Skola och utbildning

Pojke med paraply

Varje år når vi ut till över 6 000 barn och ungdomar i Falu kommun med vårt utbildningskoncept, som på ett lekfullt och inspirerande sätt ökar barns och ungdomars medvetenhet kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi hoppas vi träffas i skolan!

En av de viktigaste målgrupperna för att lyckas påverka fler människor att göra klimatsmarta val är barnen. De är framtiden och har möjlighet att påverka många människor i sin omgivning. Det är därför vi tagit fram det här utbildningskonceptet.

I samband med varje terminsstart kontaktar vi alla skolor i Falu kommun – från förskolan till gymnasiet – för att erbjuda möjligheten att delta i våra utbildningar och aktiviteter. Vi följer stora delar av skolans läroplan och ser tydligt att elever som varit med sedan starten har en god kunskap kring våra verksamheter.

Program för 2023 kommer snart


Förskola

Sagan om Putte och björnen Tage är en pedagogisk flanosaga om återvinning för barn 3-6 år. Barnen får vara med och sätta ut illustrerade bilder på avfall i rätt avfallskärl. Sagan har skickats ut till 70 förskolor i kommunen.

Färgglad bild från sagan om Putte och björnen Tage

Årskurs 1

Sopakuten är en barnteater och fortsättning på sagan om Putte och björnen Tage. Eleverna får fördjupa sig lite mer i återvinning och miljö. Pjäsen handlar om Tage som inte kan äta bär i skogen längre på grund av föroreningar. Putte rycker ut för att hjälpa honom och eleverna får hjälpa till.

Putte sticker upp ur en soptunna

Årskurs 3

Avloppsresan är en lektion om avloppet. Eleverna får följa Putte som tar samma väg som bajset från toalett till avloppsreningsverket och ut i havet igen.
Eleverna lär sig om vattnets kretslopp och får förståelse för vad som händer när vi använder toaletten som ”papperskorg”.

Årskurs 5

Återbruksjakten är ett studiebesök på återvinningscentralen i Falun. Eleverna får lära sig mer om hur vi hanterar avfallet. Vi ger även eleverna en förståelse för vikten av att återvinna och återanvända för att minska människans ekologiska avtryck på planeten.

Årskurs 6

Vi ger kommunens alla 6:e klassare en rundtur på vattenverket i Lennheden utanför Borlänge. Klassen får även jobba med experiment som vattenrening och testa PH-värden på olika vätskor.

Årskurs 8

Vårt senaste skolprojekt är ett studiebesök på Västermalmsverket. Eleverna får en rundtur på kraftvärmeverket där vi gör experiment och får följa skogens kretslopp.

Årskurs 9

Katastrof 2080 är en interaktiv lektion om all den infrastruktur som vi jobbar med på Falu Energi & Vatten. Scenariot är att Falun drabbats av en ”jordbävning” som slagit ut all infrastruktur. Eleverna använder en mobil återvinningscentral där de kan leta efter material för att kunna tillverka och laga vindkraftverk, reningsverk, vattenverk och vattenkraftverk. Eleverna får även dra elledningar och rörnät.

Gymnasiet

Visste du att det finns cirka 300 kemikalier i din kropp som inte är naturliga? Dagligen exponeras du för kemikalier ifrån luften, kläder, mat och dryck. Alla gymnasieelever erbjuds pjäsen ” Den obarmhärtige kemisten” som handlar om hur kemikalier påverkar både hälsa och miljö. Skolan erbjuds även extra material som eleverna kan jobba vidare med på hemmaplan.

Frågor och kontakt

Vi kontaktar alla skolor i Falu kommun i samband med varje terminsstart för att erbjuda möjlighet att delta i aktiviteterna ovan.

Vid frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.