Avfallshantering för företag

Du som driver en verksamhet har ofta speciella behov kring avfallshantering.

Helhets­lösningar för avfalls­hantering

Vi erbjuder företag och verksamheter att återvinna avfallet på bästa möjliga sätt. Med våra helhets­lösningar kan ni uppnå en hållbar och kostnads­effektiv avfallshantering.

Läs mer om helhets­lösningar för avfallshantering

Hantering av matavfall

Vi byter löpande till papperspåsar och säckar för hantering av matavfall hos företag och verksamheter. Allt matavfall ska sorteras ut och läggas i de bruna kärlen.
Vi kontaktar er när det är dags.

Läs mer om hantering av matavfall och beställ produkter

Beställ produkter för sortering av matavfall

Här beställer du produkter (direkt till formulär)

Fastighetsägare till flerfamiljshus

Efter 1 januari 2024 införs fastighetsnära insamling, FNI, för boende i flerfamiljshus i Falun. Kommunen tar då också över insamlingen av förpackningsavfall. Detta kommer att innebära förändringar både för dig som fastighetsägare och de som bor i din fastighet.

Här kan du läsa mer om FNI för flerfamiljshus