Fastighetsnära insamling av förpackningar

Inom ett par år ska det bli enklare att lämna sitt sorterade förpackningsavfall. Senast 2026 ska fastighetsnära insamling vara införd i hela Falun. För flerbostadshus startar införandet redan 2024.

Det är regeringen som beslutat om nya regler som ska göra det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall. Vid årsskiftet införs FNI (Fastighetsnära insamling) för flerbostadshus och senast 2026 för villor.

Nya förbättrade regler om förpackningsinsamlingen - läs på Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Fastighetsnära insamling innebär:

  • FNI innebär att du lämnar förpackningar för återvinning i direkt anslutning till ditt hem.
  • Du får bättre service och det blir lättare att göra rätt när vi hämtar förpackningarna där du bor.
  • Förpackningarna hämtas av Falu Energi & Vatten som transporterar förpackningarna vidare för återvinning.
  • Genom FNI kan vi öka återvinningen av förpackningar – för att vi ska nå våra återvinningsmål behöver fler hushåll sortera ut mer av sina förpackningar.
  • Återvinning bidrar till den gröna omställningen eftersom behovet av nya råvaror blir mindre och gör att koldioxidutsläppen minskar.

Fastighetsnära insamling innebär alltså att förpackningar av kartong/papper, plast, färgat och ofärgat glas samt metall hämtas där du bor. Du behöver alltså inte köra iväg dina förpackningar till återvinningsstationen. Restavfall och matavfall lämnas som vanligt i svart och brunt kärl där du bor. För dig som bor i villa hämtas alltså förpackningarna i framtiden vid ditt hus.

Falu Energi & Vatten arbetar för fullt med att planera för hur detta ska kunna genomföras på ett bra sätt. Vilket insamlingssystem och kärltyper för förpackningar som lämpar sig bäst för villorna i Falun är ännu inte bestämt.

Första steget - vi tar över återvinningstationerna

Falu Energi & Vatten tar över ansvaret för återvinningstationerna den 1 januari 2024.

Läs nyhet om övertagandet av återvinningsstationerna

Frågor och svar om återvinningsstationerna

Vart efter vi bygger ut den fastighetsnära insamlingen kommer vi att ta bort återvinningstationerna.

Så påverkas flerbostadshus

Om du bor i flerbostadshus och bostadsrättsföreningar innebär förändringen att du har rätt att återvinna dina förpackningar i anslutning till ditt hem. Denna förändring kommer för Faluns del att införas vid årsskiftet. Du som bor i flerfamiljshus kan höra av dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening för mer information om vad förändringen innebär för dig.

Vi har kontakt med hyresvärdar och bostadsrättsföreningar inför förändringen.

Läs mer om fastighetsnära insamling och flerfamiljshus

Preliminär tidplan

Tidplan Fastighetsnära insamling

År

Händelse

2024

1 januari - vi tar över återvinningsstationerna i Falu kommun

Under året införs FNI vid flerbostadshus

2026

FNI vid alla bostäder i Falu kommun