Ett elnät att lita på

När du är i behov av en permanent eller tillfällig elanslutning ska du vända dig till oss. I mer än 125 år har vi byggt och underhållit elnätet i Falu kommun. Vårt elnät täcker i stort sett hela kommunen och vi distribuerar el till över 33 000 kunder.

Inom vårt elnätsområde har vi skyldighet och ensamrätt att distribuera el. Vi bevakar nätet och avhjälper fel dygnet runt, med målet på att du ska få ett avbrottsfritt, flexibelt och smart elnät.

Avbrottsfritt elnät

Vi har en vision om ett avbrottsfritt elnät. Idag har vårt nät en tillgänglighet på 99,99 procent (2021). Visionen är att ständigt förbättra tillgängligheten.

Övervakning dygnet runt

Vi övervakar elnätet dygnet runt, året om. Vi är beredda dygnets alla timmar för att åtgärda eventuella fel så snabbt som möjligt. Den som drabbats av strömavbrott eller andra akuta problem kan alltid nå oss via våra olika kommunikationskanaler.

Vädersäkring och framtid

Vi arbetar kontinuerligt med att förstärka elnätet och göra det mindre känsligt för störningar på grund av väder och vind. Vi har ersatt känsliga friledningssträckor med nedgrävd kabel, bytt ut åldrad utrustning och infört smart teknik som gör att vi snabbare kan avhjälpa fel.