Sponsring för framtiden

Två glada tjejer som fått medalj i Barnens skidspel

Vi brinner för det lokala och hållbara och vi älskar ert engagemang. Vi samarbetar med många olika föreningar och organisationer och våra samarbeten gör det enklare för oss att tillsammans nå målet "Ett mer hållbart Falun nu och i framtiden". Välkommen med din ansökan!

Sista ansökningsdag 31 mars och 30 september!

Vi hanterar sponsringsansökningar två gånger per år. Inför sommaren är sista ansökningsdag 31 mars och inför vintern den 30 september.

Sponsring för framtiden

Vi vill att vårt sponsringsarbete – alltid med Falubornas bästa i fokus – ska stödja och förbättra möjligheterna för ett enkelt och hållbart liv i vår kommun. En otroligt viktig del i vårt gemensamma ansvar är den sociala hållbarheten.

I våra sponsringssamarbeten har vi därför valt ut att jobba aktivt med 6 av de 17 globala målen som beskrivs i FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030.

 • Mål 1 – Ingen fattigdom:
  Avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv.
 • Mål 3 – God hälsa och välbefinnande:
  God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.
 • Mål 4 – God utbildning för alla:
  Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.
 • Mål 5 – Jämställdhet:
  Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling.
 • Mål 10 – Minskad ojämlikhet:
  Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av till exempel kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning.
 • Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen:
  Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling.

Läs mer om de globala målen för hållbar utveckling Länk till annan webbplats.

Hållbarhetsmålen logotyper

Det här kan vi sponsra

Tillsammans med föreningar och arrangörer vill vi bidra till att snabba på utvecklingen av en mer hållbar kommun. Viktigt är också att fler unga ges förutsättningar att engagera sig. Det kan handla om allt från utrustning och skjuts till miljömässigt hållbara arenor och event.

Vi vill sponsra aktiviteter inom alla fritidsområden som bedriver en lokalt förankrad verksamhet i vår kommun. Aktiviteterna måste kunna kopplas till något eller några av hållbarhetsmålen. Vilka områden och aktiviteter som sponsras är därmed helt öppet, men präglas av några grundläggande saker:

 • Aktiviteten är förenlig med vår värdegrund.
 • Aktiviteten är publik och vänder sig till allmänheten.
 • Om aktiviteten kan belysa frågor kring ett hållbart samhälle är det till klar fördel.

Vi vill alltid kunna berätta om hållbarhet tillsammans med våra samarbets­partners.

Det här sponsrar vi inte

 • Enskilda personer
 • Aktiviteter där vi inte erhåller motprestationer
 • Politiska eller religiösa organisationer/aktiviteter
 • Diskriminerande aktiviteter som strider mot vår värdegrund
 • Aktiviteter med alltför hög risk för deltagares eller besökares säkerhet
 • Aktiviteter som riskerar att förknippa varumärket Falu Energi & Vatten med negativa associationer – till exempel dopning, alkohol, tobak, miljörisker, oetiska handlingar eller dylikt.


Frågor och kontakt

Om du har frågor om vår sponsring är du välkommen att kontakta oss på e-postadressen sponsring@fev.se.