Våra projekt

Man i gula varselkläder jobbar i en stor grävd grop

Här kan du följa en del av de pågående projekt som vi utför i egen regi eller tillsammans med andra.

El

Byte av elmätare

För att alla vi som bor i Falun ska kunna bidra till ett smartare och mer hållbart samhälle byter vi nu ut alla elmätare till nya smarta mätare.

Den nya mätaren är förberedd för digitala tjänster som kan hjälpa dig att hitta energitjuvar i hemmet. Mätarbytet är också en insats för att förbereda elnäten på en mer energikrävande framtid. Ett bra byte helt enkelt.

Läs mer om mätarbyte

Värme och kyla

Bio-CCS förstudie

Under 2023 gör vi en förstudie för att utreda om det är möjligt att etablera en anläggning för avskiljning av koldioxid vid Västermalms­verket och därmed åstadkomma klimatpositiv fjärrvärme.

Läs mer om förstudien Bio-CCS

Stadsnät

Utbyggnadsområden

Vi bygger ut Falu Stadsnät i flera områden i kommunen. Här hittar du information om de områden vi arbetar med närmaste året.

Läs mer om utbyggnad av Stadsnät

Internet of things

IoT (Internet of Things) är ett begrepp för att koppla upp saker i samhället och i hemmen. Tekniken används för att samla in mätvärden från sensorer, givare och mätare. Dessa kan monteras på i princip vad som helst och det finns sensorer för att mäta det mesta. Mätvärdena kan sedan användas på ett intelligent sätt och skapa händelser baserat på insamlat data. Kommunikationen sker trådlöst med en mycket strömsnål teknik, LoRaWAN™.

Så använder vi IoT för temperaturmätning

Vatten och avlopp

Utbyggnadsområden

Vi projekterar och bygger ut allmänt vatten och avlopp i flera bostadsområden i kommunen. Här hittar du information om vad det innebär.

Läs mer om utbyggnad av vatten och avlopp

Framtidens Främby

I projektet Framtidens Främby utvecklar vi avloppsreningsverket
i Främby till en modernare anläggning, som klarar en växande befolkning och hårdare miljökrav.

Läs mer om projektet Framtidens Främby

Korsnäs vattenvägar

Vi gör en upprustning och förbättring i och runt omkring Korsnäsströmmen. Här finns mer information om vad det innebär för dig som bor och har fastigheter i området.

Läs mer om projektet Korsnäs vattenvägar

VA-arbeten i Grycksbo

Under åren 2021-2023 utför vi VA-arbeten i Grycksbo. Här finns information om vad det innebär för dig som bor och verkar på orten.

Läs mer om VA-arbeten i Grycksbo

Återvinning

Hållbar hantering av förorenade massor

Vid grävning och efterbehandling av förorenade områden uppstår det stora mängder av förorenade massor. Falu kommun är inget undantag. I projektet ”Hållbar hantering av förorenade massor” vill vi ta ett tydligt ansvar för återvinning och deponering av sådana massor - lokalt i Falun.

Läs mer om hållbar hantering av förorenade massor

Minimeringsmästarna

Under 2021 startade tävlingen Minimeringsmästarna i Falun. En tävling i att minska sin avfallsmängd genom inspiration och kunskap. Tävlingen avslutades under oktober 2022 efter ett år med olika utmaningar.

Läs mer om Minimeringsmästarna

Ingen reklam tack

Varje år lämnar vi Falubor cirka 1 800 ton tidningar och papper för återvinning. Av det är 900 ton reklam, vilket motsvarar 10 000 träd (!). Om alla vi som bor i kommunen säger ”nej tack” till reklam, skulle dessa 10 000 träd kunna växa vidare och göra nytta på annat sätt.

Läs mer om projektet Ingen reklam tack

Fastighetsnära insamling och Återvinningsstationer

Inom ett par år ska det bli enklare att lämna sitt sorterade förpackningsavfall. Senast 2026 ska fastighetsnära insamling vara införd i hela Falun. För flerbostadshus startar införandet redan 2024.

Första steget är att vi tar över Återvinningsstationerna januari 2024,

Läs mer om projektet Fastighetsnära insamling