Vi är din kompletta
leverantör av el

Familj äter frukost i ljusets sken

Falu Energi & Vatten är ditt lokala elnätsbolag. Vi äger och sköter drift och underhåll av elnätet i Falu Kommun. Du kan även teckna ditt elhandelsavtal med oss och på så vis få allt samlat på samma faktura.

Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Det andra är ett elhandelsavtal, med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag.

Om du bor i Falun och har valt Falu Energi & Vatten som elhandelsföretag får du bara en faktura. Annars får du två fakturor – en från oss och en från ditt elhandelsföretag.

Hitta snabbt