falu Energi & Vatten söker tillstånd för att få förlägga ledning (lantmäteriförrättning). Kan omfatta både privata och samfällda fastigheter.
 • Fastighetsägaren upplåter, mot ersättning, ett område på fastigheten för
  ledningar. Området får brukas, men inte bebyggas.

Upphandling

 • Skicka ut anbudshandlingar, värdera inkomna anbud, utse entreprenör.

Byggperiod

 • Falu Energi & Vatten är byggherre och entreprenören bygger.

Senaste nytt

OBS: Listan uppdateras i kronologisk ordning. Senaste informationen högst upp.

23-03-28: Utbyggnaden av allmänt VA i Stora Källviken är klar och vi har driftsatt den allmänna anläggningen. Din fastighet har fått en förbindelspunkt till det allmänna VA-nätet och det är dags för dig att installera fastighetspumpstationen.

Informationsbrev
Vi har skickat ut informationsbrev till dig som fastighetsägare om förbindelspunkten och fastighetspumpstationen. Bifogat breven finns också en karta över förbindelspunkt, situationsplan, informationsblad kring installation av fastighetspumpstationen och blankett för färdiganmälan fastighetspumpstation.

Brev Förbindelspunkt Stora Källviken Pdf, 21.6 kB.

Brev Installation fastighetspumpstation Stora Källviken Pdf, 134.1 kB.

Din fastighetspumpstation Pdf, 1.4 MB.

Färdiganmälan Fastighetspumpstation Pdf, 413 kB.

I brevet om hur du installerar fastighetens pumpstation hittar du två guider: "Så installerar du pumpstationen" och "Så ansluter du till vatten". Där hänvisar vi till ett antal webbsidor för mer information. Du hittar dessa här:

Fastighetspumpstation
Vattenmätare
Beställ öppning eller avstängning vatten

23-01-30: Ledningsentreprenaden är i sin helhet avslutad och det återstår endast återställning av mark och väg. Återställningen kommer att avslutas snarast möjligt efter tjällossning och upptorkning av väg/terräng.

Andra aktiviteter som också pågår är:

 • Spolning av vattenledning - för närvarande spolas vattenledningssystemet kontinuerligt för att vi ska kunna ta vattenprover. Vattenproverna måste vara godkända innan vi kan ansluta din fastighet. Vi (FEV) kan alltså inte godkänna entreprenaden och utföra slutbesiktning innan vi har godkända prover.
 • Brevutskick - när vattenproverna är godkända kommer vi att skicka ut ett brev till dig som fastighetsägare gällande din anslutningspunkt. Där får du mer information om placering och installation av din villapumpstation (LPS-brunn). Brevet innehåller även fakturan för anslutningsavgiften.

2022-11-17: Informationsbrev till fastighetsägare om servisanmälan. Bifogat brevet finns en beställningsblankett.

Informationbrev Fastighetsägare 22-11-17 (pdf) Pdf, 191.6 kB.

Beställning av anslutning till VA-anläggning - Servisanmälan Villa (pdf) Pdf, 93.7 kB.

2022-09-27: Arbetet med att bygga ut allmänt VA i Stora Källviken fortsätter som planerat. Hittills har arbetet gått bra och nu går entreprenadarbetet in i sista etappen (Etapp 3).

Från 22 september och 4-6 veckor framåt kommer vi att påbörja gräv- och ledningsarbeten i området som sträcker sig från Stora Källviken 15 till Stora Källviken 25. Arbetet kommer innebära att vi leder om trafiken. Följ skyltning i området.

Så påverkas du : Du som bor i området kommer påverkas av vårt arbete och under grävperioden behöver du ta en annan väg till och från bostaden. Infarten till området från väg 840 kommer att vara avstängd och i stället använder du Gamla Västerdalsbanan och Bjärmsnäsvägen.

SOS Alarm är informerade om vägavstängningen och alternativ väg till området.

Vid frågor: Om du har frågor om vårt arbete kan du kontakta Leif Stunis, projektledare, på 010-130 12 93.

2022-06-29: Karta över de olika etapperna i arbetet Pdf, 153.3 kB.

2022-06-21: Informationsmöte Källviksbacken

Presentation informationsmöte Pdf, 1.2 MB.

2022-06-10: Ledningsrätt klar. DalaFrakt entrenad klar som entreprenör.

2022-02-25: Under vecka 9 kommer vi att skicka ut förfrågningsunderlaget för anbudsräkning. Samtidigt pågår arbetet med att slutföra ledningsrättsavtalen där vi, under förutsättning att nödvändiga beslut fattas, räknar med att påbörja entreprenaden i mitten/slutet av maj.

Vi planerar för ett informationsmöte för närboende under första halvan av maj. Vi kommer att skicka ut mer information inför mötet.

2021-08-31: Informationsbrev (samråd) till fastighetsägare om föreslagen förbindelsepunkt. Bifogat brevet finns också en karta som redovisar aktuell förbindelsepunkt.

Informationsbrev om placering av förbindelsepunkt 21-08-31 (pdf) Pdf, 21.9 kB.

2021-06-03: Informationsbrev till fastighetsägare i Stora Källviken om kommande vatten- och avloppsarbeten i området.

Informationsbrev Fastighetsägare 21-06-02 (pdf) Pdf, 211.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om inventeringsblankett (pdf) Pdf, 21.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett Inventering (pdf) Pdf, 92.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Stora Källviken folder (pdf) Pdf, 324 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

Klicka på länken så kommer du till sidan med frågor och svar:

Frågor och svar VA-utbyggnad

Informationsmaterial

Prenumerera på sidan

Hantera prenumeration

Genom att anmäla dig till prenumerationen samtycker du till att vi lagrar din e-postadress­­. Du kan när som helst avsluta prenumerationen, då tas din e-postadress bort.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

Frågor och kontakt

Varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig med dina frågor. Be att bli kopplad till Leif Stunis, projektledare.