Pris för sophämtning

Nedanstående avgifter är ett utdrag ur avfallstaxan. Här ser du vad din sophämtning kostar. Avfallstaxan i sin helhet hittar du längre ned på sidan.

Vid din permanenta bostad (där du är folkbokförd) kan du inte välja bort sopkärl för brännbart restavfall. Men du kan välja bort kärl för matavfall, om du väljer att hemkompostera.

Blankett för ansökan om hemkompost Länk till annan webbplats.


Pris för permanentboende med tömning varannan vecka (i kronor)

Kärlstorlek

Grundavgift (per år)

Kärlhyra & transport (per år)

Matavfallsavgift (per år)

Tömningsavgift (per gång)

140 liter

1 412

466

380

31

240 liter

1 412

466

380

50

370 liter

1 412

466

380

79

Pris för fritidsbostad med tömning under juni-augusti (i kronor)

Kärlstorlek

Grundavgift (per år)

Kärlhyra & transport (per år)

Matavfallsavgift (per år)

Tömningsavgift (per gång)

140 liter

621

151

190

31

240 liter

621

151

190

50

370 liter

621

151

190

79

Pris per år/fastighet för gemensamt hämtställe

Fastavgift

Permanentboende

Fritidsbostad
(juni–augusti)

Grundavgift

1 412

621

Brännbart restavfall

475

218

Matavfall

285

145

Så här kan du räkna:

För ett bostadshus med hämtning av ett sopkärl för brännbart restavfall och ett kärl för matavfall, med hämtning var 14:e dag, där båda kärlen placeras vid väg blir priset enligt modell: Grundavgift/år + Transport/år+ Matavfallsavgift/år + Tömningsavgift/gång som kärlet töms.

Övriga avgifter

Avfallstaxa 2022 (pdf) Pdf, 247.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Avfallstaxa 2023 (pdf) Pdf, 257.6 kB.

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.