Mät- och tilläggstjänster företag

Genom våra energitjänster får du svar på dina frågor och kommer igång med ditt energieffektiviseringsarbete.

Historiska mätvärden

Du som kund kan få en sammanställning av historiska förbrukningsdata per fastighet för el, fjärrvärme och fjärrkyla samlat i en Excelfil till en kostnad av 300 kr/fastighet exklusive moms.

Fjärrvärde

Fjärrvärde innebär att du som kund får månadsvis förbrukningsdata per fastighet för el, fjärrvärme och fjärrkyla via semikolonseparerad textfil till en kostnad av 150 kr/månad exklusive moms och fastighet.

Som option kan även förbrukningsdata för vatten och undermätning av el från befintlig mätplats avropas för en kostnad av 80 kr/månad exklusive moms och mätpunkt. Avtal tecknas för två år med automatisk förlängning med ett år.

Frågor och kontakt

Varmt välkommen att kontakta våra företagssäljare så hjälper vi dig med dina frågor.