Kameraövervakning

Falu Energi & Vatten AB bedriver kameraövervakning på flera av våra anläggningar med syftet att i tid upptäcka brand i avfallshögar samt att upptäcka stöld och skadegörelse inom våra områden. Övervakningen sker på tider på dygnet som anläggningarna är stängda för allmänheten.

Övervakningen sköts av Securitas Sverige AB, Kameracentralen Ludvika. Inspelat kameramaterial sparas i 60 dagar. Ljudupptagning sker inte. Uppgifter överförs ej till tredje land eller ligger till grund för automatiserat beslutsfattande.

Falu Energi & Vatten AB har tillstånd för kameraövervakning från Länsstyrelsen, diarienummer 211-1127-2011.

Har du blivit registrerad av en kamera och anser att vi bryter mot lagar, regler eller avtal ska du vända dig till Datainspektionen.

Frågor och kontakt

Har du frågor om vår kameraövervakning är du välkommen att kontakta Falu Återvinningscentral på telefon 0730-68 28 63.