Vattenkvalitet och kontroll

För att säkerställa kvalitén på dricksvattnet tar vi regelbundna vattenprover från våra vattenverk, ledningsnät och hos våra kunder.

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten.

Föreskrifter om dricksvatten - LIVSFS 2022:12 Länk till annan webbplats.

Det är sedan kommunerna som utför den lokala myndighetskontrollen och ser till att vi som huvudman följer föreskrifterna. I Falu kommun är Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tillsynsmyndighet.

Analyser av dricksvattnet

Vi tar regelbundna prover på dricksvattnet enligt ett egenkontrollprogram som godkänts av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Vattenproverna analyseras av ett ackrediterat och godkänt laboratorium.

Vi har sammanfattat analysresultaten för våra olika distributionsområden. Välj aktuellt område:

Falun, Sundborn, Danholn, Toftbyn och Karlsbyheden (pdf) Pdf, 159.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bjursås, Grycksbo och Sågmyra (pdf) Pdf, 159.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Svärdsjö och Linghed (pdf) Pdf, 159.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Enviken (pdf) Pdf, 158.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Vika (pdf) Pdf, 158.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Vika Strand (pdf) Pdf, 158.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Aspeboda (pdf) Pdf, 158.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmärkning på dricksvattnet

Om du har anmärkningar på ditt drickvatten kan du göra en kundanmärkning. Du kan enbart lämna en anmärkning för allmänt vatten och avlopp. Enskilt vatten eller gemensamhetsanläggningar ligger utanför vårt ansvar. Fyll i formuläret:

Lämna kundanmärkning

Vanliga frågor:

Vad gör jag om dricksvattnet är grumligt eller har annan färg?

Spola i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen. Vi rekommenderar att du spolar i 10-15 minuter, eventuellt längre. Kontrollera gärna om dina grannar har samma problem. Är det bara du som har problem beror det troligen på ledningarna i din fastighet eller din lägenhet. Kontakta din fastighetsskötare om du bor i lägenhet. Om problemet kvarstår, kontakta vår kundtjänst.

Varför blir vattnet vitt ibland?

Det beror på att små luftbubblor har kommit in i vattnet. Bubblorna försvinner om vattnet får stå någon minut. Dricksvattenkvaliteten påverkas inte.

Jag har dåligt tryck på mitt vatten. Vad ska jag göra?

Börja med att kontrollera om det är lika dåligt tryck på alla tappställen i huset. Kolla om även grannen har dåligt tryck. 

Om även grannen har dåligt tryck:

  • Då kan det vara problem med ledningarna eller vår distributionsanläggning. Kontakta vår kundtjänst, så hjälper vi dig.

Om trycket bara är dåligt hos dig:

  • Kontrollera så att silarna på kranarna inte är igensatta.
  • Kontrollera sedan om ventilerna vid vattenmätaren är öppna.

Blir det inte bättre av åtgärderna kan du lämna en kundanmärkning. Om du blir helt utan vatten ska du ringa vår kundtjänst.

Kan man dricka varmvatten?

Varmvatten är inget livsmedel och ska därför aldrig användas till matlagning och dryck. Det finns en risk att varmvattnet löser ut koppar från ledningarna.

Små barn är särskilt känsliga för koppar. Gör därför aldrig barnmat eller välling med hjälp av vatten från varmvattenkranen utan värm alltid kallvatten.

Är dricksvatten en färskvara?

Ja, dricksvatten klassas som livsmedel och bör hanteras som färskvara. Om man har varit bortrest en tid kan det vara bra att låta vattenkranen stå och spola en liten stund så att man får friskt vatten.

Vilken hårdhet har vattnet?

Ditt vatten har olika egenskaper beroende på om det är mjukt eller hårt. Det är vattnets innehåll av kalcium och magnesium som avgör hårdhetsgraden. Läs mer om hårdhet på vår sida om mjukt eller hårt vatten.

Hur vet man om dricksvattnet har bra kvalitet?

Alla vattenverk som producerar allmänt vatten följer Livsmedelsverkets högt ställda kvalitetskriterier för dricksvatten. Ett antal gränsvärden har satts upp och utifrån dessa undersöks dricksvattnet regelbundet under produktionen. På så sätt säkerställer man att dricksvattnet inte innehåller några oönskade mikroorganismer eller kemiska ämnen.

Frågor och kontakt

Om du har frågor om vattenkvaliteten eller vill få mer utförliga analyssvar kan du boka en genomgång tillsammans med vår personal. För bokning av tid, kontakta vår kundtjänst.