Upphandlingar

Falu Energi & Vattens verksamhet är beroende av leverantörer och samarbetspartners.

För oss är det viktigt att leverantörer och anbudsgivare är effektiva och måna om att ha en bra affärsrelation med oss. Det är viktigt att alla parter har som mål att att använda resurser på ett klokt sätt och skapa en god totalekonomi. Vi strävar efter att vara tydliga och förenkla för anbudsgivare att lämna anbud till oss.

Affärsmässigt handlingssätt

Vi följer upphandlingslagens principer som innebär ett affärsmässigt handlingssätt och vi förväntar oss detsamma från våra leverantörer och anbudsgivare.

Information om upphandling

För dig som vill veta mer om offentlig upphandling och få vägledning i anbudsgivning finns hjälp att få från bland annat från Upphandlingsmyndigheten. Länk till annan webbplats.

Välkommen att bli vår samarbetspartner.