Våra värme- och kylaprojekt

Kraftvärmeverket uppifrån

Här får du mer information om några av våra större värme- och kylaprojekt.

Falu Energi & Vatten ansvarar för fjärrvärme- och fjärrkylenätet i Falu kommun. Det betyder att vi äger, bygger och underhåller kraftvärmeverk och fjärrvärmenät.

I våra kraftvärmeverk eldar vi till 100 procent med miljövänligt biobränsle. Vår fjärrvärme är märkt med Bra miljöval.

När vi genomför våra projekt inom värme och kyla gör vi det med fokus på hållbarhet, kostnadseffektivitet och långsiktighet.

Projekt BioCCS

Om projektet BioCCS