Våra el-projekt

Här får du mer information om några av våra större elnätsprojekt.

Falu Energi & Vatten ansvarar för elnätet i Falu kommun. Det betyder att vi äger och sköter drift och underhåll av elnätet. Vårt elnät täcker i stort sett hela kommunen och vi distribuerar el till över 33 000 kunder.

När vi genomför våra elprojekt gör vi det med fokus på hållbarhet, kostnadseffektivitet och långsiktighet.

Pågående projekt:

Vi byter elmätare för framtidens Falun

15-minutersavläsning