Pris för sophämtning

Nedanstående avgifter är ett utdrag ur avfallstaxan. Här ser du vad din sophämtning kostar. Avfallstaxan (med avgifter för återvinning 2023) är inte fastställd ännu. Beslut tas i februari och efter det presenterar vi priserna på fev.se.

Vid din permanenta bostad (där du är folkbokförd) kan du inte välja bort sopkärl för brännbart restavfall. Men du kan välja bort kärl för matavfall, om du väljer att hemkompostera.

Blankett för ansökan om hemkompost Länk till annan webbplats.


Pris för permanentboende med tömning varannan vecka (i kronor)

Kärlstorlek

Grundavgift (per år)

Kärlhyra & transport (per år)

Matavfallsavgift* (per år)

Tömningsavgift (per gång)

140 liter

1 228

406

331

27

240 liter

1 228

406

331

44

370 liter

1 228

406

331

69

*tidigare pris för kompostPris för fritidsbostad med tömning under juni-augusti (i kronor)

Kärlstorlek

Grundavgift (per år)

Kärlhyra & transport (per år)

Matavfallsavgift* (per år)

Tömningsavgift (per gång)

140 liter

540

131

165

27

240 liter

540

131

165

44

370 liter

540

131

165

69

*tidigare pris för kompostPris per år/fastighet för gemensamt hämtställe

Fastavgift

Permanentboende

Fritidsbostad
(juni–augusti)

Grundavgift

1 228

540

Brännbart restavfall

413

190

Matavfall*

248

126

*tidigare pris för kompost


Prisexempel

För ett bostadshus med hämtning av ett 140-liters sopkärl för brännbart restavfall (behovsanpassad hämtning) samt ett 140-liters kärl för matavfall (hämtning var 14:e dag) där båda kärlen placeras vid väg blir priset: 1 228 kr (grundavgift) + 406 kr/år (för transport) + 331 kr/år (matavfall) + 27 kr/tömning.

För 12 tömningar av brännbart restavfall och tömning av matavfall blir priset per år 2 289 kr.

Övriga avgifter

Börjar gälla från den 1 januari 2022:

Avfallstaxa 2022 (pdf) Pdf, 247.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.