Utbyggnad av Falu stadsnät

villa med skylt framför

Vi bygger ut Falu Stadsnät i flera områden i kommunen. Här hittar du information om de områden vi arbetar med närmaste året. Se aktuellt område för mer information och senaste nytt.

Pågående områden

Hittar du inte ditt område här kan du anmäla intresse för en anslutning här:

Arbetsgång vid utbyggnad

1. Planering och projektering

Under planering och projekteringsfasen kan du som mark- eller fastighetsägare bli kontaktad av vår projektör angående placering av stamfiberledningar.

2. Projekteringsbesök

Du kommer att bli kontaktad av vår entreprenör om tidsbokning gällande projekteringbesök. Under besöket kommer du tillsammans med entreprenörens projektör att gå igenom hur installationen ska utföras på just din fastighet. Var du ska gräva, lämplig intagningspunkt i fastigheten och placering av anslutningsbox och eventuell invändig kanalisationsdragning. Den överenskomna projekteringen signeras av dig som kund.

3. Gräva själv

Nu ska du gräva och förlägga ditt servisrör enligt den projektering som du och projektören kommit överens om. Grävning ska utföras enligt våra grävinstruktioner. Material tillhandahåller entreprenören. När du grävt klart ska du rapportera det till entreprenören.

4. Schaktarbete

Nu kommer schaktarbetet att pågå i ditt område. Det innebär att all kanalisation för framtida fiberkablar kommer att förläggas och montage av optåskåp för framtida skarvning av fiber. När entreprenören schaktar och förlägger kanalisationen i ditt område är det viktigt att du redan är färdig med förläggningen av ditt servisrör så det kan kopplas mot stamrören som förläggs i gatan.

5. Kabelarbete

När kanalisation och servisrör är förlagda startar arbetet med att blåsa fiberkabel. Det gör vi från skåp till skåp, och från skåp till fastighet. Vår entreprenör blåser din serviskabel från skåpet i gatan och fram till det uppstickande röret utanför din fasad. En slinga till kabeln lämnas tills det är dags för installatören att utföra den invändiga installationen. Detta arbete utförs utan att du som kund behöver vara hemma.

6. Installationsbesök

När fiberkabeln ligger förberedd utanför fasaden kommer du att bli kontaktad av vår entreprenör för att boka tid för invändig installation.
Vanligt är att du som kund kan behöva avsätta en för- eller eftermiddag för att vara hemma när installationen utförs. Om du uteblir från ditt bokade hembesök och behöver boka om debiteras du 750 kronor.
Montering av anslutningsbox görs enligt överrenskommen projektering.

7. Beställa tjänst

När anslutningsboxen är på plats är entreprenörens arbete slutfört och du är nu ansluten mot Falu Stadsnät och kan beställa valfri tjänst från din tjänsteleverantör.
Välj tjänsteleverantör Länk till annan webbplats.

Bidrag från EU till utbyggnad på landsbygd

Delar av vår fiberinvestering på landsbygden medfinansiering via bidrag från PTS Bredbansstöd, ERUF - Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och LBP - Landsbygdsprogrammet.

Vi samarbetar med europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling så vi kan bygga ut fibernät till boende, företag och ideella verksamheter på landsbygden.

Projekten finansieras delvis av Europeiska unionen (EU) och svenska staten vilket syftar till att förbättra datakommunikationerna och därmed också livskvalitén på landsbygden.

EU loggor för landsbygdsstöd
EU loggor för landsbygdsstöd

Intresseanmälan – ny kund

Frågor och kontakt

Om du har ytterligare frågor om anslutning till stadsnätet är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.