Anslut till vatten och avlopp

Om och hur du kan ansluta din fastighet till allmänt vatten och avlopp beror på om du bor inom eller utanför verksamhetsområde.

Alla fastigheter inom verksamhetsområdet har rätt att ansluta sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Verksamhetsområdet beslutas av Falu kommun och regleras av lagar och bestämmelser.

ABVA för Falu kommun (pdf) Pdf, 161.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) Länk till annan webbplats.

Det är möjligt att ansluta fastigheten till tre typer av allmänna vattentjänster:

Anslutning inom verksamhetsområde

Alla fastigheter inom verksamhetsområde har rätt att ansluta sig till allmänt vatten och avlopp. På kartan ser du de områden som ingår i verksamhetsområde och du kan även söka efter en adress. Områdena innefattar olika vattentjänster. Dessa tjänster visas med olika färger i kartan.

För förklaring av områdenas färger i kartan, tryck på cirkeln till vänster längst ner i mitten av kartan.

Beställ anslutning

Beställning av anslutning till allmänna vatten- och avloppsnätet - villa Öppnas i nytt fönster.

Beställning av anslutning till allmänna vatten- och avloppsnätet - verksamhet Öppnas i nytt fönster.

Anslutning utanför verksamhetsområdet

Även om din fastighet ligger utanför verksamhetsområdet kan det finnas möjlighet att ansluta den till allmänt vatten och avlopp. Om du skickar in en förfrågan gör vi en utredning om din fastighet kan anslutas. Det vi utreder är var närmaste lämpliga anslutningspunkt finns, om vi kan erbjuda tillräckligt vattentryck och om kapacitet finns att ta emot spillvattnet.

Anslutningspunkt och förfrågan om anslutning

Anslutnings­punkten kommer att ligga intill de allmänna vatten- och avloppsledningar som redan finns. Anslutnings­punkten blir också gränsen mellan de allmänna ledningarna och din fastighets anläggning. Till anslutnings­punkten får du som fastighets­ägare anlägga ledningar, ordna servitut och ordna med eventuell pumpning. Du får även ordna eventuell mätarbrunn vid anslutnings­punkten.

Om det går att ansluta fastigheten upprättas ett avtal mellan oss och dig som fastighetsägare. Vi tar ut en avgift för anläggning av anslutningspunkten och en anläggnings­avgift för antalet bostadsenheter. Den löpande avgiften (brukningsavgiften) debiteras enligt gällande VA-taxa.

Förfrågan om anslutning till allmänna vatten- och avlopps­nätet - villa Öppnas i nytt fönster.

Gör en gemensam förfrågan

Är det fler fastigheter i närheten av varandra som önskar anslutning kan ni göra en gemensam förfrågan. Om det går att ansluta fastigheterna bildar ni en samfällighet och gemensamhets­anläggning. Ett avtal upprättas mellan oss och samfälligheten, och samfälligheten får en gemensam anslutnings­punkt

Gå med i vattenförening

Om anslutning inte är möjlig kanske det finns en vattenförening i din närhet som du kan gå med i.

Ansluta sprinkler för brandskydd

Användandet av sprinklers innebär en ökad påfrestning på ledningsnätet. Sprinklers kräver högre flöde och tryck, vilket medför vissa risker för dricksvatten­anläggningen. Då vi i första hand ska förse fastigheter med dricksvatten, vilket är klassat som livsmedel, kan du bara få ansluta sprinkler om det inte påverkar dricksvatten­anläggningen.

Fakta, riktlinjer och policy vid anslutning av sprinkler Pdf, 342.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Innan en sprinkler­anläggning får installeras och kopplas mot dricksvatten­nätet måste du ha lämnat in en ansökan och ha fått vårt godkännande. Skriv ut, fyll i och skicka in blanketten:

Beställning av anslutning av sprinkler till allmänna vatten- och avloppsnätet Öppnas i nytt fönster.

Avgift tas enligt taxa. Avgiften beror på hur anslutningen ser ut och dimension på ledning.

Frågor och kontakt

Om du har frågor välkommen att kontakta vår kundtjänst.