Föreskrifter och plan för avfallshantering

Rikstäckande lagar och kommunala regler styr hur vi får hantera avfall.

Vi behöver hitta hållbara lösningar för avfallshantering och samarbetar regionalt med avfalls­planering för alla Dalarnas kommuner. Det arbetet påverkas till stor del av riks­täckande lagar och kommunala regler för avfall och miljö. Här finns styrande dokument.

Avfallsplan Falu kommunlänk till annan webbplats

Föreskrifter hantering av avfall (pdf)PDF

Handbok för avfallsutrymmen, för flerbostadshus och liknande (pdf)PDF