Vattenkvalitet och kontroll

För att säkerställa kvalitén på dricksvattnet tar vi regelbundna vattenprover från våra vattenverk, ledningsnät och hos våra kunder.

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten.

Föreskrifter om dricksvatten - LIVSFS 2022:12 Länk till annan webbplats.

Det är sedan kommunerna som utför den lokala myndighetskontrollen och ser till att vi som huvudman följer föreskrifterna. I Falu kommun är Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tillsynsmyndighet.

Analyser av dricksvattnet

Vi tar regelbundna prover på dricksvattnet enligt ett egenkontrollprogram som godkänts av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Vattenproverna analyseras av ett ackrediterat och godkänt laboratorium.

Vi har sammanfattat analysresultaten för våra olika distributionsområden. Välj aktuellt område:

Falun, Grycksbo, Sundborn, Danholn, Toftbyn och Karlsbyheden

Kemisk undersökning utgående dricksvatten - Lennheden/Tjärna vattenverk 2023

Ämne

Enhet

Medelvärde*

Alkalinitet, HCO3

mg/l

135

Aluminium, Al

mg/l

<0,03

Ammonium, NH4

mg/l

<0,02

Fluorid, F

mg/l

0,58

Färg

mg/l Pt

<5

Hårdhet

°dH

7,31

Järn, Fe

mg/l

<0,05

Kalcium, Ca

mg/l

47,55

Kalium, K

mg/l

0,95

Klorid, Cl

mg/l

8,00

Konduktivitet

mS/m

26,82

Koppar, Cu

mg/l

<0,02

Magnesium, Mg

mg/l

3,05

Mangan, Mn

mg/l

<0,02

Natrium, Na

mg/l

4,73

Nitrit, NO2

mg/l

<0,003

pH, vid 20°C


8,0

Sulfat, SO4

mg/l

12,98

Temperatur, vid provtagning

°C

8,2

Turbiditet

FNU

<0,1

Mikrobiologisk undersökning utgående dricksvatten - Lennheden/Tjärna vattenverk 2023

Ämne

Enhet

Medelvärde*

Aktinomyceter

cfu/100ml

<10

E. coli

cfu/100ml

<1

Intestinala Enterokocker

cfu/100ml

<1

Koliforma bakterier 35°

cfu/100ml

<1

Långsamväxande bakterier, 7 dygn

cfu/100ml

<10

Odlingsbara mikroorganismer 22°C, 3 dygn

cfu/100ml

2,01

Pres Clostridium perfringens

cfu/100ml

<1

Vattnet från Lennheden och Tjärna vattenverk provtas vid Pilbo intag.

* Resultaten är medelvärden av flera analyser som görs under året. Utförda analyser är ackrediterade. Tecknet "< " betyder mindre än. För att se aktuella gränsvärden:

Dricksvattenkvalitet - Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Bjursås och Sågmyra

Kemisk undersökning utgående dricksvatten - Årboheden vattenverk 2023

Ämne

Enhet

Medelvärde*

Alkalinitet, HCO3

mg/l

96

Aluminium, Al

mg/l

<0,03

Ammonium, NH4

mg/l

<0,02

Fluorid, F

mg/l

0,31

Färg

mg/l Pt

<5

Hårdhet

°dH

4,44

Järn, Fe

mg/l

<0,05

Kalcium, Ca

mg/l

29,40

Kalium, K

mg/l

0,60

Klorid, Cl

mg/l

2,97

Konduktivitet

mS/m

17,76

Koppar, Cu

mg/l

<0,02

Magnesium, Mg

mg/l

1,59

Mangan, Mn

mg/l

<0,02

Natrium, Na

mg/l

6,04

Nitrit, NO2

mg/l

<0,003

pH, vid 20°C


8,2

Sulfat, SO4

mg/l

5,09

Temperatur, vid provtagning

°C

8,4

Turbiditet

FNU

<0,1

Mikrobiologisk undersökning utgående dricksvatten - Årboheden vattenverk 2023

Ämne

Enhet

Medelvärde*

Aktinomyceter

cfu/100ml

<10

E. coli

cfu/100ml

<1

Intestinala Enterokocker

cfu/100ml

<1

Koliforma bakterier 35°

cfu/100ml

<1

Långsamväxande bakterier, 7 dygn

cfu/100ml

<10

Odlingsbara mikroorganismer 22°C, 3 dygn

cfu/100ml

<1

Pres Clostridium perfringens

cfu/100ml

<1

* Resultaten är medelvärden av flera analyser som görs under året. Utförda analyser är ackrediterade. Tecknet "< " betyder mindre än. För att se aktuella gränsvärden:

Dricksvattenkvalitet - Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Svärdsjö och Linghed

Kemisk undersökning utgående dricksvatten - Svärdsjö vattenverk 2023

Ämne

Enhet

Medelvärde*

Alkalinitet, HCO3

mg/l

86

Aluminium, Al

mg/l

<0,03

Ammonium, NH4

mg/l

<0,02

Fluorid, F

mg/l

0,87

Färg

mg/l Pt

<5

Hårdhet

°dH

5,23

Järn, Fe

mg/l

<0,05

Kalcium, Ca

mg/l

29,67

Kalium, K

mg/l

2,17

Klorid, Cl

mg/l

37,67

Konduktivitet

mS/m

28,85

Koppar, Cu

mg/l

<0,02

Magnesium, Mg

mg/l

4,83

Mangan, Mn

mg/l

<0,02

Natrium, Na

mg/l

18,50

Nitrit, NO2

mg/l

<0,003

pH, vid 20°C


7,8

Sulfat, SO4

mg/l

8,20

Temperatur, vid provtagning

°C

8,8

Turbiditet

FNU

<0,1

Mikrobiologisk undersökning utgående dricksvatten - Svärdsjö vattenverk 2023

Ämne

Enhet

Medelvärde*

Aktinomyceter

cfu/100ml

<10

E. coli

cfu/100ml

<1

Intestinala Enterokocker

cfu/100ml

<1

Koliforma bakterier 35°

cfu/100ml

<1

Långsamväxande bakterier, 7 dygn

cfu/100ml

<10

Odlingsbara mikroorganismer 22°C, 3 dygn

cfu/100ml

<1

Pres Clostridium perfringens

cfu/100ml

<1

* Resultaten är medelvärden av flera analyser som görs under året. Utförda analyser är ackrediterade. Tecknet "< " betyder mindre än. För att se aktuella gränsvärden:

Dricksvattenkvalitet - Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Enviken

Kemisk undersökning utgående dricksvatten - Enviken vattenverk 2023

Ämne

Enhet

Medelvärde*

Alkalinitet, HCO3

mg/l

74

Aluminium, Al

mg/l

<0,03

Ammonium, NH4

mg/l

<0,02

Fluorid, F

mg/l

0,66

Färg

mg/l Pt

<5

Hårdhet

°dH

2,60

Järn, Fe

mg/l

<0,05

Kalcium, Ca

mg/l

13,25

Kalium, K

mg/l

4,00

Klorid, Cl

mg/l

16,25

Konduktivitet

mS/m

23,10

Koppar, Cu

mg/l

<0,02

Magnesium, Mg

mg/l

3,40

Mangan, Mn

mg/l

<0,02

Natrium, Na

mg/l

28,50

Nitrit, NO2

mg/l

<0,0058

pH, vid 20°C


7,9

Sulfat, SO4

mg/l

12,25

Temperatur, vid provtagning

°C

8,8

Turbiditet

FNU

0,16

Mikrobiologisk undersökning utgående dricksvatten - Enviken vattenverk 2023

Ämne

Enhet

Medelvärde*

Aktinomyceter

cfu/100ml

<10

E. coli

cfu/100ml

<1

Intestinala Enterokocker

cfu/100ml

<1

Koliforma bakterier 35°

cfu/100ml

<1

Långsamväxande bakterier, 7 dygn

cfu/100ml

<10

Odlingsbara mikroorganismer 22°C, 3 dygn

cfu/100ml

<1

Pres Clostridium perfringens

cfu/100ml

<1

* Resultaten är medelvärden av flera analyser som görs under året. Utförda analyser är ackrediterade. Tecknet "< " betyder mindre än. För att se aktuella gränsvärden:

Dricksvattenkvalitet - Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Vika

Kemisk undersökning utgående dricksvatten - Vika vattenverk 2023

Ämne

Enhet

Medelvärde*

Alkalinitet, HCO3

mg/l

126

Aluminium, Al

mg/l

<0,03

Ammonium, NH4

mg/l

<0,02

Fluorid, F

mg/l

0,43

Färg

mg/l Pt

<5

Hårdhet

°dH

7,24

Järn, Fe

mg/l

<0,05

Kalcium, Ca

mg/l

40,20

Kalium, K

mg/l

2,00

Klorid, Cl

mg/l

18,60

Konduktivitet

mS/m

34,02

Koppar, Cu

mg/l

<0,02

Magnesium, Mg

mg/l

7,16

Mangan, Mn

mg/l

<0,02

Natrium, Na

mg/l

21,80

Nitrit, NO2

mg/l

0,0054

pH, vid 20°C


8,0

Sulfat, SO4

mg/l

18,00

Temperatur, vid provtagning

°C

8,2

Turbiditet

FNU

0,11

Mikrobiologisk undersökning utgående dricksvatten - Vika vattenverk 2023

Ämne

Enhet

Medelvärde*

Aktinomyceter

cfu/100ml

<10

E. coli

cfu/100ml

<1

Intestinala Enterokocker

cfu/100ml

<1

Koliforma bakterier 35°

cfu/100ml

<1

Långsamväxande bakterier, 7 dygn

cfu/100ml

<10

Odlingsbara mikroorganismer 22°C, 3 dygn

cfu/100ml

<1

Pres Clostridium perfringens

cfu/100ml

<1

* Resultaten är medelvärden av flera analyser som görs under året. Utförda analyser är ackrediterade. Tecknet "< " betyder mindre än. För att se aktuella gränsvärden:

Dricksvattenkvalitet - Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Vika Strand

Kemisk undersökning utgående dricksvatten - Vika Strand vattenverk 2023

Ämne

Enhet

Medelvärde*

Alkalinitet, HCO3

mg/l

127,5

Aluminium, Al

mg/l

<0,03

Ammonium, NH4

mg/l

<0,02

Fluorid, F

mg/l

0,43

Färg

mg/l Pt

<5

Hårdhet

°dH

7,13

Järn, Fe

mg/l

<0,05

Kalcium, Ca

mg/l

40,00

Kalium, K

mg/l

1,75

Klorid, Cl

mg/l

9,00

Konduktivitet

mS/m

28,48

Koppar, Cu

mg/l

<0,02

Magnesium, Mg

mg/l

6,90

Mangan, Mn

mg/l

<0,02

Natrium, Na

mg/l

9,28

Nitrit, NO2

mg/l

<0,05

pH, vid 20°C


7,5

Sulfat, SO4

mg/l

16,75

Temperatur, vid provtagning

°C

8,8

Turbiditet

FNU

<0,1

Mikrobiologisk undersökning utgående dricksvatten - Vika Strand vattenverk 2023

Ämne

Enhet

Medelvärde*

Aktinomyceter

cfu/100ml

<10

E. coli

cfu/100ml

<1

Intestinala Enterokocker

cfu/100ml

<1

Koliforma bakterier 35°

cfu/100ml

<1

Långsamväxande bakterier, 7 dygn

cfu/100ml

<10

Odlingsbara mikroorganismer 22°C, 3 dygn

cfu/100ml

<1

Pres Clostridium perfringens

cfu/100ml

<1

* Resultaten är medelvärden av flera analyser som görs under året. Utförda analyser är ackrediterade. Tecknet "< " betyder mindre än. För att se aktuella gränsvärden:

Dricksvattenkvalitet - Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Aspeboda

Kemisk undersökning utgående dricksvatten - Aspeboda vattenverk 2023

Ämne

Enhet

Medelvärde*

Alkalinitet, HCO3

mg/l

67,3

Aluminium, Al

mg/l

<0,03

Ammonium, NH4

mg/l

<0,02

Fluorid, F

mg/l

0,73

Färg

mg/l Pt

<5

Hårdhet

°dH

3,60

Järn, Fe

mg/l

<0,05

Kalcium, Ca

mg/l

21,75

Kalium, K

mg/l

0,15

Klorid, Cl

mg/l

15,00

Konduktivitet

mS/m

18,55

Koppar, Cu

mg/l

<0,02

Magnesium, Mg

mg/l

2,58

Mangan, Mn

mg/l

<0,02

Natrium, Na

mg/l

12,00

Nitrit, NO2

mg/l

<0,003

pH, vid 20°C


7,9

Sulfat, SO4

mg/l

11,50

Temperatur, vid provtagning

°C

9,3

Turbiditet

FNU

<0,1

Mikrobiologisk undersökning utgående dricksvatten - Aspeboda vattenverk 2023

Ämne

Enhet

Medelvärde*

Aktinomyceter

cfu/100ml

<10

E. coli

cfu/100ml

<1

Intestinala Enterokocker

cfu/100ml

<1

Koliforma bakterier 35°

cfu/100ml

<1

Långsamväxande bakterier, 7 dygn

cfu/100ml

<10

Odlingsbara mikroorganismer 22°C, 3 dygn

cfu/100ml

<1

Pres Clostridium perfringens

cfu/100ml

<1

* Resultaten är medelvärden av flera analyser som görs under året. Utförda analyser är ackrediterade. Tecknet "< " betyder mindre än. För att se aktuella gränsvärden:

Dricksvattenkvalitet - Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Anmärkning på dricksvattnet

Om du har anmärkningar på ditt drickvatten kan du göra en kundanmärkning. Du kan enbart lämna en anmärkning för allmänt vatten och avlopp. Enskilt vatten eller gemensamhetsanläggningar ligger utanför vårt ansvar. Fyll i formuläret:

Lämna kundanmärkning

Vanliga frågor:

Vad gör jag om dricksvattnet är grumligt eller har annan färg?

Spola i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen. Vi rekommenderar att du spolar i 10-15 minuter, eventuellt längre. Kontrollera gärna om dina grannar har samma problem. Är det bara du som har problem beror det troligen på ledningarna i din fastighet eller din lägenhet. Kontakta din fastighetsskötare om du bor i lägenhet. Om problemet kvarstår, kontakta vår kundtjänst.

Varför blir vattnet vitt ibland?

Det beror på att små luftbubblor har kommit in i vattnet. Bubblorna försvinner om vattnet får stå någon minut. Dricksvattenkvaliteten påverkas inte.

Jag har dåligt tryck på mitt vatten. Vad ska jag göra?

Börja med att kontrollera om det är lika dåligt tryck på alla tappställen i huset. Kolla om även grannen har dåligt tryck. 

Om även grannen har dåligt tryck:

  • Då kan det vara problem med ledningarna eller vår distributionsanläggning. Kontakta vår kundtjänst, så hjälper vi dig.

Om trycket bara är dåligt hos dig:

  • Kontrollera så att silarna på kranarna inte är igensatta.
  • Kontrollera sedan om ventilerna vid vattenmätaren är öppna.

Blir det inte bättre av åtgärderna kan du lämna en kundanmärkning. Om du blir helt utan vatten ska du ringa vår kundtjänst.

Kan man dricka varmvatten?

Varmvatten är inget livsmedel och ska därför aldrig användas till matlagning och dryck. Det finns en risk att varmvattnet löser ut koppar från ledningarna.

Små barn är särskilt känsliga för koppar. Gör därför aldrig barnmat eller välling med hjälp av vatten från varmvattenkranen utan värm alltid kallvatten.

Är dricksvatten en färskvara?

Ja, dricksvatten klassas som livsmedel och bör hanteras som färskvara. Om man har varit bortrest en tid kan det vara bra att låta vattenkranen stå och spola en liten stund så att man får friskt vatten.

Vilken hårdhet har vattnet?

Ditt vatten har olika egenskaper beroende på om det är mjukt eller hårt. Det är vattnets innehåll av kalcium och magnesium som avgör hårdhetsgraden. Läs mer om hårdhet på vår sida om mjukt eller hårt vatten.

Hur vet man om dricksvattnet har bra kvalitet?

Alla vattenverk som producerar allmänt vatten följer Livsmedelsverkets högt ställda kvalitetskriterier för dricksvatten. Ett antal gränsvärden har satts upp och utifrån dessa undersöks dricksvattnet regelbundet under produktionen. På så sätt säkerställer man att dricksvattnet inte innehåller några oönskade mikroorganismer eller kemiska ämnen.

PFAS i dricksvatten

I Falu kommun producerar vi kommunalt dricksvatten i åtta vattenverk. Dricksvattnet vid samtliga verk klarar gällande gränsvärden för PFAS och även gränsvärden som börjar att gälla från och med 1 januari 2026.

Rekommendation kring PFAS

Livsmedelsverkets gällande rekommendationer säger att dricksvatten som innehåller mindre än 90 nanogram PFAS 11 per liter kan drickas utan särskild åtgärd. Från 1 januari 2026 gäller nya gränsvärden för PFAS. Då gäller följande värden:

  • PFAS 4: 4 nanogram per liter
  • PFAS 21: 100 nanogram per liter

PFAS-nivåer i Falu kommun

I tabellen nedan visas mängden PFAS 11/PFAS 4/PFAS 21 i nanogram (ng) per liter dricksvatten som distribueras från vattenverk i Falu kommun. I Falun analyserar vi mängden PFAS vart tredje år.

Analysresultat vid provtagning av PFAS i dricksvatten, Falu kommun

Vattenverk

Analys

Provtagningsdatum

Distributionsområde

Lennheden

PFAS 11:
< 0.2 ng/l

PFAS 4:
< 0.2 ng/l

PFAS 21:
< 0.2 ng/l

2023-11-23

Falun, Grycksbo, Sundborn, Danholn, Toftbyn och Karlsbyheden

Tjärna

PFAS 11:
< 0.2 ng/l

PFAS 4:
< 0.2 ng/l

PFAS 21:
< 0.2 ng/l

2023-11-23

Falun, Grycksbo, Sundborn, Danholn, Toftbyn och Karlsbyheden

Årboheden

PFAS 11:
< 0.2 ng/l

PFAS 4:
< 0.2 ng/l

PFAS 21:
< 0.2 ng/l

2024-02-13

Bjursås och Sågmyra

Svärdsjö

PFAS 11:
0.84 ng/l

PFAS 4:
< 0.2 ng/l

PFAS 21:
0.84 ng/l

2024-02-13

Svärdsjö och Linghed

Enviken

PFAS 11:
< 0.2 ng/l

PFAS 4:
< 0.2 ng/l

PFAS 21:
< 0.2 ng/l

2024-02-13

Enviken

Vika Kyrkby

PFAS 11:
< 0.2 ng/l

PFAS 4:
< 0.2 ng/l

PFAS 21:
< 0.2 ng/l

2024-02-13

Vika

Vika Strand

PFAS 11:
< 0.2 ng/l

PFAS 4:
< 0.2 ng/l

PFAS 21:
< 0.2 ng/l

2024-02-13

Vika Strand

Aspeboda

PFAS 11:
< 0.2 ng/l

PFAS 4:
< 0.2 ng/l

PFAS 21: < 0.2 ng/l

2024-02-13

Aspeboda

 

Om PFAS-ämnen

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för kemiska ämnen som är framställda av människan. PFAS-ämnen har många olika användningsområden i vårt samhälle som en följd av sina vatten-, fett- och smutsavvisande egenskaper.

Textil- och läderimpregnering är ett av de största användningsområdena för PFAS. Det finns även i till exempel skidvalla, brandsläckningsskum, färg, teflon, snabbmatskartonger, bakplåtspapper och smink.

PFAS - Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

PFAS - Svenskt Vatten Länk till annan webbplats.

Frågor och kontakt

Om du har frågor om vattenkvaliteten eller vill få mer utförliga analyssvar kan du boka en genomgång tillsammans med vår personal. För bokning av tid, kontakta vår kundtjänst.