Anslut till vatten och avlopp

Om och hur du kan ansluta din fastighet till allmänt vatten och avlopp beror på om du bor inom eller utanför verksamhetsområde.

Alla fastigheter inom verksamhetsområdet har rätt att ansluta sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Verksamhetsområdet beslutas av Falu kommun och regleras av lagar och bestämmelser.

ABVA för Falu kommun (pdf)PDF

Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)länk till annan webbplats

Det är möjligt att ansluta fastigheten till tre typer av allmänna vattentjänster:

Anslutning inom verksamhetsområdet

Alla fastigheter inom vårt verksamhetsområde har rätt att ansluta sig till allmänt vatten och avlopp. På kartan ser du de områden som ingår i vårt verksamhetsområde och du kan även söka efter en adress. Områdena innefattar olika vatten- och avloppstjänster. Dessa tjänster visas med olika färger i kartan.

För förklaring av färgerna: klicka på den vänstra cirkeln i botten på kartan.

Blanketter för beställning

Beställning av anslutning till allmänna vatten- och avloppsnätet - villa (pdf)PDF

Beställning av anslutning till allmänna vatten- och avloppsnätet - verksamheter (pdf)PDF

Anslutning utanför verksamhetsområdet

Även om din fastighet ligger utanför verksamhetsområdet kan det finnas möjlighet att ansluta den till allmänt vatten och avlopp. Om du skickar in en förfrågan gör vi en utredning om din fastighet kan anslutas. Det vi utreder är var närmaste lämpliga anslutningspunkt finns, om vi kan erbjuda tillräckligt vattentryck och om kapacitet finns att ta emot spillvattnet.

Anslutningspunkt och förfrågan om anslutning

Anslutnings­punkten kommer att ligga intill de allmänna vatten- och avloppsledningar som redan finns. Anslutnings­punkten blir också gränsen mellan de allmänna ledningarna och din fastighets anläggning. Till anslutnings­punkten får du som fastighets­ägare anlägga ledningar, ordna servitut och ordna med eventuell pumpning. Du får även ordna eventuell mätarbrunn vid anslutnings­punkten.

Om det går att ansluta fastigheten upprättas ett avtal mellan oss och dig som fastighetsägare. Vi tar ut en avgift för anläggning av anslutningspunkten och en anslutnings­avgift för bostadsenheter. Den löpande avgiften (Brukningsavgift) debiteras enligt gällande VA-taxa.

Förfrågan om anslutning till allmänna vatten- och avlopps­nätet (pdf)PDF

Gör en gemensam förfrågan

Är det fler fastigheter i närheten av varandra som önskar anslutning kan ni göra en gemensam förfrågan. Om det går att ansluta fastigheterna bildar ni en samfällighet och gemensamhets­anläggning. Ett avtal upprättas mellan oss och samfälligheten, och samfälligheten får en gemensam anslutnings­punkt

Gå med i vattenförening

Om anslutning inte är möjlig kanske det finns en vattenförening i din närhet som du kan gå med i.

Frågor och kontakt

Om du har frågor välkommen att kontakta vår kundtjänst.