Pris för sophämtning

Nedanstående avgifter är ett utdrag ur avfallstaxan 2024. Här ser du vad din sophämtning kostar. Avfallstaxan i sin helhet kan du se eller skriva ut längre ned på sidan.

Brännbart blir Restavfall

På din faktura kommer det framöver att stå Restavfall istället för Brännbart. Det är fortfarande samma sak, men vi anpassar språket efter nationella riktlinjer.

Vid din permanenta bostad (där du är folkbokförd) kan du inte välja bort sopkärl för restavfall (tidigare "brännbart restavfall"). Men du kan välja bort kärl för matavfall, om du väljer att hemkompostera.

Blankett för ansökan om hemkompost Länk till annan webbplats.


Pris för permanentboende med tömning varannan vecka (i kronor)

Kärlstorlek

Grundavgift

(per år)

Kärlhyra & transport

(per år)

Matavfalls­avgift

(per år)

Tömnings­avgift

(per gång)

140 liter

1 511

499

407

33

240 liter

1 511

499

407

54

370 liter

1 511

499

407

85

Pris för fritidsbostad med tömning under juni-augusti (i kronor)

Kärlstorlek

Grundavgift

(per år)

Kärlhyra & transport

(per år)

Matavfalls­avgift

(per år)

Tömnings­avgift

(per gång)

140 liter

664

161

203

33

240 liter

664

161

203

54

370 liter

664

161

203

85

Pris per år/fastighet för gemensamt hämtställe

Fastavgift

Permanent­boende

Fritids­bostad

(juni–augusti)

Grundavgift

1 511

664

Restavfall

508

234

Matavfall

305

155

Så här kan du räkna:

För ett bostadshus med hämtning av ett sopkärl för restavfall och ett kärl för matavfall, med hämtning var 14:e dag, där båda kärlen placeras vid väg blir priset enligt modell: Grundavgift/år + Transport/år+ Matavfallsavgift/år + Tömningsavgift/gång som kärlet töms.

Avfallstaxa och övriga avgifter

Avfallstaxa 2023 (pdf) Pdf, 257.6 kB.

Avfallstaxa 2024 (pdf) Pdf, 246.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.