Slamtömning och latrin

Pågående slamtömning med bil

Att tömma din brunn eller tank är mycket viktigt för dig med enskilt avlopp. Här får du tips och information som gör saker och ting enklare inför tömning. Avgifter hittar du längst ner på sidan.

I normala fall räcker det med den regelbundna tömning som vi gör av kommunens alla enskilda avlopp en till två gånger per år.

En slambil väger cirka 26 ton och kräver en bred väg (3,5 meter + 1 meter på vardera sida) med god bärighet samt fri höjd på minst 4,5 meter. Tänk också på att halkbekämpa och snöröja under vintern. Slambilen behöver även ha plats att komma till och från tömningsplatsen utan att behöva backa annat än vid vändning.

När kommer slambilen?

Du som är kund med slamtömning "på tur" är tilldelad en viss vecka för tömning.
När din tömningsdag närmar sig får du ett sms-meddelande så du kan göra eventuella förberedelser.

Läs mer om sms vid slamtömning

Slangdragning max 20 meter utan extra avgift

Att dra ut slangen från bilen är ett tungt arbete för vår chaufför. Maxavståndet för slangdragning är 20 meter. Blir det längre så utgår en extra avgift. Slambilen har tillgång till längre slang, dock innebär det ökad arbetstid för chauffören samt sämre arbetsmiljö och ökade kostnader.

Fritt från stubbar, murar, staket och krukor

Hjälp till att hålla området kring brunnen fritt från sådant som försvårar slangdragningen. Ta bort eventuella prydnadsväxter, krukor och trädgårdstomtar innan tömning.

Lätt brunnslock av plast

Brunnslocket bör vara av ett lätt material så det går lätt att lyfta eller dra åt sidan med ett handtag. Ska brunnslocket lyftas bort får det inte väga mer än 15 kilo enligt Arbetsmiljö­verket. Betonglock överstigande en diameter på 75 centimeter bör undvikas. Tänk också på att locket ska vara barnsäkert.

Extra slamtömning

Ibland kan det behövas en extra tömning. Ett avlopp som är dimensionerat för ett par, tre personer kan snabbt bli fullt efter bara någon vecka om ni är fler än vanligt i bostaden.

Kostnaden för en extra slamtömning är beroende av storleken på brunnen/tanken och hur akut det är. Se priser längre ned på sidan.

Beställning av extra slamtömning gör du här på webben i formuläret Extra slamtömning Öppnas i nytt fönster. eller genom att kontakta vår kundtjänst Länk till annan webbplats..

Latrin

Du som inte har turtömning av latrintunna kan lämna och även köpa tunnor på Falu återvinningscentral (en tunna kostar 60 kronor). Ta kontakt med personalen på återvinningscentralen när du lämnar latrintunnor. Du behöver inte kontakta oss i förväg. Mer information om öppettider på återvinningscentralen.

Om du har regelbunden tömning

Du som har turtömning av latrintunna och behöver en extra tunna kan köpa den på Falu återvinningscentral för 60 kronor. Om du vill kan vi istället lämna en extra tunna vid ordinarie hämtning för samma pris, hör i så fall av dig till vår kundtjänst.
Pris för tömning av extra tunna, se avgifter nedan.

Avgifter

Avgifterna för slamtömning och hämtning av latrin beslutas av kommunfullmäktige i Falu kommun och finns samlade i avfallstaxan.

Se priser i avfallstaxan 2021

Här nedan finns ett utdrag ur avfallstaxan, som visar priset för tömning av brunnar och slutna tankar enligt turlista, samt tillägg och tjänster.

Brunnar, tömning varje år

Pris 2021

Brunnstorlek

Kr/tömning

Brunn upp t.o.m 3 m³

1 260 (200 kr tillkommer ej turanslutna brunnar)

Brunn över 3 m³ t.o.m 6 m³

1 908

Brunn över 6 m³ t.o.m 10 m³

3 000

Brunn över 10 m³

Timtid och
behandlingsavgift

Brunnar, tömning vartannat år

Pris 2021

Brunnstorlek

Kr/tömning

Brunn upp t.o.m 3 m³

 1 450

Brunn över 3 m³ t.o.m 6 m³

2 100

Brunn över 6 m³ t.o.m 10 m³

3 200

Brunn över 10 m³

Timtid och
behandlingsavgift

Sluten tank

Pris 2021

Tank

Kr/tömning

Sluten tank upp t.o.m 3 m³

 1 260 (200 kr tillkommer ej turanslutna brunnar)

Över 3 m³ t.o.m 6 m³

1 908

Över 6 m³ t.o.m 10 m³

3 000

Tank över 10 m³

Timtid och
behandlingsavgift

Brunn till och med 6 m³ ansluten till flera hushåll

Pris 2021

Antal hushåll

Kr/hushåll/tömning

2 hushåll

1 008

3 hushåll

708

4 hushåll

552

5 hushåll

468

6 hushåll

408

Priserna baseras på den tömda volymen.

Latrinhämtning

Pris 2021, årsavgift

Boendeform

Kr/år

Permanentboende*

5 442

Fritidsbostad (juni-aug)*

1 236

Pris 2021, tilläggsavgifter

Tjänst


Extra latrinkärl (själva kärlet)

60 kr/kärl

Hämtning av extra kärl vid ordinarie tur

250kr/kärl

Extra hämtning utanför ordinarie tur

1 000kr/kärl

Behandlingsavgift (vid större mängder)

2 650kr/ton

Pris 2021, hämtning på fastighet (om särskilt skäl finns)

Boendeform

Kr/år

Permanentboende

1 308

Fritidsbostad (juni-aug)

351

* Årsavgiften inkluderar kärl-, insamlings- och behandlingskostnader för tömning var 14:e dag under sommarperioden (juni-aug) samt 1 gång/månad under resterande tid av året för permanentboende.

Priser och tillägg

Pris 2021

Tjänst

Priser

Pris för slambehandling från slutna tankar eller brunnar

256 kr/ton

Tillägg för tömning av köksbrunn upp till 1 m³

 560 kr

Tömning av köksbrunn större än 1 m3

 1 260 kr

Tillägg för tömning av fördelningsbrunn

200 kr

Tillägg för extra tömning av
turanslutna brunnar/slutna tankar

200 kr

Tillägg för tömning av ej
turanslutna brunnar/slutna tankar

200 kr

Tillägg för akut tömning, ordinarie arbetstid

1 000 kr

Tillägg för akut tömning, ej ordinarie arbetstid

1 548 kr

Slambil

1 022 kr/tim

Spolbil

1 239 kr/tim

Tillägg för tunga lock

250 kr/tömning

Tillägg för lång slangdragning, 21-30 meter

100 kr/tömning

Tillägg för lång slangdragning, 31-50 meter

300 kr/tömning

Tillägg för lång slangdragning, över 50 meter

800 kr/tömning

Tillägg för specificerad tömningstid, bli uppringd

25 kr/tömning

Avgift vid hinder för tömning

500 kr/tömning

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.