För dig som är entreprenör inom VA

Bilden visar en rörnätsarbetare som rullar ihop VA-ledning i en grop

Du som arbetar åt privatpersoner och fastighetsägare med att anlägga eller förnya VA-ledningar är en viktig samarbetspartner till oss.

Här kan du läsa mer om arbetsgången och kvalitetskrav när det gäller arbeten i anslutning till vårt VA-nät.

VA-ledningar

Vi utför regelbundet underhåll och förnyelse av våra gemensamma VA-ledningar. När det är dags för en fastighetsägare att förnya VA-ledningar på tomten behöver dessa bytas ut ända fram till förbindelsepunkten. Då ska fastighetsägaren, innan arbetet påbörjas, anmäla det till oss. För mer information:

Fastighetens VA-ledningar

När du ska gräva

Om du planerar att gräva på mark eller tomt, eller på annan plats, ska du först beställa en ledningsanvisning, annars riskerar du att komma åt någon av våra ledningar. För mer information:

När du ska gräva

Dag- och dräneringsvatten

Det är inte tillåtet att koppla fastighetens dag- och dräneringsvatten till det allmänna spillvattennätet som är avsett för vatten från toaletter, bad, disk och tvätt, eller avleda dagvattnet till grannfastighet eller till gatan.

För dig som bor i Grycksbo, eller äger en fastighet som ligger i direkt anslutning till områden där vi förnyar VA-ledningsnätet, finns även bidrag att söka.

Koppla dagvatten rätt

Bidrag för bortkoppling av stuprör och dränering

Teknisk standard VA