Därför ska du välja Falu stadsnät

Leende man sitter och knappar på dator

Falu Energi & Vatten bygger och driftar ett öppet framtidssäkert fibernät för det digitala samhället. Vi är den lokala kommunägda leverantören av ett öppet nät, där du som slutanvändare väljer fritt vilken tjänste­leverantör och vilka tjänster du vill ha.

Det digitala samhället

Vi är mitt i ett teknikskifte där det är dags att byta ut de gamla koppar­ledningarna till dagens och framtidens digitala teknik – fiber. Allt fler tjänster levereras via bredbandet och det ställer höga krav på leverans­säkerheten och bandbredden. Nätet ska möjliggöra en interaktiv mötesplats i människans och samhällets tjänst som karaktäriseras av oberoende, valfrihet och gränslöshet. Det finns fler skäl att välja ett kommunägt stadsnät framför andra kommersiella alternativ.

Framtidssäker prestanda

Fiberoptiska nät har kapacitet för framtiden. Signalerna i den optiska fibertråden färdas med ljusets hastighet. Idag levererar vi kapacitet upp till 1 Gbit/s. Genom att uppgradera ändutrustningarna i nätet kommer vi att kunna leverera 10 och 100 Gbit/s när framtiden kräver det. Samtidigt så ökar du värdet på din fastighet.

Kvalitetssäkrade tjänster

Om du använder din bredbands­anslutning till internet, telefoni och tv så kommer de att slåss om din erhållna bandbredd om du kör över kopparnät. I stadsnätet kan vi däremot kvalitetssäkra prestanda för de olika tjänsterna så att de inte stör varandra.

Valfrihet

I det öppna stadsnätet råder fri konkurrens mellan många tjänste­leverantörer och tjänster. Du kan välja och vraka som du vill. Är du inte nöjd kan du enkelt byta. Konkurrensen gör att kvaliteten höjs och priserna pressas. Dessutom kan mindre lokala leverantörer vara med och konkurrera på samma villkor som de stora.

Regional infrastruktur

Stadsnätets knyter samman alla fastigheter i kommunen i ett gemensamt snabbt nätverk för snabba IT-kommunikationer och digitala samhällstjänster. Precis som man byggt elnät, fjärrvärme, vatten och avlopp och vägnätet. En infrastruktur som alla får åka på. Det kommer att utveckla regionen och gynna både näringsliv, samhällsservice och individer. Och från vårt regionala nätverk når vi snabbt ut i världen via olika Internetleverantörer.

Fiber till landsbygd

Vi arbetar med att bygga fiberinfrastruktur i hela kommunen och är en av flera aktörer som hjälper kommunen att nå bredbands­målen.

Vi ansöker om bredbandsstöd från bland annat Europeiska jordbruks­fonden, Tillväxtverket och Post- och telestyrelsen (PTS) för att ekonomiskt klara av att bygga ut även i glesa områden. Det gör vi för att skapa förutsättningar för en levande landsbygd, och en framtidssäker infrastruktur, så att alla kan hänga med när samhället digitaliseras.

Intresseanmälan – ny kund

Frågor och kontakt

Om du har ytterligare frågor om anslutning till stadsnätet är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.