Våra återvinningsprojekt

Här får du mer information om några av våra större återvinningsprojekt.

Vi skapar helhetslösningar för avfall och återvinning. När vi genomför våra projekt gör vi det med fokus på hållbarhet, kostnadseffektivitet och långsiktighet.

Tillsammans med våra kunder bygger vi en hållbar kommun.

Pågående projekt:

Fastighetsnära insamling och återvinningsstationer

Hållbar hantering av förorenade massor

Ingen reklam tack