Pris för vatten och avlopp

Här hittar du vad det kostar att ansluta till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Nedanstående avgifter är ett utdrag ur VA-taxan för 2020. 

VA-taxan består av en fast del och en rörlig del som varierar beroende på vattenförbrukningen. Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige i Falu kommun och ska betalas av fastighetsägare som är anslutna till nätet, exempelvis villaägare eller hyresvärdar.

Pris för vatten och avlopp 2020


Avgift

Fast grundavgift

1 460 kr per år

Fast avgift per bostadsenhet

1 874 kr per år

Rörlig avgift

20,89 kr per m³*

Samtliga priser är inklusive moms


*varav 8,36 kr/m³ för dricksvatten och 12,53 kr/m³ för avloppshantering.

Prisexempel:
Ett hushåll i enfamiljshus som förbrukar 150 m³ vatten per år (2020).
Fast avgift: 3 334 kronor
Rörligt avgift: 3 134 kronor (150 m³ x 20,89 kr)
Summa årskostnad: 6 468 kronor

Samtliga priser är inklusive moms.

Övriga priser

Komplett taxa för vatten och avlopp i Falu kommun 2020 (pdf)PDF

Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (pdf)PDF

Taxa för industrispillvatten 2020 (pdf)PDF