Pellets

Pelletshög framför Kraftvärmeverket

För att optimera vårt energisystem så har vi en pelletsfabrik vid vårt kraftvärmeverk. Du kan köpa pellets från oss till ditt företag.

Pelletsen tillverkar vi av råvara från lokala sågverk. Värmen som används för att torka pelletsen är spillvärme från industrin i Borlänge, kraftvärmeverket på Ingarvet och EcoDC. På så sätt använder vi värmen sommartid till att producera pellets som kan lagras till vintern när värmebehovet är som störst – finurligt eller hur?

Vi säljer inte pellets till privatpersoner.

Företag

Är du intresserad av att köpa pellets till företag eller industri?
Kontakta våra företagssäljare