Vattenmätare

En av våra medarbetare håller upp tre olika modeller av vattenmätare.

Fastigheter som är anslutna till det allmänna vatten- och spillvattennätet ska ha en vattenmätare som mäter förbrukningen av vatten.

Vattenmätaren mäter den mängd kallvatten som passerar vattenmätaren via den inkommande vattenledningen i fastigheten.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Vi (Falu Energi & Vatten) äger själva vattenmätaren, men det är du som fastighetsägare som äger och ansvarar för att underhålla installationen - allt utom vattenmätaren.

Avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren behöver kontrolleras regelbundet så att de går att stänga vid behov. Vi ska ha möjlighet att byta vattenmätaren utan att ledningarna går sönder eller att ventiler måste bytas. Du står själv för kostnaden av eventuella reparationer.

Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda mätarplatsen mot till exempel värme och kyla.

Håll koll på din vattenmätare. När vattenåtgången ökar utan synbar anledning kan orsaken vara ett läckage. De vanligaste orsakerna är rinnande toaletter, droppande kranar, läckande säkerhetsventiler på varmvattenberedare eller värmepumpar. Små läckage blir med tiden stora volymer och därför bör dessa åtgärdas omgående. Annars kan det bli onödigt höga fakturor.

Läs mer om Vattenläckor

Godkänd mätarplats

Mätaren ska placeras på inkommande ledning i fastigheten och platsen ska vara godkänd av oss. Vattenmätaren får inte byggas in så att den blir svår att läsa av eller byta ut.

Se till att det finns:

  • fri yta 70 cm ovanför vattenmätaren.
  • fri yta 60 cm framför och under vattenmätaren.
  • ståhöjd (190 cm) där vattenmätaren är placerad.

Mätaren bör monteras i horisontell vinkel och vid nybyggnation/ombyggnad ska mätaren monteras i en mätarkonsol som är fast förankrad, har en skjutbar koppling och avstängningsventiler på båda sidor. Mätaren ska placeras i ett utrymme som är frostfritt och tål vattenspill.

Bilden visar en vattenmätare i en mätarkonsol.

Här visas en korrekt monterad mätare med konsol och ventiler på båda sidor om mätaren.

Beställ vattenmätare

När det är klart för dig att koppla in vatten och/eller avlopp, skickar du en digital beställning med önskad tid för installation av vattenmätare. Installationen av vattenmätaren och "lånet" av själva mätaren ingår i anslutningsavgiften.

Beställ installation av vattenmätare

Byte av vattenmätare

För att vara säker på att vattenmätaren registrerar rätt mängd vatten byter vi ut den regelbundet. För närvarande vart 10:e år eller tidigare. Vi kontaktar dig i god tid när det är dags att byta vattenmätare.

Läs mer om hur det går till när vi gör mätarbyte

Fel på vattenmätaren eller läckage

Om mätaren av någon anledning slutat att fungera eller om det uppstått ett läckage från mätaren ska du kontakta vår kundtjänst. Skulle det uppstå läckage från vattenledningarna som ansluter i mätaren ska du kontakta en VVS-installatör.

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.