Sponsring

Medaljer från lilla Runnskrinnet i förgrunden och björnen Tage med barn i bakgrunden

På Falu Energi & Vatten brinner vi för det som är lokalt och hållbart. Vi älskar också människors engagemang. Därför är det självklart för oss att sponsra ideella verksamheter. För vi vet att tillsammans ger vi energi till människorna, staden och bygden.

Vi är ett företag som alltid finns närvarande i våra kunders vardag. Du vaknar med oss när du tänder lampan och somnar med oss när du släcker den. Vi finns där när du frusen kommer in i hallen eller törstig fyller ditt glas med vatten.

Idag ska exempelvis el, värme, vatten och kommunikation alltid finnas tillgängligt. Det är en självklarhet och något som du inte ska behöva fundera över. Som energiföretag är vi en viktig grundsten i det moderna samhället.

Därför engagerar vi oss

Vi vet också att samhället behöver mer än bara en tillgänglig infrastruktur. Samhället behöver engagemang och energi från människorna som bor där. Genom sponsrings­samarbeten vill vi engagera oss i människorna och lokalsamhället. Vi vill också få möjlighet att:

  • Berätta mer om vår verksamhet och ansvaret vi tar för en hållbar utveckling.
  • Visa upp Falu Energi & Vatten och energibranschen som en spännande arbetsgivare.

Innan du ansöker

Innan du ansöker om sponsring ska du läsa igenom våra riktlinjer. Där står det bland annat vilka som kan söka och hur vi bedömer ansökningarna.

Falu Energi & Vattens riktlinjer för sponsring (pdf)PDF

Sponsringen baseras på ett samarbetsavtal och riktar sig till lokala föreningar, organisationer, verksamheter och arrangemang inom miljö, samhälle, kultur och idrott.

  • Sponsringen ska ske genom samarbeten där en motprestation krävs och där alla parter bär ett ansvar för att uppfylla sin del av avtalet.
  • Sponsringen ska utvärderas utifrån ett affärsmässigt och strategiskt perspektiv.

Frågor och kontakt

Om du har frågor kring samarbeten och sponsring är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst eller skicka e-post till sponsring@fev.se.