Så fungerar elmarknaden

Elhandelsmarknaden i Sverige är avreglerad och du kan välja att köpa el från vilket elhandelsföretag du vill. Elnätet är däremot ett monopol som regleras av staten.

Sverige är indelat i fyra elområden. Uppdelningen gör det tydligt var i landet det finns behov av att bygga ut stamnätet för el. Den ger också en tydlig indikation på var i landet det finns behov att öka elproduktionen för att bättre motsvara förbrukningen i just det området och därmed minska behovet av att transportera elen långa sträckor.

För mer information:
Elområden - Energimarknadsbyrån Länk till annan webbplats.

I Falu kommun ägs elnätet av Falu Energi & Vatten som ser till att elen transporteras hem till dig. Falun tillhör elområde 3.

Vad består elpriset av?

Konsumentpriset på el består av elhandel, elnät samt skatter och avgifter. Här kan du läsa mer:

Elhandelspris

Elhandelspriset är det pris du betalar för din elanvändning beroende på vilket elavtal du har. I elhandelspriset ingår elcertifikat som är ett stödsystem som riksdagen beslutat om. Det bidrar till utbyggnad av förnybar elproduktion i Sverige och Norge.

Våra avtal har en fast månadsavgift på 35 kronor/månad, inklusive moms, som ska täcka våra administrativa kostnader som till exempel fakturautskick, kundtjänst, datasystem med mera.

Elnätspris

Elnätspriset täcker kostnaden för att transportera elen hem till dig. Priset består av en fast och en rörlig del. Den fasta månadsavgiften är beroende av hur stor säkring du använder. Den rörliga delen (överföringsavgiften) betalar du för din elanvändning. Elnätspriset ska täcka kostnader för drift, underhåll och förnyelse av elledningar.

Energiskatt och moms

Kostnad för energiskatt tillkommer på elnätsfakturan och slutligen läggs moms på det totala elpriset inklusive energiskatt.

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.