Vi är din kompletta 
leverantör av el

Familj läser bok i lampans sken

Vi är ditt lokala energibolag. Vi äger och sköter drift och underhåll av elnätet i Falu Kommun. Du kan även teckna ditt elhandelsavtal med oss och på så vis få allt samlat på samma faktura.

Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Det andra är ett elhandelsavtal, med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag.

Om du bor i Falun och har valt Falu Energi & Vatten som elhandelsföretag får du bara en faktura. Annars får du två fakturor – en från oss och en från ditt elhandelsföretag.

Läs mer om våra elavtal

Hitta snabbt