Skola och utbildning

Pojke med paraply

Varje år når vi ut till över 6 000 barn och ungdomar i Falu kommun med vårt utbildningskoncept, som på ett lekfullt och inspirerande sätt ökar barns och ungdomars medvetenhet kring miljö- och hållbarhetsfrågor.

En av de viktigaste målgrupperna för att lyckas påverka fler människor att göra klimatsmarta val är barnen. De är framtiden och har möjlighet att påverka många människor i sin omgivning. Det är därför vi tagit fram det här utbildningskonceptet.

Vi följer stora delar av skolans läroplan och ser tydligt att elever som varit med sedan starten har en god kunskap kring våra verksamheter.

Aktuellt

Under första kvartalet 2024 så kommer vår utbildningswebb "Så funkar det" att publiceras. Det nya skolprogrammet där vi erbjuder studiebesök och barnteater för skolorna kommer att finnas att boka på vår utbildningswebb.

 

 

Frågor och kontakt

.Vid frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.