Försäljning av sand, grus och jord

Säckar med jord till försäljning

När du behöver jord till en plantering eller sand till garageuppfarten kan du köpa det på Falu återvinningscentral på Ingarvet.

Alla produkter finns att köpa från 4 maj till och med sista september i lösvikt, med reservation för slutförsäljning.

Inga säckar till försäljning 2020

Tyvärr kan du inte längre köpa säckar. Men välkommen att köpa lösvikt! Gäller resten av säsongen 2020.

Du hittar produkterna i prislistan längre ner. Vill du vara säker på att produkten finns hemma? Kontakta vår kundtjänst.

Vi säljer inte längre pellets till privatpersoner.

Sand under vintern

Vintertid kan du utan kostnad hämta sandningsflis på alla våra återvinningscentraler, max två hinkar. Ta med egna hinkar.

Jord för olika behov

Vi erbjuder tre typer av jord – planteringsjord, rabattjord och anläggningsjord. All jord kan innehålla ogräsfrön, plast och glasfragment. Behöver du en mindre mängd jord kan du köpa 10 liter för 15 kronor. Du får det i en bärkasse, eller så kan du ta med dig en 10 liters-hink.

Planteringsjord
Jorden passar till sommarblommor, perenner, krukväxter och plantering av buskar. Består av 30 procent kompostmull från matavfall blandat med 50 procent torv, 10 procent sand och 10 procent mineraljord. Högt näringsinnehåll som kan behöva inblandning av rabatt- eller anläggningsjord.

Rabattjord
Jorden passar till frösådd, blomrabatter, träd och buskar. Består av 20 procent matjord blandat med 40 procent grönkompost från trädgårdsavfall, 20 procent sand och 20 procent torv.

Anläggningsjord
Jorden passar till gräsmattor. Består av 40 procent matjord blandat med 40 procent grönkompost från trädgårdsavfall, 10 procent sand och 10 procent torv.

Tips om du anlägger gräsmatta:

  • Gräsfrön och jord måste hållas fuktiga i 3-4 veckor för att fröna skall gro och få rötter. Vattna ofta men lite!
  • Att täcka den nysådda gräsmattan med fiberduk ger inte bara ett bättre mikroklimat som gör att gräset gror snabbare, det hindrar också luftburet ogräs att slå rot.
  • Gödsla med gräsmattegödsel när gräset blivit ett par centimeter högt.

Prislista 2020

Priser grus, sand och jord

Produkt

Kronor/ ton

Kronor/styck

Övrigt

Anläggningsjord

400


lösvikt

Planteringsjord

400


lösvikt

Rabattjord

400


lösvikt

Täckbark

400


lösvikt

Puts- och mursand

350


lösvikt

Stenmjöl 0-4

300


lösvikt

Gårdsgrus

350


lösvikt

Kross 0-18

300


lösvikt

Asfaltskross

300


lösvikt

Betalning

Vi tar endast emot betalning med bankkort. Betalning sker med kortterminal vid mottagningen för Farligt avfall.

Hämtning sker med släp utan kåpa

Om du kommer med släpkärra, ta en släpkärra som inte är täckt. Av säkerhetsskäl kan vi inte lasta släpkärra med kåpa. Vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda hemkörning av jord eller sand.

Hitta rätt

Karta över försäljningsområdet på Falu återvinningscentral (jpg)öppnas i nytt fönster

Företagare

Är du intresserad av att köpa pellets i större mängd till ditt företag?
Kontakta våra företagssäljare.