Våra VA-projekt

Här får du mer information om våra vatten- och avloppsprojekt.

Falu Energi & Vatten ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Falu kommun. Det betyder att vi äger, bygger och underhåller den allmänna VA-anläggningen.

När vi genomför våra VA-projekt gör vi det med fokus på hållbarhet, kostnadseffektivitet och långsiktighet.

Pågående projekt:

Utbyggnadsområden

Framtidens Främby

Korsnäs vattenvägar

VA-arbeten i Grycksbo