Mjukt eller hårt vatten

En man fyller tvättmaskin med kläder

Det är bra att känna till vattnets hårdhet när du ska tvätta eller diska. Ditt vatten har olika egenskaper beroende på om det är mjukt eller hårt.

Det är vattnets innehåll av kalcium och magnesium som avgör hårdhetsgraden. På förpackningen till disk- och tvättmedlet står det ofta hur mycket du ska dosera beroende på hårdheten.

Hårdhetsgrad

Om ditt vatten är mjukt eller hårt varierar beroende på var du bor i kommunen. Vattnets hårdhet mäts i tyska grader (°dH) och anges enligt nedan:

  • Mycket mjukt: 0-2 °dH
  • Mjukt: 2-5 °dH
  • Medelhårt: 5-10 °dH
  • Hårt: 10-20 °dH
  • Mycket hårt: 20- °dH
Vattenhårdhet i våra vattenverk, Falu kommun

Vattenverk

Hårdhet (°dH)

Lennheden (försörjer Falun, Sundborn, Danholn,
Toftbyn och Karlsbyheden)

7,7

Årboheden (försörjer Bjursås, Grycksbo och Sågmyra)

4,0

Svärdsjö (försörjer Svärdsjö och Linghed)

6,7

Enviken

2,6

Vika

6,8

Vika Strand

6,8

Aspeboda

 4,9

Kalk i vatten

Flera av våra vattenverk levererar ett mineralrikt och medelhårt vatten, bland annat Lennhedens vattenverk. Ett hårdare vatten kan ge kalkbeläggningar på olika ytor. Läs gärna mer om kalk i vatten.