Svartskär/Lisselbo

Falu Energi & Vatten AB har under åren 2016–2019 projekterat och byggt ut allmänt vatten och avlopp i Svartskär/Lisselbo. Här har vi samlat information om utbyggnaden till dig som fastighetsägare.

Bakgrund

I februari 2014 tog kommunfullmäktige beslut om en plan för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp inom Falu kommun. I planen fanns Svartskär/ Lisselbo nämnd som ett eventuellt utbyggnadsområde för allmänt vatten och avlopp. Statens VA-nämnd har därefter kommit med ett avgörande att utbyggnaden ska göras i området, och att arbetet ska vara klart senast 31 december 2018.

Svartskär/Lisselbo är ett område som har konstaterats ha behov av en allmän avloppslösning eftersom nuvarande avloppsituation inte är långsiktigt hållbar. Efter VA-nämndens dom är inte egen gemensamhetsanläggning aktuell, utan allmänna ledningar kommer att byggas fram till respektive fastighet.

Senaste nytt

OBS: Listan uppdateras i kronologisk ordning. Senaste informationen högst upp.

2019-04-15
Infobrev Driftsatt anläggning Lisselbo LPS (pdf) Pdf, 214.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Färdiganmälan Fastighetspumpstation blankett (pdf) Pdf, 413 kB, öppnas i nytt fönster.

Din fastighetspumpstation (pdf) Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

2019-04-15
Infobrev Driftsatt anläggning Lisselbo självfall (pdf) Pdf, 105.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-04-15
Informationsblad vattenmätarplats (pdf) Pdf, 48 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-03-07
Informationsbrev Ny tidpunkt för driftsättning (pdf) Pdf, 26.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-11-20
Informationsbrev (pdf) Pdf, 30.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Servisanmälan (pdf) Pdf, 65.2 kB, öppnas i nytt fönster.
ABVA (pdf) Pdf, 161.8 kB, öppnas i nytt fönster.
VA-taxa 2018 (pdf) Pdf, 319.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-10-18:
Presentation från informationsmöte för fastighetsägare (pdf) Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
Läs om grävning Självfall Svartskär (pdf) Pdf, 580.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Läs om grävning LPS Svartskär (pdf) Pdf, 690 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-05-07: Informationsbrev om nuläget utskickat (pdf) Pdf, 36.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2017-08-22: Nuläge och informationsfoldrar
Informationsbrev, lägesrapport (pdf) Pdf, 31.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Informationsfolder, grävning (självfall) (pdf) Pdf, 580.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Informationsfolder, grävning (pumpstation) (pdf) Pdf, 690 kB, öppnas i nytt fönster.

2017-03-30: Informationsmöte hölls i Knivastugan
Minnesanteckningar, kallelse, presentation samt översiktskartor från mötet (pdf) Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

2016-12-01: Platsbesöken vid era fastigheter är nu genomförda. Ett förslag på ledningsdragning bearbetas, bland annat i diskussioner med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Ni som fastighetsägare i området blir kallade till möte under vårvintern 2017.

2016-10-31: Anläggningsavgiften för år 2018 är nu beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse till 135 700 kr för spillvatten (avlopp), och 184 900 kr för både spillvatten och vatten.

2016-10-20: Informationsbrev inför platsbesök utskickat (pdf) Pdf, 55.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-05-29: Informationsmöte för fastighetsägare
Läs presentation och minnesanteckningar (pdf) Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

2016-05-19: Folder med information till berörda fastighetsägare (pdf) Pdf, 897.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2015-07-28: Avgörande från Statens VA-nämnd om att allmänt vatten och avlopp ska byggas ut till del av Svartskär/Lisselbo (pdf) Pdf, 742.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och kontakt

Åsa Andersson, projektledare
E-post: asa.andersson@fev.se
Telefon: 023-77 46 28