Dricksvatten

Glas fylls med klart vatten från vattenkran

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och källan till allt liv. Dricksvattnet som vi levererar i Falu kommun är lokalproducerat, gott och kostar bara 5 öre per liter. I priset ingår både transport och rening av vattnet.

Att arbeta med vatten är ett evigt kretsloppsarbete. För att du ska kunna få vatten i kranen behöver vi hämta råvatten från en vattentäkt i naturen. Vattnet renas sedan i något av våra åtta vattenverk och levereras som dricksvatten via ledningsnät och vattentorn till dig.

När du använt dricksvattnet rinner det ut i avloppet via ledningsnätet till något av våra reningsverk. Där renas det i flera steg innan vattnet återlämnas till naturen och spolas ut i ett vattendrag, i en sjö eller i havet.

Illustration som visar vattnets kretslopp

Jordens vatten förbrukas inte. Det lånas, används och återförs till vattnets eviga kretslopp.

Våra anläggningar förser cirka 55 000 personer med 15 000 000 liter dricksvatten varje dygn. I stort sett alla våra anläggningar får sitt råvatten från vårt grundvatten. Det gör att vattnet bara behöver en enkel beredning innan det går ut till dig som konsument.

Läs mer om vattenkvalitet och kontroll

Hjälp oss hålla vattnet rent

Varje dag använder en person i genomsnitt 140 liter vatten. Av dessa går endast tio liter åt till mat och dryck, medan resten används till att duscha, spola i toaletten, tvätta och diska.

Det som hamnar i vattnet och därefter kretsloppet påverkar miljön och vår framtida vattenkvalitet. Därför är det viktigt att du alltid tänker på vad du spolar och sköljer ner i avloppet och släpper ut i dagvattenbrunnarna.

Läs mer om avlopp

Mjukt eller hårt vatten

Det är bra att känna till vattnets hårdhet när du ska tvätta eller diska. Ditt vatten har olika egenskaper beroende på om det är mjukt eller hårt.

Läs mer om vattnets hårdhet

Anslut till allmänt vatten

Om och hur du kan ansluta din fastighet till allmänt vatten beror på om du bor inom eller utanför Falu Energi & Vattens verksamhetsområde.

Läs mer om hur du ansluter till allmänt vatten